LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 7 TN)

0
130

Tin mừng: Mc 9,30-37

30Đức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê.

Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, 31vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.”

32Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Caphácnaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?”

34Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.

35Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”

36Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

Suy niệm

ẢO MỘNG CÔNG DANH (Tu sĩ Tôma Nguyễn Siêu Quốc, SVD)

“Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”. Bằng hai câu thơ ngắn trong bài thơ “Đi Thi Tự Vịnh”, Nguyễn Công Trứ đã nói lên nỗi niềm khát khao về giấc mộng công danh. Theo lẽ tự nhiên, ai mà không muốn được làm lớn, ai mà không muốn được người khác tôn trọng, kính phục. Đôi khi, ta theo Chúa cũng chỉ để theo đuổi một thứ danh vọng cao sang mà người đời không bao giờ có được.

Bài Tin Mừng hôm nay cũng thuật lại cho ta thấy một cuộc tranh cãi về danh vọng, quyền thế. Các môn đệ theo Chúa nhưng vẫn luôn ấp ủ trong lòng nhiều dự phóng, thậm chí còn tranh giành nhau để được làm lớn trong Nước Trời. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã cho các môn đệ thấy rằng thứ danh vọng ấy không thuộc về Nước Trời và người làm lớn trong Nước Trời phải là người có tinh thần khiêm tốn, hy sinh và phục vụ.

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35). Lời này có lẽ vừa làm cho các môn đệ “ngượng chín cả mặt”, vừa đập tan chiếc lăng kính ảo tưởng về danh vọng. Bởi lẽ, người đứng đầu mà phải sống như người đứng cuối, thì liệu còn ai muốn đứng đầu nữa hay ai dám đảm đương, gánh vác trách nhiệm của vị trí người đứng đầu. Qua đó, ta mới thấy rằng không phải xã hội đang thiếu những người đứng đầu mà xã hội đang thiếu những người đứng đầu có tinh thần phục vụ như Chúa Giêsu. Nếu phải theo đuổi danh vọng thì ta nên theo đuổi danh vọng của sự phục vụ.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là Con Thiên Chúa toàn năng, là Vua muôn vua nhưng Ngài không đến trần gian để làm bá chủ, mà đến để hiến thân phục vụ và làm giá chuộc con người. Xin dạy chúng con biết sống tâm tình khiêm tốn, hy sinh và phục vụ. Amen.