LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 18 TN)

0
309

Tin mừng: Mt 16, 13-23

13 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” 14 Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”.

15 Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

16 Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. 17 Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. 18 Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. 19 Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

20 Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô. 21 Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại.

22 Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”.

23 Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.


 

Suy niệm

THẦY LÀ AI? (Tu sĩ G. B. Nguyễn Văn Đồng, SVD)

Nhà văn Tagore từng nói: “Yêu là tên gọi khác của sự hiểu nhau.” Tức là khi con người ta đã hiểu biết về kẻ khác thì họ sẽ dành tình cảm cho người đó. Cũng vậy, để yêu mến Thiên Chúa, con người cần biết Người nơi Đức Giêsu.

Thiên Chúa là một mầu nhiệm đối với trí hiểu biết của con người. Mầu nhiệm này đã được mặc khải cho con người qua Đức Giêsu Kitô. Những ai biết Người cũng là biết Thiên Chúa Cha. Trong bài Tin Mừng hôm nay, câu hỏi mà Chúa Giêsu hỏi các môn đệ cũng chính là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta, “còn anh em, anh em bảo thầy là ai?” (Mt 16,15).

Phêrô, Tông Đồ trưởng, được Chúa Cha mặc khải, không chút do dự đã mau mắn tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng sống.” (Mt 16,16). Như vậy, nhờ ơn mặc khải, Phêrô đã biết Đức Giêsu và cống hiến cả cuộc đời yêu mến phục vụ Chúa và phụng sự Hội Thánh của Người, dầu có hy sinh tính mạng vẫn một lòng yêu mến Chúa. Còn mỗi người chúng ta hôm nay đây, hãy tự vấn lương tâm mình, với tôi, với bạn: Đức Giêsu, Ngài là ai đối với mỗi người chúng ta?

Hôm nay, qua những gì ta được học, những gì ta nghe linh mục giảng mỗi ngày thật dễ dàng để mỗi chúng ta đưa ra câu trả lời: Thầy là Con Thiên Chúa, là Đức Kitô, Đấng đã đến thế gian để cứu độ nhân loại. Câu trả lời thật đúng. Nhưng, thử hỏi mối tương quan của ta với Chúa có phải là mối tương quan của tình yêu chăng? Yêu và sự hiểu biết là hai thứ không thể tách rời, đã biết Thầy là Đức Kitô, Đấng Cứu Độ ta thì đời sống chúng ta cần chứng tỏ sự hiểu biết đó bằng tình yêu: Yêu Chúa và yêu anh chị em.

Lạy Chúa, được biết Chúa và theo Chúa là một hạnh phúc, xin cho cuộc đời con thể hiện niềm hạnh phúc đó bằng tình yêu, để rồi, con chia sẻ tình yêu của Chúa cho những người chưa nhận biết Người. Amen.


 

ANH EM BẢO THẦY LÀ AI? (Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Thanh, SVD)

Đám đông dân chúng đưa ra nhiều nhận định khác nhau về danh tính của Đức Giêsu. Nhưng Đức Giêsu vẫn muốn biết câu trả lời từ những người đã được mời gọi, chọn và đi theo Ngài lâu nay: “Anh em bảo Thầy là ai?”

Đức Giêsu muốn các môn đệ tự đưa ra sự hiểu biết của họ về Con Người vì Người không muốn những kẻ thân cận nhất với Người lại phải dựa vào ý kiến và nhận xét của đám đông để tìm câu trả lời. Đức Giêsu muốn tự các môn đệ phải nhận ra Đấng mà họ đang tin tưởng đi theo là ai và Người đến để làm gì. Đây hẳn là điều mà Đức Giêsu cũng muốn mời gọi mỗi người tín hữu chúng ta thực hiện, tức là tin và hiểu biết đúng đắn về vai trò và danh tính của Đức Giêsu chứ không phải tin một cách mù quáng.

Trong cuộc đời theo Chúa, nhiều khi chúng ta cũng sống đức tin một cách mù quáng dựa theo sự hướng dẫn của người khác chứ không phải dựa vào cảm nghiệm và sự nhận biết xuất phát từ chính bản thân mình. Chính vì lệ thuộc vào người khác, nhiều khi chúng ta bị “nhiễu sóng” và thậm chí sống đức tin một cách sai lạc. Chạy theo người khác, thần tượng người khác một cách thái quá hoặc mù quáng sẽ khiến chúng ta tự vứt bỏ đi giá trị nơi mình để rồi chạy theo, tung hô và ca tụng “người ta”. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn mỗi người chúng ta hãy tự khám phá ra giá trị, vẻ đẹp và cái riêng của chính mình. Người muốn mỗi chúng ta trân trọng, gìn giữ những thứ đang tồn tại trong mỗi nhân vị, tự bước đi trên đôi chân mình và tự mình trả lời cho những câu hỏi về đức tin và về cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ và hướng dẫn chúng con mỗi ngày để chúng con tự đứng vững và bước đi trên đôi chân của mình. Xin cũng soi lòng mở trí chúng con để chúng con nhận ra Chúa là chân lý và là nguồn sống của cuộc đời chúng con. Amen.