Thứ Sáu, ngày 07/06/2019 Lượt xem: 92

Lời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Lễ Hiện Xuống)

Thánh Lễ Vọng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống:

Các bài đọc này đọc trong Thánh Lễ cử hành vào chiều thứ Bảy, hoặc trước hay sau Kinh Chiều I của Chúa Nhật lễ Hiện Xuống.

Bài Ðọc I: Xh 19,3-8a. 16-20b

“Trước mắt toàn dân, Chúa sẽ ngự xuống trên núi Sinai”

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môisen lên cùng Thiên Chúa.

Từ trên núi, Chúa gọi ông và bảo: “Ngươi hãy nói với nhà Giacób, và thông báo cho con cái Israel thế này: “Chính các ngươi đã thấy những gì Ta làm cho người Ai cập. Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng, và đem các ngươi đến với Ta. Từ nay, nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Ðối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế, một dân tộc hiến thánh. Ðó là những lời ngươi sẽ nói lại với con cái Israel”.

Môisen trở xuống triệu tập các trưởng lão trong dân và trình bày cho họ mọi điều Chúa đã truyền cho ông.

Toàn dân đồng thanh đáp: “Mọi điều Thiên Chúa dạy, chúng tôi xin thi hành”.

Qua ngày thứ ba, trời vừa sáng, có sấm vang chớp loè và mây dày đặc che phủ ngọn núi và tiếng tù và rền vang.

Toàn dân trong trại kinh hãi.

Môisen đưa dân ra khỏi trại để gặp Chúa, họ đứng dưới chân núi.

Khắp núi Sinai bốc khói, vì Chúa ngự xuống đó trong ngọn lửa: khói bốc lên như bởi lò lửa và cả núi rung chuyển dữ dội.

Tiếng tù và càng rúc mạnh.

Môisen nói và Thiên Chúa đáp lại trong tiếng sấm.

Chúa ngự xuống trên đỉnh núi Sinai, Người gọi Môisen lên đỉnh núi.

Ðó là Lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 103, 1-2a và 25c, 27-28, 29bc-30

Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất.

Xướng 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thượng Ðế của tôi, Ngài quá ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng choàng thân như mang áo khoác. – Ðáp.

2) Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ngài đã tạo thành vạn vật cách khôn ngoan, địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài, kìa biển khơi mênh mông bát ngát, những vật tý hon sống chung cùng loài to lớn. – Ðáp.

3) Hết thảy mọi vật đều mong chờ ở Chúa, để Ngài ban lương thực cho chúng đúng thời giờ. Khi Ngài ban cho thì chúng lãnh, Ngài mở tay ra thì chúng no đầy thiện hảo. – Ðáp.

4) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi tới, chúng được tạo thành, vì Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Rom. 8,22-27

“Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả”.

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, chúng ta biết rằng cho đến nay, mọi tạo vật đang rên siết trong cơn đau đớn như lúc sinh nở. Nhưng không phải chỉ tạo vật mà thôi đâu, mà cả chúng ta nữa, tức là những kẻ đã được hưởng của đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên rỉ trong mình chúng ta khi mong Thánh Thần nhận làm nghĩa tử, và cứu chuộc thân xác chúng ta. Vì chưng nhờ niềm cậy trông mà chúng ta được cứu độ.

Nhưng hễ nhìn thấy điều mình hy vọng thì không phải là hy vọng nữa.

Vì ai đã thấy điều gì rồi, đâu còn hy vọng nó nữa?

Nhưng nếu chúng ta hy vọng điều chúng ta không trông thấy, chúng ta sẽ kiên tâm trông đợi.

Ðàng khác, cũng có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta.

Vì chúng ta không biết cầu ngyện thế nào cho xứng hợp.

Nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả.

Mà Ðấng thấu suốt tâm hồn, thì biết điều Thánh Thần ước muốn.

Bởi vì Thánh Thần cầu xin cho các thánh theo ý Thiên Chúa.

Ðó là Lời Chúa.

Alleluia:

Alleluia, alleluia – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 7,37-39

“Phát sinh nước hằng sống”

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Vào ngày cuối cùng và trọng đại của dịp lễ, Chúa Giêsu đứng lên giảng lớn tiếng rằng: “Ai khát nước hãy đến cùng Ta và uống; ai tin nơi Ta, thì như lời Thánh Kinh dạy: từ lòng họ nước hằng sống sẽ chảy ra như giòng sông”.

Người nói điều ấy về Chúa Thánh Thần mà các kẻ tin nơi Người sẽ lãnh lấy, vì bởi Chúa Giêsu chưa được tôn vinh.

Ðó là Lời Chúa.

Thánh Lễ Chính Ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống:

Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11

“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”

[Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.]

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34

Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Ðáp.

2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13

“Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,

và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;

Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!

Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,

là khách trọ hiền lương của tâm hồn,

là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,

xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù,

trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,

và chữa cho lành nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,

chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,

là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.

Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,

được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.

(Amen. Alleluia.)

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 20, 19-23

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Ðó là lời Chúa.

Chú ý: Nơi nào ngày thứ Hai hoặc thứ Ba sau Lễ Hiện Xuống là những ngày giáo dân phải hoặc có thói quen dự lễ, thì có thể lấy lại Lễ Chúa Nhật Hiện Xuống, hay có thể dâng lễ về Chúa Thánh Thần.

Bài giảng chủ đề:

ĐẤNG BẢO TRỢ – THẦN KHÍ SỰ THẬT

Lm. Antôn Nguyễn Văn Tôn, SVD

“Đấng Bảo Trợ”

Tôi còn nhớ rất rõ ngày mà các em mồ côi ở mái ấm Đại An được xưng tội và rước lễ lần đầu. Các em bé bỏng, nhút nhát, rất sợ nơi đông người, nhất là người lạ, nên các em không muốn rời các soeur hay các cha phụ trách. Khi dắt các em đến nhà thờ để xét mình trước khi xưng tội, các seour phải ngồi bên cạnh để giúp các em xét mình. Và khi đến lượt các em lên xưng tội thì các em rất sợ không dám lên. Các soeur mới động viên: “các con đừng sợ, các cha giải tội ở nhà thờ cũng giống như các cha phụ trách ở nhà mình thôi; các con cứ bình tĩnh lên kể ra với cha tất cả những gì mà các con đã xét mình; có các soeur ngồi ở dưới này, không sao đâu”. Được sự nâng đỡ và hướng dẫn của các soeur, các em xưng tội lần đầu trong sự bình an.

Câu chuyện đơn sơ đó phần nào giúp chúng ta hiểu hơn điều mà Chúa Giêsu hứa ban cho các tông đồ: “Khi Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14, 26).

Trong Kinh Thánh, Chúa Thánh Thần được nhắc đến với nhiều tên gọi khác nhau: “Đấng Bảo Trợ” (Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ); “Đấng Bầu Chữa” (cha Nguyễn Thế Thuấn); “Đấng Phù Trợ” (bản văn trong các bài đọc). “Từ Hy Lạp Paraklêtos có nghĩa là trạng sư, người bào chữa, người trợ giúp, người bênh vực (đối với một bị cáo), người an ủi, chuyển cầu. Theo Tin mừng Gioan thì Đấng Bảo Trợ đầu tiên là Đức Giêsu”.[1] Thánh Thần được ban để, đối với những người bé nhỏ, thơ ngây, nhút nhát, yếu đuối thì Ngài là “Đấng Bảo Trợ”; đối với người thông hiểu thì Thánh Thần là Vị “Tôn Sư”; đối với những người bối rối thì Ngài sẽ biện bạch cho họ khi họ không biết nói năng như thế nào. Thánh Thần là người hướng dẫn, chỉ bảo, dạy dỗ để chúng ta biết tất cả sự thật.

Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu hứa ban cho các tông đồ sau khi Ngài về trời là như vậy đó. Nghĩa là các tông đồ cũng như chúng ta không còn cô đơn, hay bị bỏ rơi. Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm lặng lẽ như người cha người mẹ bên cạnh đứa con nhỏ. Ngài như là một “Đấng Bảo Trợ”, một “Đấng Phù Trợ”, một “Trạng Sư”, một người bênh vực, để các tông đồ và mỗi Kitô hữu chúng ta yên tâm mà làm chứng về Thầy. “Đấng Bảo Trợ” sẽ giúp chúng ta yên tâm trong sống đời Kitô hữu vì chúng ta có thể kêu cầu Ngài mỗi khi chúng ta cảm thấy mình yếu đuối, tội lỗi, giới hạn, bế tắc, mệt mỏi, nhọc nhằn, gặp gian truân, thử thách và nhất là khi chúng ta cảm thấy tuyệt vọng.

Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công Vụ Tông Đồ cho chúng ta thấy các tông đồ đang nhát sợ; mọi người đang tề tựu ở trong một căn phòng và họ đang như thấp thỏm đợi chờ Chúa Thánh Thần đến. Và khi Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần đến thì Ngài đã làm cho các tông đồ trở nên mạnh mẽ, không còn sợ hãi. “Các ông được đầy tràn ơn Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2,4). Đúng Ngài là “Đấng Bảo Trợ”, là người đã làm cho các tông đồ cảm thấy yên tâm, mở cửa ra để gặp tất cả mọi người, và nói cho họ biết về Thầy của mình, làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh. Sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay nói có tất cả mười sáu dân tộc từ các dân thiên hạ trở về Giêrusalem. “Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình” (Cv 2,6), nghĩa là họ nghe được tiếng của những người Galilê trong ngôn ngữ của mình. Chỉ có Thánh Thần của Thiên Chúa mới làm được điều này, người phàm thì không thể. Tiếng nói của Thánh Thần làm thấu nhập tất cả các tâm hồn, giúp thấu hiểu chân lý là gì.

 “Thần Khí Sự Thật”

Chúa Thánh Thần là “Thần Khí Sự Thật”, Đấng sẽ cho chúng ta biết tất cả những điều mà Thiên Chúa muốn mạc khải cho chúng ta được biết. “Thần Khí Sự Thật là Thần Khí dẫn các tín hữu đến sự thật, giúp họ tiến triển trong lãnh vực hiểu biết (Ga 16,13) và làm chứng về Đức Giêsu”. “Thần Khí Sự Thật thì đối nghịch với sự gian dối”.[2]

Trong bài đọc thứ hai, trích thư gửi tín hữu Galát, thánh Phaolô đề cập tới hai cách sống: “sống theo Thần Khí” và “sống theo xác thịt”. Hai lối sống này như kình địch với nhau, khiến chúng ta khó thực hiện được những điều mà theo thánh Phaolô, thường là những điều tốt lành mà chúng ta muốn, nhưng lại rất khó thực hiện, bởi vì chúng ta dễ bị giằng co giữa những điều “tốt lành” và “điều xấu”; và vì xác thịt thì nặng nề nên dễ bị xui khiến nghiêng về phía những điều xấu. Mà nghiêng về những điều xấu là sống theo xác thịt, nên dẫn đến cái chết.

Còn “sống theo Thần Khí”, theo thánh Phaolô, thì đạt được hoa quả của Thần Khí là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế” (Gl 5,22-23). Toàn là những điều tốt đẹp đáng ước mong. Chúa Thánh Thần ban cho những điều đó. Nhưng để đạt được những điều đáng ước mong đó, chúng ta phải đứng về phía của Thánh Thần, chúng ta phải để cho Ngài đượm thắm ở trong tâm hồn và đời sống của chúng ta. Giống như một cơn gió mát thổi đến mà chúng ta đóng kín cửa phòng, thì làm sao chúng ta có thể hưởng được.

Cuộc sống của con người ngày nay, nhất là những người trẻ xem ra dễ chiều theo những điều xấu mà thánh Phaolô đã kể ra một loạt như: “dâm ô, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ghen tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy” (Gl 5,19-21). Đó là hướng đi của xác thịt. Và người trẻ thì rất nhiệt thành, thông minh, tháo vát, tuy có nhiều lý tưởng cao đẹp lắm, nhưng cũng rất dễ rơi vào những cám dỗ, để rồi mình sống theo những xui khiến của xác thịt, chứ không phải là Thần Khí.

Sống theo sự thật là một điều không dễ chút nào. Chỉ những ai mở lòng ra và thực sự thành tâm thiện chí để Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng thì mới nhận biết sự thật được. Mở lòng ra với Chân Lý thì Chân Lý mới cứu độ chúng ta được.

Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần khơi lên các ơn thánh mà Ngài đã ban cho chúng ta trong ngày chúng ta chịu phép Thanh Tẩy và lãnh Bí Tích Thêm Sức. Chúng ta có nhiều ơn thánh, nhưng nhiều lúc ơn thánh chưa được triển nở hay đang bị héo hắt. Xin Chúa Thánh Thần khơi lại để ơn thánh đó trở nên sống động, và trổ sinh hoa trái như thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay.

[1] Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ dịch, Kinh Thánh ấn bản 2011, NXB Tôn giáo, tr. 2384.

[2] Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ dịch, Kinh Thánh ấn bản 2011, NXB Tôn giáo,  tr. 2384.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *