TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG (20/10, Thứ Tư, Tuần XXIX TN)

0
89

Bài đọc: Rm 6,12-18

Tin Mừng: Lc 12,39-48

39 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” 42 Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc?

43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.

45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Chủ ta còn lâu mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.

47 “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn”.

—– o0o —–

Suy niệm của tu sĩ Giuse Trần Minh Kiểm, SVD

Cuộc đời của mỗi người giống như một trò chơi. Hết giờ, trọng tài sẽ thổi còi kết thúc trận đấu. Đến một lúc nào đó Thiên Chúa cũng nói với chúng ta: hết giờ rồi. Một khi Thiên Chúa đã nói: Hết giờ! Thì không ai có thể kéo dài sự sống mình thêm được một giây nào. Chúng ta cũng không thể xin sống thêm hay từ chối vì vận mạng chúng ta nằm trong tay Chúa. Chúng ta có thể quyết định được ngày sinh tháng đẻ nhưng ngày chết thì không.

Tỉnh thức là thái độ cần có của những người khôn ngoan, vì Chúa đến thật bất ngờ và không báo trước giống như một tên trộm. Chúa đến và gọi ta không phân biệt là giàu hay nghèo, trẻ hoặc già, khỏe hay yếu…. Chúa đến không hẹn mình ở đâu, giờ nào, ngày nào nhưng chắc chắn là có hẹn. Sống tỉnh thức và trung thành với bổn phận là một sự đòi hỏi đầy cam go và thử thách, buộc chúng ta phải tích cực chu toàn như người đầy tớ luôn làm theo ý chủ trong khi đợi chủ về.

Lời Chúa hôm nay không chỉ dạy các môn đệ ngày xưa mà còn là tiếng chuông cảnh báo mỗi người chúng ta. Ngày nay, người ta rất “tỉnh” và sẵn sàng đối phó với nền kinh tế thị trường; người ta nhạy bén với giá cả của tiền tệ nhưng thử hỏi, có mấy ai nhạy bén với đời sống tâm linh, có mấy ai nhạy bén với chân giá trị làm người như: công bằng, bác ái, tha thứ, hiền hòa, nhân hậu,…? Những chân giá trị đó người tín hữu của Chúa cần phải thắp sáng để “chờ đợi ngày chủ về gõ cửa thì mở ngay.”

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sẵn sàng, trung thành chờ đợi Chúa đến. Xin cũng giúp chúng con luôn tỉnh thức và sẵn sàng như lời nguyện cầu trong giờ Kinh Tối: “Lạy Chúa lúc chúng con còn thức, xin Ngài cứu vớt cho; khi chúng con đã ngủ, xin Chúa cũng giữ gìn; để cùng thức tỉnh với Đức Kitô, và nghỉ ngơi an bình.” Amen.