LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 33 TN-A)

0
111

Bài đọc 1: Cn 31,10-13.19-20.30-31

Bài đọc 2: 1Tx 5,1-6

Tin mừng: Mt 25,14-30

14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.

15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác.

17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.

18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.

19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách.

20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’

21 Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’

22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’

23 Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’

24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.

25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!’

26 Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,

27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!

28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.

29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.

30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”

—– o0o —–

Suy niệm

YẾN BẠC CỦA CHÚA (Tu sĩ G.B. Hoàng Gia Bảo, SVD)

Những “yến bạc” được đề cập trong Tin Mừng hôm nay tượng trưng cho những tài năng, khả năng mà Chúa ban tặng cho mỗi người một cách nhưng không. Tuy nhiên việc sử dụng yến bạc này và làm sinh lời thì lại tùy thuộc vào sự trân trọng cũng như tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa.

Trình thuật Tin Mừng cho ta thấy rằng, người thứ nhất và người thứ hai đã sử dụng yến bạc của Chúa cách hiệu quả và làm sinh lời thêm những yến khác. Điều đó chứng tỏ sự trân trọng cũng như tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa. Sự trân trọng và tình yêu được thể hiện qua việc sử dụng, đầu tư yến bạc đúng đắn và sinh lời. Vì lẽ đó, họ đã được Thiên Chúa ban phần thưởng xứng hợp với việc làm của mình: “hãy vào hưởng niềm vui cùng với ông chủ ngươi”. Còn người thứ ba, người được lãnh một yến bạc, đã không sử dụng tốt yến bạc được giao. Anh đã không trân trọng ân ban đầy tình yêu này. Không những thế, anh còn nghi ngờ vào tình yêu của Thiên Chúa và “đâm sợ” Người. Vì thế anh cũng nhận được điều xứng hợp với việc làm của mình: bị tước lấy yến bạc và “quăng ra chỗ tối tăm”. Con người là họa ảnh và con cái của Thiên Chúa, do đó, mỗi người đều được Thiên Chúa ban cho những ơn huệ khác nhau: có người được ơn thông minh, người khác được ơn sức khỏe, người kia được ơn khéo léo,… Ân huệ được Chúa trao không đồng đều vì tùy thuộc vào khả năng của mỗi người nhưng để ân ban được triển nở và sinh lợi, chúng ta cần phải biết trân quí và sử dụng ơn ban của Chúa cách hiệu quả. Còn nếu chúng ta sử dụng không đúng cách và biết không cố gắng trau dồi ơn ban của Chúa thì ơn ban ấy sẽ mai một và thui chột. Và rồi chúng ta sẽ giống như người thứ ba đã lãnh nhận yến bạc và đi chôn dấu.

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương tin tưởng trao ban cho mỗi người chúng con những yến bạc của Người. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra yến bạc Chúa đã giao và từ đó biết sinh lời ra những yến khác. Amen.

 

 

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 32 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 33 TN)