CÁI BẪY (1/6, Thứ Ba, Tuần IX TN)

0
213

Tu sĩ GB. Nguyễn Văn Mạnh, SVD

Tin Mừng: Mc 12,13-17

Họ cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Hêrôđê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xêda hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?” Nhưng Đức Giêsu biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!” Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xêda.” Đức Giêsu bảo họ: “Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

Suy niệm

uộc sống muôn màu vạn trạng luôn ẩn trong đó muôn vàn cạm bẫy mà  mỗi người sẽ phải đối mặt. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã vượt qua cái bẫy của những người thù ghét Ngài, và Ngài cũng mời gọi chúng ta biết vượt qua những cái bẫy trong đời mình.

Trình thuật Tin Mừng cho chúng ta thấy người Do Thái cài bẫy Chúa Giêsu nhiều lần về các vấn đề như: rẫy vợ, giữ ngày Sabát, sự sống lại, kết án người đàn bà ngoại tình, nạp thuế Ngài đã biết và vượt qua chúng. Ngài không bị đánh lừa bởi những lời nịnh hót ẩn chứa sự đạo đức giả, xảo trá của họ và đã thể hiện một lập trường rất rõ ràng. Ngài không thiên vị ai, luôn công minh chính trực, dạy đường lối ngay thẳng. Điều đó đã giúp Ngài chiến thắng mọi cạm bẫy.

Cuộc đời con người đầy dẫy những cái bẫy, nó tấn công vào những bản năng sơ đẳng, nhu cầu căn bản nơi con người. Những cái bẫy xuất phát từ những thứ xem ra rất đẹp như danh vọng, tiền tài, quyền lực, tình cảm, dục vọng… Chúng có một sự hấp dẫn, một lực hút làm cho con người chạy theo dù biết đó là cái bẫy. Nếu không cảnh giác chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào những cái bẫy như thế, rồi dẫn chúng ta đi vào con đường sai lạc và tội lỗi.

Để vượt qua những cái bẫy trong cuộc đời, ta cần học hỏi nơi Chúa là phải luôn tỉnh thức, cảnh giác, không thỏa hiệp với sự dữ. Những chọn lựa, quyết định và hành động của chúng ta cần dựa trên nền tảng Lời Chúa. Sau cùng, ta cần nài xin sự soi sáng, sức mạnh và sự che chở của Chúa.

Lạy Chúa, Chúa đã chiến thắng và nêu gương cho chúng con. Xin Chúa nâng đỡ và ban thêm sức mạnh để chúng con cũng chiến thắng và tránh được cái bẫy của thế gian hầu nhờ đó mà trung thành với Chúa mãi mãi. Amen.