Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm A

0
439

Bài Ðọc I: Is 55, 6-9

“Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với Chúa, thì Người sẽ thương xót; hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ.

Vì tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 144, 2-3. 8-9. 17-18

Ðáp: Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người (c. 18a).

Xướng: 1) Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, và tôi sẽ khen ngợi danh Chúa tới muôn đời. Chúa vĩ đại và rất đáng ngợi khen, sự vĩ đại của Chúa không thể đo lường được. – Ðáp.

2) Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng. Chúa hảo tâm với hết mọi người, và từ bi với mọi công cuộc của Chúa. – Ðáp.

3) Chúa công minh trong mọi đường lối, và thánh thiện trong việc Chúa làm. Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người, mọi kẻ kêu cầu Người cách thành tâm. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Pl 1, 20c-24. 27a

“Ðối với tôi, sống là Ðức Kitô”

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Anh em thân mến, dù tôi sống hay tôi chết, Ðức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi. Vì đối với tôi, sống là Ðức Kitô, còn chết là một mối lợi. Nhưng nếu sống trong xác thịt này đem lại cho tôi kết quả trong việc làm, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Tôi đang lúng túng trong hai điều này: là ước ao chết để được ở với Ðức Kitô thì tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xác thịt thì cần thiết cho anh em. Anh em hãy sống xứng đáng với Tin Mừng của Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 20, 1-16a

“Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

Ðến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”.

Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết.” Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.

Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Ðang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao”? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.

Ðó là lời Chúa.


 

Bài giảng chủ đề:

ĐƯỜNG LỐI THIÊN CHÚA (Lm. G. B. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Tác giả I-sai-a đệ tam trong bài đọc một hôm nay ghi lại sấm ngôn của Thiên Chúa rằng: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9). Điều này thật đúng với những gì chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng hôm nay.

  1. Tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa

Đọc và suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể phác hoạ tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa qua những đặc điểm sau đây:

Thứ nhất, Thiên Chúa không bỏ rơi bất kỳ ai. Câu chuyện dụ ngôn phác hoạ hình ảnh Thiên Chúa như là ông chủ của vườn nho Nước Trời không muốn bỏ rơi hay loại trừ bất kỳ ai kiên nhẫn chờ đợi để được làm việc trong vườn nho của Người. Thiên Chúa kiên nhẫn tìm kiếm và sẵn sàng mời gọi tất cả mọi người, miễn là họ muốn làm việc trong vườn nho Nước Trời. Người muốn tạo điều kiện cho từng người, dù sớm hay muộn, được làm việc theo khả năng và sức lực của mình.

Thứ hai, Thiên Chúa coi trọng công sức và sự đóng góp của từng người. Câu chuyện dụ ngôn còn ngầm ý rằng mọi sự đóng góp công sức, dù lớn hay nhỏ, tuỳ theo khả năng và sự nhiệt thành, đều được Thiên Chúa coi trọng và ghi nhận. Hết lần này đến lần khác, Thiên Chúa vẫn hằng tìm kiếm những ai muốn vào làm trong vườn nho của Người, vì đối với Thiên Chúa, từng giọt mồ hôi lao động, từng nỗ lực cố gắng, dù ít ỏi, nhỏ bé, và khiêm tốn, đều được nâng niu và coi trọng. Trước mặt Thiên Chúa, người ta sẽ không phải mặc cảm tự ti vì mình hèn kém hay thua sút những người khác. Điều quan trọng là người ta có nỗ lực hết sức trong khả năng của mình để được Thiên Chúa nhìn nhận và coi trọng.

Thứ ba, Thiên Chúa tỏ ra rộng lượng với cả những kẻ bị xem là thuộc hàng chót. Thật vậy, câu chuyện dụ ngôn còn cho thấy sự rộng lượng của Thiên Chúa khi sẵn sàng trả công tối đa (một quan) cho những người chỉ làm phần việc tối thiểu (một giờ). Theo lẽ thường, người ta chỉ muốn trả tối thiểu cho phần việc tối đa để thu về phần lợi lớn nhất có thể, nhưng Thiên Chúa lại làm điều ngược lại. Sự rộng lượng của Thiên Chúa không bị chi phối bởi công sức của con người, mà do tình thương của Người dành cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, tốt xấu. Tuy vậy, đứng trước tình thương và lòng quảng đại của Thiên Chúa, con người không thể không nỗ lực hết mình để trở nên xứng đáng hơn với lời mời gọi vào trong vườn nho Nước Trời.

Câu chuyện dụ ngôn cho thấy tư tưởng và đường lối cứu độ đặc biệt của Thiên Chúa. Giá trị lớn lao của Nước Trời không bị lệ thuộc ở công lao lớn nhỏ của con người mà do lòng quảng đại, nhân hậu và thương xót của Thiên Chúa. Trong Nước Trời, mọi sự nỗ lực của con người đều được ghi nhận và đáp trả tương xứng, nhưng điều quan trọng trên hết vẫn là tình thương hải hà của Thiên Chúa dành cho tất cả những ai khát khao được vào trong vườn nho Nước Trời. Hơn nữa, trong Nước Trời, người ta không thể kể công lớn nhỏ hay phân bì cao thấp, vì xét cho cùng, được vào trong vườn nho Nước Trời hay không là do lòng nhân hậu của Thiên Chúa, trong đó mọi người đều được yêu thương, tuy bằng những cách thức và mức độ khác nhau, tuỳ theo hoàn cảnh của từng người. Vì thế, mỗi người được mời gọi sống vui vẻ, hài hoà, và nhân ái với anh chị em của mình, dù có thể hoàn cảnh của mỗi người không như nhau.

  1. Tư tưởng và đường lối của con người

Dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy tư tưởng và đường lối của con người bị chi phối bởi lòng tham và tính ích kỷ. Trước hết là lòng tham: Dù chỉ như những người làm công được ông chủ mời vào làm vươn nho, con người vẫn dễ rơi vào tư tưởng “lính mai cai lính chiều”, dễ nghĩ rằng người vào làm trước thì phải có nhiều quyền lợi hơn kẻ vào sau. Dù đã thoả thuận với ông chủ về tiền công trước khi vào làm, nhưng những người vào làm trước vẫn sinh lòng tham lam mà đòi hỏi thêm quyền lợi cho mình. Tham lam vẫn là một cám dỗ rất lớn đối với con người. Lòng tham thôi thúc người ta phá bỏ cam kết ban đầu, coi nhẹ tiếng nói lương tâm, làm những điều bất chính, thậm chí phạm tội ác. Lòng tham đẩy người ta xa Chúa và lắm khi bất chấp tình cảm bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, chỉ để thu thêm lợi cho mình. Vì lòng tham, những người được vào làm sớm trong vườn nho không coi đó là một may mắn hay phúc lành, mà lại coi đó là một nỗi khổ vì phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.

Sau nữa là tính ích kỷ: Ngoài lòng tham, con người còn tỏ ra ích kỷ, hẹp hòi trước quyền lợi của người anh chị em mình. Họ tỏ ra ghen tức, khó chịu, không chấp nhận những người chỉ làm một giờ mà vẫn được ông chủ trả công bằng mình. Sự hẹp hòi, ích kỷ làm cho họ bất mãn trước lòng tốt của ông chủ dành cho người anh chị em đồng loại với mình. Sự ghen tức làm cho họ không thể vui với niềm vui của những người vào sau; làm ít mà vẫn được ông chủ thương trả công cách quảng đại. Lòng hẹp hòi ngăn cản họ nhận ra sự rộng lượng của Thiên Chúa, cũng như không mừng vui trước sự may mắn và phúc lành mà anh chị em mình nhận được.

Được mời gọi vào trong vườn nho Nước Trời là một ân ban dành cho tất cả mọi người. Vì là một ân ban nên người ta không thể chỉ tham lam tìm cách thu vén cho riêng mình, hay chỉ ích kỷ, hẹp hòi mà tỏ ra khó chịu với anh chị em khi họ cũng được Thiên Chúa yêu thương mời gọi. Tham lam và ích kỷ không có chỗ trong vườn nho của Chúa, là nơi chan chứa tình thương bao la và lòng quảng đại vô bờ của Thiên Chúa. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta sống niềm vui vì được Chúa yêu thương gọi mời, đồng thời tỏ lòng quảng đại với anh chị em vì họ cũng được yêu thương mời gọi như chúng ta.

  1. Chọn lựa của người môn đệ

Là môn đệ Đức Giê-su, chúng ta được thôi thúc ngày càng trở nên gần giống Thiên Chúa hơn bằng cách nương theo tư tưởng và đường lối của Người. Thật vậy, bản chất của Thiên Chúa là yêu thương, rộng lượng và thứ tha; trái lại, xu hướng tự nhiên của con người là ích kỷ, hẹp hòi và hay ghen tị. Tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa là mở ra với mọi người, đón nhận và coi trọng mọi nỗ lực, dù rất nhỏ và khiêm tốn của từng người. Đó cũng là mẫu mực và tiêu chuẩn cho tất cả những ai được mời gọi vào trong vườn nho Nước Trời. Khi nhận ra một Thiên Chúa xót thương và quảng đại với ta, thì ta không thể cứ ở mãi trong những nhỏ nhoi, mọn hèn và ích kỷ, không thể cứ giữ mãi nỗi bực tức, khó chịu của một con tim chật chội, khép kín, không thể cứ hoài ghen tị, phân bì, so đo với anh chị em ta. Sự tham lam, ích kỷ, khép kín sẽ ngăn cản và bóp nghẹt đời ta trong sự ngột ngạt, khô cằn và tê liệt. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta mở lòng ra với tình Chúa và tình người, để hít thở luồng sinh khí lành mạnh của yêu thương, bao dung và quảng đại từ Thiên Chúa, để rồi cũng biết mang luồng sinh khí đó vào trong mọi sinh hoạt và ứng xử của đời sống ta, nhất là trong tương quan với anh chị em ta.

 


 

LÒNG BAO DUNG CỦA CHÚA và SỰ ÍCH KỶ CỦA CON NGƯỜI (Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Tất Đạt, SVD)

Đọc qua dụ ngôn ông chủ thuê người làm vườn nho, nhìn dưới khía cạnh kinh tế, tôi thấy ông chủ vườn nho là một người thiếu tính toán, thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh, từ việc thuê người làm cho đến cách trả tiền công. Lẽ ra thuê người làm vườn thì phải thuê từ giờ thứ nhất “từ sáng sớm” (Mt 20,1) để lợi công việc cho mình, đàng này ông thuê có người thì từ mờ sáng, người thì lúc chín giờ, mười hai giờ, có người thì ba giờ chiều và lại có người vào lúc năm giờ chiều (Mt 20,3-6). Thuê người làm như thế thì tính hiệu quả không cao, vì người đến trước kẻ đến sau có thể làm chi phối công việc…Rồi cách trả tiền công cũng vậy, tất cả đều lãnh nhận bằng nhau “mỗi người một quan tiền” (Mt 20,9-10).Thật vậy, đó là cách nhìn và tính toán theo kiểu người đời.Còn ở đây, những chi tiết trong câu chuyện dụ ngôn không nhất thiết có thật, nhưng được dùng để nói lên tình thương, lòng bao dung của Chúa dành cho con người.

  1. Lòng Bao Dung Của Chúa

Hình ảnh ông chủ đi thuê người làm vườn là hình ảnh của Chúa yêu thương, quan tâm chúng ta; chính Ngài đã chủ động tìm kiếm và mời gọi chúng ta, bất luận là ở thời điểm và hoàn cảnh nào:Từ sáng sớm ông ra chợ thuê người làm, giờ thứ ba ông lại ra chợ rồi tiếp tục thuê, giờ thứ sáu, giờ thứ chín và mãi đến giờ thứ mười một (x. Mt 20,1-6).Những người được thuê làm từ sáng sớm được coi như là những người có khả năng, có chuyên môn hơn, còn những người được thuê vào những giờ cuối ngày, có thể là yếu kém, thiếu chuyên môn và bị những ông chủ khác khinh chê, loại trừ… Chúa không muốn một người nào phải thất nghiệp:“Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?”(Mt 20,6). Ngài không chú trọng đến thời lượng làm việc, cũng như khả năng cho bằng ý chí và khát vọng của họ; họ không làm việcvì họ không có cơ hội, vì không ai thuê họ cả.Việc Chúa thuê hết mọi người từ sáng sớm cho đến chiều tà, từ người có khả năng, tài giỏi đến người thiếu chuyên môn, kém cỏi, nói lên lòng yêu thương của Chúa. Ngài muốn cho mọi người đều có cơ hội để được ơn cứu độ, được hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa.

  1. Sự Ích Kỷ Của Con Người

Được Chúa yêu thương mời gọi vào Nước Chúa, đó là một ân huệ nhưng không mà Chúa dành cho mọi người chứ không phải do công đức của ta. Những người thợ làm từ sáng sớm không có lý do gì để kêu trách Chúa về tiền công, vì đã được thỏa thuận từ trước (Mt 20,2). Họ chỉ kêu trách vì thấy những người vào sau, làm ít giờ hơn nhưng cũng được lãnh phần như mình. Họ ghen tỵ vì lòng nhân từ của Chúa. Qua điều này Chúa muốn dạy ta hãy biết yêu thương, quan tâm đến những người kém cỏi, bé nhỏ, thiếu may mắn, nghèo hèn, những người bị gạt ra bên lề xã hội.

Một xã hội, một đất nước muốn tốt đẹp thì đòi hỏi mỗi người phải biết giúp đỡ, quan tâm đến những người nghèo khổ, bệnh tật, kém may mắn. Bao lâu con người chỉ biết toan tính lo cho bản thân mình ta sẽ thấy cuộc đời chỉ toàn bất công. Nếu biết nghĩ đến người khác, ta sẽ thấy cuộc đời thật nhẹ nhàng, đẹp đẽ và chan chứa tình người.

Qua dụ ngôn người thợ làm vườn, ta thấy được tình thương bao la của Chúa dành cho ta, để rồi, mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta phải tạ ơn và chúc tụng Ngài, và có lẽ không có lời ca tụng nào đẹp ý Chúa cho bằng việc chúng ta học nơi Chúa cách yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương chúng ta, luôn tìm và mong muốn hạnh phúc cho mọi người.

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 24 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 25 TN-A)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.