LỜI SỐNG (22/11, Thứ Hai, Tuần 34 TN)

0
46

Suy niệm của Tu sĩ Giuse Đinh Ngọc Hiển, SVD

Suy niệm (video) của Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD

Tin mừng: Lc 21,1-4

1 Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà góa túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm.

3 Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. 4 Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”

Suy niệm:

NGHÈO KHÓ

Tu sĩ Giuse Đinh Ngọc Hiển, SVD

 Nghèo khó, hai từ có lẽ được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong suốt cuộc đời rao giảng công khai của Đức Giêsu. Phải chăng người môn đệ bước theo Chúa phải trở nên nghèo hèn, bần cùng, “tay trắng hư không?” Phải chăng người Kitô hữu phải là người không vướng bận vật chất, không mưu ích làm giàu, ? Hay cái “nghèo khó” mà Đức Giêsu nhắm đến mang một tinh thần, một ý hướng khác? Có chăng đó là sự nghèo khó nơi bề ngoài nhưng lại giàu có nơi tâm hồn?

Vào thời Đức Giêsu, người góa phụ trong xã hội Do Thái đại diện cho lớp người nghèo, không được tôn trọng, dễ bị tổn thương. Mặc dù phần dâng cúng của bà chỉ là hai đồng tiền kẽm, xét về giá trị thì chẳng đáng là bao so với phần dâng cúng của người giàu, nhưng đối với Đức Giêsu, đó lại là phần đóng góp nhiều nhất. Người đã tuyên bố rằng, bà góa kia đã dâng cúng nhiều hơn tất cả, vì những người khác vẫn còn “dư dật” sau khi đã dâng cúng; còn bà góa này đã dâng tất cả những gì mình có để nuôi sống bản thân mình. Bà đã quảng đại, sẵn lòng hiến dâng tất cả, bởi bà ý thức được rằng tất c00ả những gì bà có đều là do ơn Chúa thương ban. Chính vì thế, hình ảnh bà góa ng- hèo là mẫu gương cho mỗi người tín hữu chúng ta hôm nay. Chúng ta cũng được mời gọi hãy làm giàu cho tâm hồn mình bằng việc chia sẻ của cải, tài năng và tình thương cách vô vị lợi cho những người bất hạnh với một đức tin, lòng mến và sự tín thác vào Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng giàu có vô cùng đã trở nên khó nghèo đến tột cùng, xin cho chúng con biết mở rộng tấm lòng để chúng con có thể dâng lên Chúa những gì chúng con có, và để quảng đại chia sẻ với những ai túng nghèo như Ngài đã dạy chúng con. Amen.