Thường Niên – Tuần XXXII – Năm B

0
290

Chúa Nhật- Ngày 11 – Tháng 11

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXXII

(Không cử hành lễ Thánh Máctinô, giám mục.)

Bài đọc 1 : 1 V 17,10-16

Bài đọc 2 : Hr 9,24-28

Tin Mừng : Mc 12,38-44

(hoặc 12,41-44)

Khi ấy, {Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn”.}

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”.

GIÀU MỚI KHÓ

Trong tiếng Việt, chúng ta chỉ thấy từ “khó” được ghép với từ “nghèo” chứ không thấy ai ghép với từ “giàu.” “Nghèo khó” thì có ý nghĩa nhưng “giàu khó” thì không có nghĩa gì. Thế nhưng trong một số trường hợp, chính cái giàu đã tạo ra cái khó.

Bà góa trong bài Tin Mừng hôm nay đã thật dễ dàng khi bỏ tất cả số tiền mình có vào thùng dâng cúng, bởi lẽ bà chỉ có “hai đồng tiền kẽm,” là tất cả số tiền mà bà có. Những người giàu khó mà làm được điều đó vì họ có nhiều tiền và hẳn là họ phải vất vả lắm mới có thể kiếm được số tiền đang có.

Thế nhưng có phải Chúa Giêsu muốn tất cả mọi người phải dâng cúng hết số tiền mình kiếm được không? Hẳn là không. Chúa chỉ muốn tấm lòng của người dâng cúng. Của cho không quan trọng bằng cách cho. Và quả thực nếu có tấm lòng người ta cũng sẽ không quá hẹp hòi trong việc góp sức giúp đỡ người khác hay công việc chung.

Cái giàu về vật chất thường bị cái nghèo

của tâm hồn ngăn cản. Người có tâm hồn giàu có vẫn có thể giúp đỡ người khác dù không giàu về vật chất. Nhưng người có tâm hồn nghèo nàn thì sẽ khó mà giúp đỡ người khác cho dù có nhiều của cải. Cái giàu của tâm hồn chính là chìa khóa giải thoát cái “giàu khó” của vật chất.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng cái cùng đích của cuộc đời không phải ở thế gian này. Nhưng chính cách sống ở thế gian này lại quyết định tới vận mạng sau này của chúng con. Xin cho chúng con biết sống vì người khác hơn là chỉ biết sống cho mình.

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Lý, SVD

Thứ Hai – Ngày 12 – Tháng 11

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXXII

Lễ thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo

Bài đọc : Tt 1,1-9

Tin Mừng : Lc 17,1-6

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng! Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng! Các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

THA THỨ

Khiêm nhường hạ mình xin người khác tha thứ, hay tha thứ cho người khác là điều không dễ dàng. Thế mà trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy

chúng ta phải biết đến với người mà chúng ta xúc phạm để xin tha thứ và muốn chúng ta phải biết tha thứ vô giới hạn khi người xúc phạm đến xin chúng ta tha thứ.

Con người với bản tính yếu đuối nên dễ gây lỗi phạm với người khác và người khác cũng dễ lỗi phạm với mình. Vì thế, chúng ta có thể cũng đã có những kinh nghiệm về việc xin tha thứ cũng như tha thứ cho người khác. Nhiều lúc tôi cảm thấy việc đến xin tha thứ cũng như tha thứ cho người khác không dễ tí nào. Nó khó vì ta không đủ khiêm nhường thật sự để đến xin người khác tha thứ, cũng như không bao dung đủ để tha thứ cho người khác cách trọn vẹn. Nhiều lúc ngoài miệng ta nói tha thứ chứ trong lòng đâu có tha thứ thật sự.

Lời Chúa hôm nay là lời nhắn nhủ tôi và mọi người hãy biết khiêm nhường xin tha thứ khi có lỗi và rộng lòng tha thứ luôn luôn khi người khác lỗi phạm với mình. Ta cần biết tha thứ, vì khi tha thứ, tâm hồn người được tha thứ cũng như người tha thứ được thanh thản và thoải mái hơn. Đặc biệt, khi biết sống tha thứ, chúng trở nên giống Thiên Chúa hơn, vì Ngài là Đấng luôn nhân từ và hay tha thứ.

Lạy Chúa, chúng con là con cái Chúa và được Chúa mời gọi nên trọn hảo như Chúa. Nhưng chúng con đầy yếu đuối và bất toàn. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết khiêm nhường nhận lỗi khi lỗi phạm và quảng đại hơn để tha thứ cho người khác khi họ đến với chúng con. Amen.

Tu sĩ Phanxicô Xaviê Đinh Duy Thiên, SVD

Thứ Ba – Ngày 13 – Tháng 11

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXXII

Bài đọc : Tt 2,1-8.11-14

Tin Mừng : Lc 17,7-10

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?  Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

TÔI CHỈ LÀM VIỆC BỔN PHẬN ĐẤY THÔI

Người đầy tớ, hay người giúp việc là kẻ “làm công ăn lương”. Xét cho cùng người đó chỉ làm việc vì lợi ích của chính mình, chỉ làm đúng những gì mà chủ giao cho, không muốn “ôm thêm việc vào mình” mà không được lợi lộc gì.

Trong bài Tin Mừng này Chúa muốn tôi vượt lên trên thái độ thụ động đó. Thiên Chúa là một ông chủ, nhưng không phải là một lão trọc phú bủn xỉn keo kiệt, tính đếm chi li theo kiểu “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành”, nhưng là một ông chủ “hiền lành – khiêm nhường” và rất quảng đại.

Quả thế, khi ngẫm lại từng khoảnh khắc trong cuộc sống tôi thấy mình chịu nhiều ơn của Chúa. Thế nhưng tôi lại thường làm việc phục vụ cho Chúa vì lợi ích của chính mình; tôi tính đếm chi li từng thứ mình bỏ ra với Chúa. Đôi khi tôi còn có thái độ kênh kiệu khi cho rằng mình bỏ công bỏ sức ra hơn người để phục vụ cho Chúa, hay tệ hơn, những việc thờ phượng Thiên Chúa tôi chỉ làm vì giữ luật mà thôi. Đây là thái độ hời hợt đến độ vô ơn mà Tin Mừng hôm nay muốn tôi phải vượt thắng.

Tôi phải luôn biết rằng, nếu thống kê lại thì ơn Chúa đổ xuống cho tôi là vô bờ bến. Những việc tôi làm cho Chúa hay cho tha nhân vì Chúa, tưởng chừng như là vĩ đại nhưng nếu đem so sánh với ơn Chúa ban cho tôi thì chỉ như hạt cát giữa đại dương mà thôi.

Lạy Chúa, con chỉ là “đầy tớ vô dụng bất toàn”. Xin Chúa cho con luôn biết nỗ lực hết sức trong bất kỳ công việc nào để có thể làm vinh danh Chúa hơn. Amen.

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Đạt, SVD

Thứ Tư – Ngày 14 – Tháng 11

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXXII

Bài đọc : Tt 3,1-7

Tin Mừng : Lc 17,11-19

Khi ấy, trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

SỐNG TÂM TÌNH TẠ ƠN

Bệnh phong là thứ bệnh mà người Do Thái coi đó là một trong những hình phạt nặng nề nhất cho một người do tội lỗi của họ. Họ bị coi như những người bị chúc dữ, bị ô uế nên phải tránh xa cộng đồng, và cộng đồng cũng xa lánh họ, đến nỗi bất kỳ ai tiếp xúc với họ đều bị nhiễm uế và phải thanh tẩy.

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã chữa lành cho cả mười người. Như vậy, ngoài việc tỏ bày quyền năng trên mọi tội lỗi, Ngài còn cho chúng ta thấy được lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa dành cho những người tội lỗi. Tuy vậy, trong số mười người được chữa lành chỉ có một người quay lại để tạ ơn Chúa.

Khi suy gẫm về đoạn Tin Mừng này, chúng ta nhận ra rằng thấp thoáng trong chín người kia, có khuôn mặt của chính chúng ta. Quả thế, trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta đã lãnh nhận không biết bao ơn lành của Chúa nhưng chỉ khi đau khổ hay khi thất bại chúng ta mới chạy đến Chúa để tỏ bày, than van và cầu xin. Trái lại, khi thành công và hạnh phúc chúng ta lại hay quên đó là ơn Chúa đặc biệt ưu ái dành cho ta. Hiếm những khi thành công, khi sướng vui và hạnh phúc chúng ta chạy đến để tạ ơn Chúa. Thật đúng như câu cổ ngữ: “Mất mùa đổ tại thiên tai, được mùa vỗ ngực thiên tài của ta”.

Lạy Chúa, con nhận ra rằng mọi sự con có đều là hồng ân của Chúa ban cho con, thế nhưng con cũng nhận ra sự vô ơn của con trước những hồng ân ấy, thậm chí đôi lúc con còn quay lưng phản bội lại hồng ân Chúa. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn con nên sạch và xin cho con biết luôn chạy đến không chỉ để tỏ bày, than van, hay cầu xin, mà trong mọi sự luôn biết sống tâm tình tạ ơn Chúa. Amen.

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Đạt, SVD

Thứ Năm – Ngày 15 – Tháng 11

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXXII

Bài đọc : Plm 7-20

Tin Mừng : Lc 17,20-25

Khi ấy, người Pharisêu hỏi Đức Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.” Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia kìa!’ hay ‘Người ở đây này!’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”

TRIỀU ĐẠI THIÊN CHÚA

“Bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến?” Đây không đơn thuần chỉ là một câu hỏi mà người Pharisêu dùng để gài bẫy Chúa Giêsu, nhưng còn là câu hỏi chung của cả dân tộc Do Thái. Và đây cũng là câu hỏi mà chúng ta sẽ phải đối diện.

Quả vậy, dân tộc này cho đến thời Chúa Giêsu phải chịu biết bao cuộc xâm lược của hai đế quốc hùng mạnh là Hy Lạp và Rôma, những cuộc xâm lược ấy không chỉ trên mặt chính trị, kinh tế mà còn là cuộc đồng hoá cả về văn hoá hay thậm chí là cả tôn giáo. Họ đã chán ngấy các cuộc xâm chiếm của hai đế quốc, các cuộc tranh giành quyền lực của các thế lực, chính sách cai trị tàn ác của các tổng trấn, hay một nhà nước bù nhìn của các vua người Do Thái. Họ luôn mong chờ một vị vua đến xây dựng một vương quốc hùng mạnh. Khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã khẳng định Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa họ, nhưng họ không nhận ra Ngài, vì Ngài không phải là vị vua bách chiến bách thắng như họ vẫn đang trông chờ.

Cũng vậy, đôi khi trong cuộc sống chúng ta tự hỏi, “Nước Thiên Chúa đang ở đâu khi mà con người đối diện với quá nhiều đau khổ trong cuộc sống?” Hay “Nước Thiên Chúa bao giờ mới đến, khi mà trên thế giới có biết bao bất công, bạo lực, chiến tranh, thảm hoạ, sự dữ xảy ra liên miên?” Ngày nay Chúa không còn hiện diện “bằng xương bằng thịt – hay như một phép lạ từ trời” để nhắc nhở chúng ta về nước Thiên Chúa đang ở đâu, nhưng Nước Thiên Chúa đã, đang và sẽ ngự trị trong chúng ta nếu chúng ta có Đức Giêsu trong lòng mình.

Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng ở đâu có Ngài, ở đó có Nước Thiên Chúa. Xin cho con luôn tin chắc rằng Chúa luôn ở trong hồn con và Nước Thiên Chúa đang ở giữa thế gian này. Amen.

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Đạt, SVD

Thứ Sáu – Ngày 16 – Tháng 11

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXXII

Bài đọc : 2 Ga 4-9

Tin Mừng : Lc 17,26-37

“Và cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.  Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơđôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả.  Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải. “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” […]

TỈNH THỨC

Đoạn Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu báo trước ngày sau hết, ngày của Con Người. Ngày ấy đến bất chợt và có người sẽ được đem đi, mà cũng có người sẽ bị bỏ lại.

Đức Giêsu trưng dẫn chuyện ông Nôê, ông Lót, và vợ ông Lót để nhắc nhở người Do Thái xưa, cũng là nhắc nhở chính mỗi người chúng ta về thái độ tỉnh thức và sẵn sàng cho ngày Chúa đến.  Ngày ông Nôê vào tàu thì thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ gả chồng và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội đang bị tục hóa. Con người làm mọi thứ, cố gắng hết sức mình để thỏa mãn xu hướng hưởng thụ của mình.

Vì thế, người tỉnh thức chờ đợi sự trở lại của Đức Giêsu là người biết tỉnh táo trước những xu thế của thời đại, biết nhận ra đâu là giá trị thực của cuộc sống và của đời mình. Người tỉnh thức là người không để cho những lạc thú của trần gian ru ngủ và đắm chìm trong đó. Nói là vậy, nhưng trong dòng xoáy của xã hội hôm nay, để tỉnh thức như thế không phải là chuyện dễ dàng nếu chúng ta không biết đặt niềm tin vào nơi Thiên Chúa. Nếu chúng ta không chọn Đức Giêsu là giá trị trung tâm của cuộc sống, không bước theo con Đường Giêsu thì chúng ta dễ bị lạc lối, dễ bị ngủ quên trên những thực tại ảo hay những hào nhoáng của cuộc sống.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhận ra đâu là giá trị thực của đời chúng con, và nhận ra sự mau qua chóng tàn của trần thế. Để chúng con đừng mải mê bám víu vào của cải trần gian mà quên mất Đức Giêsu là điểm tựa vĩnh cửu của chúng con. Amen.

Tu sĩ Giacôbê Nguyễn Hoàng Long, SVD

Thứ Bảy – Ngày 17 – Tháng 11

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXXII

Thánh nữ Êlisabét Hungari. Lễ nhớ (Tr).

Bài đọc : 3 Ga 5-8

Tin Mừng : Lc 18,1-8

Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho’. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,  nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’”. Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”.

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh bà góa kiên trì trong việc cầu xin ông quan tòa để khuyên các môn đệ của Ngài kiên trì trong cầu nguyện. Bởi lẽ, trong thực tế, có nhiều người trong chúng ta thiếu kiên trì trong cầu nguyện. Chúng ta muốn cầu được, ước thấy ngay tức khắc. Chúng ta muốn biến Thiên Chúa trở thành một vị nô thần để có thể sai khiến bất cứ lúc nào. Vì thế, có lẽ nhiều khi Thiên Chúa không ban ơn lành ngay lập tức theo ý muốn của chúng ta, nhưng Ngài cố tình kéo dài thời gian để thanh luyện đức tin của người cầu nguyện. Trong kiên trì cầu nguyện, chúng ta mới chứng tỏ cho thấy một lòng tin sắt đá, một niềm tín thác tuyệt đối vào Chúa bất chấp mọi khó khăn và thử thách.

Mặt khác, khi cầu nguyện mà chúng ta cảm thấy như không được nhậm lời, thì có thể là chúng ta đã cầu xin điều gì sai trái; hoặc có thể là chúng ta đã cầu xin điều tốt, nhưng điều tốt ấy không nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa dành cho chúng ta hoặc cho người mà chúng ta cầu thay nguyện giúp. Thiên Chúa là Đấng nhân lành; Ngài luôn muốn những điều tốt lành nhất cho chúng ta, dù cho chúng ta cảm nhận được điều ấy là tốt nhất cho chúng ta hay không.

Vậy đâu là điều tốt nhất cho chúng ta? Xin thưa, không có một điều nào tốt nhất cho con người ngoài Thiên Chúa. Thiên Chúa chính là điều tốt nhất cho con người thuộc mọi dân tộc, ngôn ngữ, văn hóa và thời đại. Chính vì thế, trong mọi hoàn cảnh Ngài luôn  muốn chúng ta nhận ra rằng chính Ngài là món quà cao quý nhất, tốt nhất mà Ngài muốn dành cho con người chúng ta.

Lạy Thiên Chúa, xin cho chúng con luôn kiên trì trong cầu nguyện và luôn xác tín rằng chính Ngài là điều tốt nhất cho cuộc đời chúng con.

Lm. Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây