SỐNG TINH THẦN NGHÈO KHÓ (7/6, Thứ Hai Tuần X TN)

0
93

Tu sĩ Giuse Nguyễn Trung Tâm, SVD

Tin Mừng: Mt 5,1-12

Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. […].

Suy niệm

Bản văn Tin Mừng thánh Mátthêu hôm nay cho chúng ta nghe bài giảng về những mối phúc, hay còn gọi là bản Hiến Chương Nước Trời. Tại sao được gọi như thế? Vì đó là những giáo lý căn cốt Chúa Giêsu đã rao giảng để những ai sống và tuân giữ thì được vào Nước Trời.

Khi so sánh với bản văn Tin Mừng Luca, thánh sử Mátthêu cho ta cái nhìn về khía cạnh luân lý cũng như tinh thần của sự nghèo khó: “phúc thay ai có tinh thần nghèo khó”. Trái lại, Luca quan tâm tới khó nghèo về vật chất và cách thức sử dụng của cải theo trần thế. Do đó theo thánh Mátthêu, con người muốn vào được Nước Trời không đương nhiên vì tình trạng của sự nghèo khó, mà vì thái độ và tinh thần của họ. Cũng thế, Mátthêu cũng nhấn mạnh đến thái độ đói khát, không phải đói khát cơm bánh thường ngày, nhưng đói khát công lý, đói khát lương thực nuôi sống linh hồn.

Nơi trần thế này, niềm tin của người Kitô hữu thiết yếu hướng về cuộc sống mai hậu. Chúng ta nỗ lực nhằm đạt tới tính cách siêu việt trong cuộc sống như Thiên Chúa mong muốn. Nghĩa là chứng minh cho người khác thấy, người Kitô hữu hướng đến Nước Trời nơi thực tại trần thế. Sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian, sống giữa thế gian, nhưng hướng về quê hương đích thực là Thiên Quốc. Tuy nhiên, niềm tin hướng về cuộc sống mai hậu ấy không làm cho chúng ta xao lãng với những ng- hĩa vụ nơi trần thế, nhưng chúng ta phải xác tín rằng; qua và nhờ những nghĩa vụ nơi trần thế đó, chúng ta mới tìm gặp được những giá trị của Nước Trời. Qua những thực tại trần thế, chúng ta mới đạt tới cứu cánh mai hậu.

Lạy Chúa, nơi thực tại trần thế này, xin cho chúng con biết sống tinh thần nghèo khó là hoàn toàn tín thác vào Chúa. Amen.