Cổ vũ ơn gọi: mục vụ không thể thiếu trong Dòng Ngôi Lời (Arnoldus Nota, 4/2022)

0
281

Thông điệp của Cha tổng quyền Paulus Budi Kleden, SVD và Ban Lãnh Đạo Dòng Ngôi Lời:

Dòng Ngôi Lời đánh dấu kỷ niệm 150 năm thành lập Hội Dòng vào năm 2025. Chúng ta biết ơn sự cộng tác trên nhiều lãnh vực của các anh em là những người đã can đảm tiến bước đến những vùng đất xa lạ để rao giảng Tin Mừng. Vào lúc này, chúng ta cảm được tiếng vọng từ những lời của thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II: “Nhớ quá khứ với sự biết ơn, sống hiện tại bằng nhiệt huyết, và nhìn về tương lai bằng sự tự tin.”

Cổ vũ ơn gọi là mục vụ không thể thiếu trong Hội Dòng chúng ta. Hiện nay chúng ta hiện diện ở 79 quốc gia với 59 tỉnh dòng/ miền dòng/ giáo điểm, và gần 6.000 thành viên nhờ ơn Chúa, những nỗ lực không mệt mỏi của những người cổ vũ ơn gọi, việc đồng đội của họ, sự cộng tác của những anh em chúng ta, của các Sơ SSpS/SSpSAP, của các cộng tác viên giáo dân, và các ân nhân. Chúng ta phải biết rằng cổ vũ ơn gọi không phải là một công việc dành riêng cho những người cổ vũ ơn gọi (chuyên). Nó đòi hỏi làm việc đồng đội và sự cộng tác của tất cả anh em, bao gồm cả những cộng tác viên giáo dân. Do đó, các tỉnh dòng/ miền dòng/ giáo điểm nên ưu tiên cho những người cổ vũ ơn gọi làm việc toàn thời gian ở bất cứ nơi nào có thể, cùng với những hướng dẫn và hỗ trợ cho các hoạt động của họ.

Trong khi chiêu mộ các ứng viên cho Hội Dòng, thánh Arnold Janssen đã kiên định vào việc Tuyển Chọn Chất Lượng và Đào Tạo Năng Lực của các đương đơn. Vào tháng 11/1900, ngài viết, “Đừng dễ dãi bỏ qua sự yếu đuối quá mức khi lựa chọn các ứng sinh” vì “bất cứ tính tình thực sự xấu nào không thấy được hoặc thu hẹp một cách nghiêm trọng, thì ở đâu đó sau khi khấn, chúng sẽ nảy mầm như cỏ dại và sẽ dần dần bắt đầu sinh ra những tác động độc hại” (tháng 12/1904). Khẳng định của Đấng Sáng Lập soi sáng cho chúng ta ý thức về trách nhiệm và sự chân thành của mình khi tuyển mộ các ứng sinh, và đồng hành với họ trong tiến trình phân định.

Ơn gọi liên quan đến “Tiếng Gọi” nhằm tiếp tục sứ mạng của Chúa trên trần gian. Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Không có ơn gọi nào tự nó được sinh ra hoặc sống cho chính nó. Một ơn gọi khởi nguồn từ trái tim Chúa và trổ hoa trong mảnh đất màu mỡ của cộng đoàn tín hữu”. Ơn gọi là tiếng gọi của Chúa để bước theo Đức Kitô triệt để. Sự phân định và đào tạo ơn gọi tập trung vào tiềm năng của cá nhân nhằm đáp lại cách chân thành và quảng đại “tiếng gọi” cho sự triệt để và sự hy sinh. Trọng tâm của mỗi ơn gọi là giá trị từ bỏ mình vì Tin Mừng, yêu thương phục vụ, khiêm nhường, giản dị, và vui lòng chịu đau khổ vì lợi ích cho Thiên Chúa.

Dòng Ngôi Lời tập trung đào tạo các ứng sinh mang tính bối cảnh và toàn diện, với tất cả các chiều kích – con người, cộng đồng, thiêng liêng, tri thức truyền giáo và mục vụ. Theo tiến trình, Hội Dòng muốn đào tạo tổng thể tất cả những khía cạnh từ giai đoạn này đến giai đoạn kia. Thông qua chương trình, chúng ta chuẩn bị những nhà truyền giáo định hướng mục vụ và ngôn sứ bằng tất cả những kỹ năng sáng tạo hơn là có tính nghi thức, giáo sĩ, đơn thuần bí tích hoặc quản trị đời tu.

Là những thành viên của Hội Dòng, chúng ta dấn thân tìm những tiếp cận mới và những chiến lược mới để cổ vũ ơn gọi (xem Tổng Tu Nghị 2012, số 44). Thật ra, mỗi thành viên của Hội Dòng là một người cổ vũ ơn gọi. Cha Arnold đã từng có sáng kiến khi Ngài lập ra các trường chuẩn bị cho các em trai trẻ trở thành những nhà truyền giáo. Giống như một tiểu chủng viện truyền thống, Trường Arnold Janssen Gymnasium đã làm nên Mission House of St. Wendel’s tại Saar, Đức (năm 1898). Khoảng 600 nhà truyền giáo đã được giáo dục ở St. Wendel. Tương tự với cùng mục đích, ngài đã thành lập nhà St. Rupert’s, Bischofshofen ở Salzburg, Áo (năm 1904). Trong tỉnh dòng/ miền dòng/ giáo điểm, chúng ta hãy tìm những phương pháp sáng tạo và tân tiến để cổ vũ ơn gọi cho Hội Dòng.

Những năm vừa qua, ơn gọi tu trì đã suy giảm vì nhiều lý do – tỉ lệ sinh giảm, bê bối tình dục của các tu sĩ và linh mục, nhu cầu ham muốn của cải vật chất, sa sút thực hành đời sống thiêng liêng. Thêm vào đó, chúng ta sống trong thời khắc đầy thử thách khi người trẻ đề cao chủ nghĩa cá nhân, tinh thần cạnh tranh và quyết đoán hậu hiện đại. Nó bị chi phối bởi những hệ tư tưởng của toàn cầu hóa, triết lý khoái lạc, thỏa mãn tức thời, và thế tục hóa. Trong trường hợp này, chủ nghĩa kinh nghiệm được cho là đúng, thực tế và có ý nghĩa. Nhưng chúng ta tiếp tục những nỗ lực của mình.

Các gia đình, “giáo hội tại gia”, là mảnh đất màu mỡ cho ơn gọi triển nở. Do đó, gia đình là “tiêu điểm của phúc âm hóa”, cũng là “điểm kết gieo hạt giống ơn gọi”. Các giám đốc ơn gọi hãy thường xuyên lui tới thăm gia đình của các ứng sinh để biết thêm về hoàn cảnh gia đình của họ, và làm cho gia đình ý thức về mầu nhiệm ơn gọi, và sự cần thiết đồng hành, khuyến khích và hỗ trợ họ. Thông qua các chương trình canh tân gia đình, giáo lý gia đình, nhóm cầu nguyện gia đình, chuẩn bị phụng vụ và các nghi lễ, xây dựng cộng đoàn giáo hội cơ bản, và chia sẻ Lời Chúa, chúng ta tăng cường đề cao mục vụ gia đình. Theo cách này, chúng ta hãy ý thức vai trò quan trọng của người giáo dân trong các mục vụ của mình.

Các anh em trong các giáo xứ hãy tạo ra và củng cố nhóm mục vụ ơn gọi trong giáo xứ, và tham gia họp bàn cũng như có các hoạt động về ơn gọi do các văn phòng của giáo phận tổ chức. Hãy thường xuyên gặp gỡ những người trẻ, cử hành thánh lễ, tổ chức hành hương, các sứ vụ, tĩnh tâm, linh thao, cầu nguyện, các buổi học về đặc sủng và sứ vụ của Hội Dòng, và làm chứng về ơn gọi của các anh em chúng ta.

Chúng ta cần dùng mạng xã hội, trang web, Facebook, Instagram. Bất cứ khi nào tìm thấy một ứng sinh thích hợp, chúng ta hãy giới thiệu em đó cho giám đốc ơn gọi để vị ấy liên hệ với ứng sinh. Những nỗ lực như vậy có thể gieo hạt giống ơn gọi vào các ứng sinh. Thêm vào đó, các Trường học/Đại học/Cao đẳng của Dòng có thể trở thành những nơi cho các sinh viên trẻ đào sâu hiểu biết về đức tin Kitô giáo. Ở đây, họ bắt đầu quá trình phân định ơn gọi và ý thức truyền giáo. Những nỗ lực phối hợp nhằm cổ vũ ơn gọi từ các gia đình nhập cư, đặc biệt là Kitô giáo Tây phương.

Chúng ta cần những ứng sinh “thích hợp” cho Hội Dòng, do đó cần sự phân định đúng đắn và đánh giá thích hợp. Theo bối cảnh, việc kiểm tra bao gồm: kiểm tra tâm lý chính thức, phỏng vấn sâu dựa trên những kiểu ứng xử của ứng sinh, nhìn lại lịch sử cá nhân của ứng sinh, hoàn cảnh và các mối quan hệ gia đình, ngay cả việc khám phá khởi đầu về những động lực ý thức và vô thức,… Thông qua những tiến trình này, chúng ta chắc chắn nhất có thể về khả năng của ứng sinh, sẵn sàng cho đào tạo và thích hợp cho đời tu, những khả năng của ứng sinh về con người khỏe mạnh, tâm lý toàn diện, và dấn thân là người môn đệ Kitô hữu trưởng thành, trong suốt cả quá trình đào tạo linh mục và tu sĩ: từ khi bắt đầu và liên tục sau này.

Ở một trong các tỉnh dòng của chúng ta, các anh em đã lập một dự án giới trẻ dựa theo linh đạo I-nhã. Các thành viên thường xuyên suy gẫm dựa theo đoạn Kinh Thánh được chọn. Mỗi tháng một lần, từng cá nhân chia sẻ thiêng liêng diễn ra. Thêm vào đó, mỗi tháng vào ngày Chúa Nhật, họ có một nhóm gặp gỡ các giáo lý viên, chia sẻ và Chầu Thánh Thể. Dự án như vậy đem lại thích thú cho giới trẻ để họ dâng mình tập sống và theo sự hướng dẫn thiêng liêng.

Chúng ta kiên định huấn luyện thích hợp, định hướng, và thường huấn cho những người cổ vũ ơn gọi khi họ đối diện với những thách đố mới. Một trong những cách tốt nhất để cổ vũ ơn gọi cách tích cực là có đội (nhóm) cổ vũ ơn gọi. Hội Dòng chúng ta có nhóm gồm 6 Giám đốc Ơn gọi ở Hoa Kỳ cho thấy phát huy hiệu quả. Tương tự, chúng ta có thể lập nhóm như thế trong các tỉnh dòng/ miền dòng/ giáo điểm, cùng với các Sơ SSpS và các cộng tác viên giáo dân. Ngay từ đầu, hãy nói rõ với các ứng sinh rằng Dòng truyền giáo Ngôi Lời có cả hai ngành linh mục và tu huynh. Các tu huynh cần có trong đội ngũ cổ vũ ơn gọi, và họ phải được mời gọi để trình bày cho giới trẻ về hồng ân ơn gọi tu huynh. Việc thiết lập Ban Tuyển Sinh để đánh giá các ứng sinh về sự trưởng thành, động cơ, và sự thích hợp tâm-thể lý của họ cho đời tu là cần thiết.

Chúng ta đừng ngại dùng kỹ thuật hiện đại, truyền thông xã hội, và tài liệu in ấn để cổ vũ ơn gọi. Theo cách truyền thống thì việc chiêu mộ ứng sinh ơn gọi thích hợp cho bậc giáo dục cấp 1 và cấp 2. Tuy nhiên, ngày nay các cá nhân quyết định chọn đời tu muộn hơn (như ở Hoa Kỳ và Châu Âu). Thế nên, chúng ta phải hướng dẫn các ứng sinh phù hợp với sự đồng hành cá nhân và có một chương trình phân định thích hợp.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho có thêm nhiều ơn gọi vì không có gì là không thể đối với Chúa. Chúng ta phải “thả lưới xuống sâu” (Lc 5,4) bằng nỗ lực và các hoạt động của mình. Hãy đừng quên đặt chất lượng trên số lượng khi cổ vũ và đào tạo ơn gọi. Nguyện xin tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta cắm rễ vào Lời Chúa và dấn thân cho sứ vụ của Ngài.

___________________

Thông điệp Tháng 4 năm 2022 của Cha tổng quyền Paulus Budi Kleden, SVD và Ban Lãnh Đạo Dòng Ngôi Lời, trong Arnoldus Nota, April 2022, trang 1-2. Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD chuyển ngữ. Nguồn: svdcuria.org

* Xem tin tổng hợp (Tiếng Anh) số tháng 4/2022:

 

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 4 Mùa Chay)
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm C (Ga 8,1-11)