LỜI SỐNG (Thứ Bảy Tuần 24 TN)

0
206
Photo: missionventureministries.wordpress.com

 

Tin Mừng: Lc 8,4-15

Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng:

“Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe.”

Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu.

“Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.

—oOo—

Suy niệm 

HOA TRÁI TÂM HỒN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

HẠT GIỐNG TIN MỪNG (Tu sĩ Giuse Nguyễn Quang Thoại, SVD)

Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, chúng ta đã bắt gặp hình ảnh một người gieo giống hết sức lạ thường. Ông ta khác với tất cả mọi người bởi cách thức làm việc có phần phi lý của mình.

Người gieo giống lạ đời ấy không ai khác chính là Thiên Chúa. Tình Chúa bao dung, rộng lượng đến độ không tiếc vãi gieo hạt giống tình thương của Người trên khắp mặt đất này. Bất luận tâm hồn con người có tốt hay xấu, Người cũng không bao giờ so đo tính toán hay phân biệt đối xử. Người cứ miệt mài gieo vãi hạt giống tình thương vào lòng nhân thế. Thậm chí, ngay cả với những tâm hồn khô cằn, sỏi đá; những tâm hồn mang đầy dẫy sự hận thù, ghen ghét, đố kỵ thì Người vẫn quảng đại đối xử với họ bằng cả tấm lòng bao dung tha thứ, đầy tình yêu thương.

Quả vậy, mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi trở nên mãnh đất tốt để hạt giống Lời Chúa được đơm bông kết trái: “Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm” (Lc 8,8). Hạt giống Tin Mừng được gieo có đâm bông kết trái hay không là tuỳ thuộc vào thái độ đón nhận và thực hành Lời Chúa của mỗi người. Chúa Giêsu đã dùng mọi tình huống để thức tỉnh chúng ta lắng nghe và sống Lời Ngài. Nhưng trên hết, sau khi lắng nghe Lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta còn được Thiên Chúa mời gọi bước xa hơn nữa, đó là trở nên chính người gieo giống lạ thường ấy, bằng cách dùng mọi phương tiện có thể để đem Tin Mừng đến với tất cả mọi hạng người và mọi nơi trong thế giới này.

Lạy Chúa, xin làm cho tâm hồn mỗi người chúng con trở nên những thửa đất tốt để từ đó biết mở rộng lòng mình đón nhận Lời Chúa và làm cho Lời Chúa được sinh hoa kết quả; đồng thời cũng biết làm cho Lời Chúa lan tỏa đến với hết thảy mọi người ngang qua chính cuộc sống chúng con. Amen.


 

HẠT GIỐNG LỜI CHÚA (Tu sĩ Antôn Nguyễn Thanh Hà, SVD)

Với kinh nghiệm thực tế, chúng ta biết rằng bất kỳ hạt giống nào cũng cần một mảnh đất để có thể sinh trưởng, trưởng thành và sinh hoa kết trái. Nếu không có mảnh đất thì không hạt giống nào có thể phát triển được thành cây. Mảnh đất càng tốt thì hạt giống càng phát triển thành một cây tốt và sinh nhiều hoa trái.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng chính hình ảnh này để nói đến hạt giống Lời Chúa và mảnh đất tâm hồn của những người lắng nghe Lời Chúa. Ngài phân biệt mảnh đất tâm hồn con người thành bốn loại: mảnh đất vệ đường, mảnh đất sỏi đá, mảnh đất bụi gai và mạnh đất tốt.

Khi nhìn vào đời sống thường ngày, chúng ta thấy rằng có lúc tâm hồn mình là mảnh đất vệ đường, vì chúng ta nghe Lời Chúa mà chẳng để tâm suy gẫm và thấm đẫm vào đời sống của mình. Có lúc tâm hồn chúng ta là mảnh đất sỏi đá, vì chúng ta vui vẻ đón nhận Lời Chúa mà không để cho hạt giống Lời Chúa đâm rễ sâu trong tâm hồn mình. Có lúc tâm hồn chúng ta là mảnh đất bụi gai, vì những nỗi lo lắng về những sự ở đời bám riết tâm trí chúng ta và bóp nghẹt hạt giống Lời Chúa. Và đôi khi chúng ta thấy rằng tâm hồn mình là mảnh đất tốt, vì hạt giống Lời Chúa bám rễ sâu trong tâm hồn mình và trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp trong đời sống như hiền hòa, nhẫn nại, vị tha, bác ái với mọi người,…

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu hèn. Nhiều khi tâm hồn chúng con bị chi phối rất nhiều việc, nên có lúc tâm hồn chúng con là mảnh đất vệ đường, có khi là mảnh đất sỏi đá, có lúc là mảnh đất bụi gai. Nhưng xin Chúa ban ơn thúc đẩy để tâm hồn chúng con luôn là mảnh đất tốt, ngõ hầu Lời Chúa bén rễ sâu vào tâm hồn chúng con và sinh nhiều hoa trái tốt đẹp trong đời sống thường ngày. Amen.