LỜI SỐNG (20/2, Chúa Nhật VII TN)

0
170

 

Tin mừng: Lc 6, 27-38

27 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, 28 hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình.

29 Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong.

30 Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại.

31 Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy.

32 Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ.

33 Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy.

34 Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng.

35 Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.

36 Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ.

37 Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ.

38 Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.

—– SUY NIỆM —–

YÊU KẺ THÙ (Tu sĩ G. B. Cao Xuân Tiến, SVD)

Trong hành trình của cuộc đời, có những người bước qua đời ta để lại những vết thương hằn sâu trong trái tim ta. Họ không chỉ làm ta đau đớn thể xác, mà còn làm tổn thương cả tinh thần. Vậy làm sao ta có thể yêu họ?

Quả thật, chỉ trong Đức Kitô, niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu, ta mới dám thực sự tha thứ cho kẻ thù. Vì chính Đức Kitô đã dám chết cho nhân loại, Người nói: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Tuy vậy, yêu kẻ thù vẫn là một đòi hỏi vượt khỏi khả năng của con người cũng như thói thường của người đời. Vì nếu không có ơn Chúa, ai có thể thực hiện được điều vượt sức như thế!

Các thánh là những người đã bắt chước Chúa Giêsu, tha thứ và yêu thương cả những kẻ bách hại mình. Đứng trước đau khổ, đòn vọt, gông cùm, sỉ nhục, các ngài đã học Thầy Giêsu mà rằng: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Hơn nữa, họ ý thức được sự khẩn thiết của lời mời gọi tha thứ vì “nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em” (Mt 6,14). Quả thật yêu kẻ thù cũng chính là đáp lại lời mời gọi cao cả của Chúa Giêsu: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48) và “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Những chứng nhân thời đại có thể kể đến Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận… đã trở nên những môn đệ đích thực của Đức Kitô khi dám bắt chước Người sống tha thứ và yêu thương cả kẻ thù.

Lạy Chúa, Chúng con là những kẻ tội tỗi cần ơn tha thứ và tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết bắt chước Chúa mà sống tâm tình thứ tha và yêu thương luôn luôn. Amen.

Bài trướcYÊU THƯƠNG KẺ THÙ (CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN C)
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật VIII Thường Niên, năm C (Lc 6,39-45)