SỨ GIẢ TIN MỪNG (17/9, Thứ Sáu Tuần XXIV TN)

0
70

 

Bài đọc: 1Tm 6,2c-12

Tin Mừng: Lc 8,1-3

Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và  loan  báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng  đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuda  quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.”

—– o0o —–

Suy niệm của tu sĩ Carôlô Nguyễn Đình Giá, SVD

Dù bất kỳ ở thời đại nào, sứ vụ loan báo Tin Mừng vẫn luôn là nhiệm vụ hàng đầu của Giáo Hội, và đó cũng là trách nhiệm của tất cả mọi người chúng ta.

Một hình ảnh rất đẹp mà chúng ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay, đó là trái ngược lại truyền thống Do Thái thời bấy giờ, vốn xem nhẹ vị thế của chị em phụ nữ, Chúa Giêsu đã cho các phụ nữ được tham gia vào các công việc quan trọng nhất của Nhóm Mười Hai. Ngài xoá bỏ sự phân biệt giai cấp giới tính và nâng cao phẩm giá của người phụ nữ. Chính sự hiện diện của các chị em phụ nữ bên cạnh Chúa đã chứng tỏ rằng sứ vụ loan báo Tin Mừng không phải là một công việc chỉ dành riêng chon nam giới, mà nó dành cho mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Mỗi người, trong chính khả năng của mình, đều được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người.

Quả thật, người Công Giáo tại Việt Nam vẫn cho rằng, loan báo Tin Mừng là nhiệm vụ của các cha, các thầy, các bậc tu sĩ, chứ không phải của các Kitô hữu. Một sự nhìn nhận sai lầm như thế khiến cho giáo dân thờ ơ trách nhiệm của mình. Mỗi Kitô hữu phải trở nên là những sứ giả Tin Mừng bằng những phương thế khác nhau, cùng nhau làm cho thế gian tin vào Đức Giêsu, nguồn cứu độ duy nhất. Chúng ta cũng có thể cộng tác với các nhà truyền giáo của Giáo Hội bằng chính khả năng của mình, bằng những lời cầu nguyện, đóng góp tinh thần và vật chất, ngõ hầu mọi người nhận biết và tin vào ánh sáng Ngôi Lời.

Lạy Chúa, xin biến đổi con để con   trở nên sứ giả của Tin Mừng, mang ánh sáng và tình thương của Chúa đến cho mọi người. Amen.