DẤU LẠ (Thứ Hai, Tuần 16 TN-B)

0
63

Tu sĩ Phaolô Nguyễn Phước Hiền, SVD

Tin Mừng: Mt 12,38-42

Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng  sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Quả thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa.


 

Suy niệm

gười đời xưa và nay thường chạy theo dấu lạ. Các ngôn sứ và kinh sư xưa kia cũng đòi dấu lạ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại không tỏ cho họ bất kỳ dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna. Vì điều này ám chỉ Chúa Giêsu sẽ sống lại sau khi chịu chết ba đêm ngày. Vậy Người muốn nói gì từ việc xin dấu lạ này?

Có lẽ, việc Chúa muốn là chúng ta hãy thể hiện niềm tin vào Người là Đấng Mêsia được Chúa Cha sai đến chứ không phải là chạy theo dấu lạ. Dấu lạ của Chúa, đó là Lời rao giảng lòng sám hối và việc đón nhận giá trị của Lời Chúa. Đỉnh cao của dấu lạ nơi Người là cuộc Tử Nạn và Phục Sinh. Người là dấu lạ hoàn tất mọi dấu lạ, dấu lạ chiến thắng tội lỗi và sự chết. Dấu lạ của Người ngày nay còn được tiếp diễn nơi Bí tích Thánh Thể huyền nhiệm, như dấu chỉ của sự trao ban tình yêu của Chúa cho nhân loại. Chúa mời gọi ta đến với dấu lạ trong Bí tích Tình Yêu này.

Lời Chúa hôm nay là một lời nhắc nhở chúng ta trong việc nhận ra dấu lạ của Chúa. Chúa không ủng hộ chúng ta chạy theo dấu lạ. Vì dấu lạ không tất yếu dẫn đến lòng tin. Còn đức tin thì có giá trị trường tồn và là một ân ban. Chúa muốn chúng ta hãy cụ thể hóa dấu lạ bằng đức tin mạnh mẽ: với lòng thống hối thực tâm, rao giảng Lời Chúa, thực thi lòng thương xót Chúa, sống yêu thương phục vụ và thể hiện đức bác ái với anh chị em đồng loại.

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết nhận ra và đón nhận những dấu lạ Chúa gửi đến bằng tình mến yêu tha thiết, ngõ hầu danh Chúa được rạng rỡ vinh quang vì đức mến yêu của chúng con. Amen.