LỜI SỐNG (Thứ Ba, Tuần 5 TN)

0
317

Tin mừng: Mc 7, 1-13

1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.

3 Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng.

5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?”

6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:

Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.

7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” 9 Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông.

10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! 11 Còn các ông, các ông lại bảo: “Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là “co-ban” nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa” rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa.

13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”

—– SUY NIỆM —–

CHỚ COI THƯỜNG GIỚI RĂN THIÊN CHÚA (Tu sĩ  Giuse Hoàng Quốc Phán, SVD)

Tập tục truyền thống của các vị tiền nhân là một trong những nét đẹp cần gìn giữ và lưu truyền. Tuy nhiên những tập tục ấy cần phải bãi bỏ nếu như nó chỉ mang tính vụ hình thức và đi ngược với giới răn Chúa dạy.

Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc những người Pharisêu và Kinh sư thắc mắc khi thấy các môn đệ Chúa Giêsu không rửa tay trước khi dùng bữa. Họ đã khó chịu và cho rằng các môn đệ đã lỗi luật của truyền thống. Thật vậy, tập tục “rửa tay trước khi ăn” hay “dâng lễ phẩm cho Chúa thay thế sự hiếu kính cha mẹ”, đây là tập tục mang nặng tính hình thức và nhằm xét đoán người khác hơn là giữ luật yêu thương. Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này để dạy cho những người Pharisêu và các Kinh sư cũng như cả chúng ta bài học quan trọng về sự thanh sạch. Người muốn chúng ta giữ thanh sạch trong tâm hồn hơn là chỉ sạch nơi đôi bàn tay. Dẫu rằng bàn tay cần rửa sạch nhưng giữ tâm hồn thanh sạch quan trọng hơn rất nhiều. Tâm hồn chúng ta chính là đền thờ của Thiên Chúa ngự. Chính vì thế, cần chú trọng sự thanh sạch bằng chính đời sống của mình. Đồng thời Người cũng dạy ta phải có tấm lòng hiếu kính đấng sinh thành. Lòng hiếu thảo ấy không cho phép ta dùng nghi lễ bề ngoài để thoái thác bổn phận căn bản là phụng dưỡng cha mẹ. Ta đừng lấy quy ước của các tập tục phàm nhân đặt ra để xóa bỏ đi điều răn của Thiên Chúa dạy: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử” (Mt 15,4). Qua đó, Chúa Giêsu muốn ta thi hành những giới răn của Thiên Chúa bằng cả tâm hồn chứ không phải chỉ là hình thức bên ngoài. Điều Chúa đòi buộc nơi ta là tấm lòng trong sạch và đời sống thực hành yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn có một tâm hồn trong sạch và biết sống thực hành hiếu kính với đấng sinh thành, vì đó là điều đẹp lòng Chúa và sống trọn giới luật yêu thương của Người. Amen.


 

TRUYỀN THỐNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

TRUYỀN THỐNG (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD)

Truyền thống, tập tục là những điều tốt đẹp, đáng trân trọng mà các thế hệ cha anh đi trước cần lưu giữ và truyền lại cho thế hệ mai sau. Chúng ta cần trân trọng, giữ gìn để bảo vệ và phát huy những giá trị đó như: Giỗ tổ, Tết cổ truyền, không truyền chức cho nữ giới…

Tin Mừng Marcô hôm nay cho chúng ta biết dân tộc Do Thái họ cũng có những tập tục, truyền thống riêng mà mọi người Do Thái đều phải tuân giữ: “Họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn, họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng” (Mc 7,4). Truyền thống “thanh sạch” của người Do Thái trên đây, nếu đem so với việc giữ vệ sinh thân thể, rửa tay trước khi ăn, giữ thức ăn sạch là việc cần và nên làm của người Việt Nam. Hơn nữa, khi cả nhân loại đang đối diện với đại dịch Covid 19 thì việc thực hiện việc giữ truyền thống “thanh sạch”, qua hình thức tuân thủ 5k thì lại rất cần thiết để khỏi bị lây nhiễm bệnh cho nhau.

Giữ tập tục, truyền thống là điều nên làm, nhưng hôm nay với câu hỏi: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” (Mc 7,5). Như vậy, Chúa muốn chúng ta đừng quá chú trọng vào hình thức bên ngoài nhưng hãy quan tâm bên trong tâm hồn. Đừng quá chú trọng đến tập tục, truyền thống mà bỏ qua việc thực thi giới răn Chúa. Đừng quá chú trọng đến việc thanh sạch bên ngoài mà bỏ qua những giáo huấn mà Chúa mời gọi chúng ta qua luật Chúa và luật Giáo Hội.

Lạy Chúa, nhiều khi chúng con như những người Pharisêu đang bắt bẻ và chỉ trích anh chị em mình khi họ không tuân giữ tập tục, truyền thống. Xin Ngài dạy chúng con biết trọng cái tâm và buông bỏ những hình thức không cần thiết; biết sống các giới răn của Chúa, nhất là giới luật yêu thương. Amen.

 


 

THANH SẠCH (Tu sĩ Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD)

Câu chuyện Tin Mừng trên đây xảy ra khi những người Biệt Phái chất vấn Chúa Giêsu và các môn đệ về việc ăn uống mà không rửa tay theo tập tục tiền nhân. Khi nói đến việc vệ sinh và thanh tẩy, ta thấy trong các nền văn hóa và các tôn giáo đều có những nghi thức thanh tẩy thân xác và tâm hồn khác nhau. Ngoài ra, việc vệ sinh và thanh sạch còn có ý nghĩa vừa hình thức văn hóa bên ngoài đồng thời nói lên tinh thần tôn giáo bên trong.

Trong bối cảnh Tin Mừng này, thực sự, các Biệt Phái không chủ trương hủy bỏ Lời của Thiên Chúa, nhưng mục đích của họ là muốn mọi người giữ luật Môsê và cũng phải tuân giữ truyền thống của tiền nhân. Họ muốn mọi người phải sống theo luật thanh sạch, vì thế họ phàn nàn với Chúa về các môn đệ không giữ luật như họ, và họ cho rằng sự thánh thiện nằm ở chỗ chu toàn hết mọi luật này. Thật đáng tiếc là họ quá chú trọng hình thức bên ngoài mà quên sống nội tâm để chăm sóc cho việc thanh sạch trong tâm hồn là cốt lõi của điều răn mà Chúa Giêsu muốn nhắm tới. Vì thế, Chúa Giêsu đã phải lên tiếng để giáo huấn họ “dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta, … Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người…”

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng được Thiên Chúa giáo huấn qua đời sống của Giáo Hội, để chúng ta biết phân biệt đâu là sự thanh sạch mà giới răn của Chúa muốn nhắm tới. Thanh sạch trong tâm hồn là điều mà Chúa dạy chúng ta phải gìn giữ và chăm sóc. Vì Chúa đã cảnh báo chúng ta rằng “những điều xấu xa phát xuất từ trong tư tưởng, trong lòng người mà ra …” nên Chúa muốn chúng ta giữ thanh sạch từ trong tâm hồn.

Lạy Chúa, xin cho tâm hồn chúng con luôn trong trạng thái bình an và thanh sạch để mọi việc làm, hành động và đời sống của chúng con luôn làm sáng danh Chúa. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 5 TN)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Tư, Tuần 5 TN)