LỜI SỐNG (15/1, Kính Thánh Arnold Janssen, Đấng Sáng Lập Dòng Ngôi Lời)

0
99

[Lễ trọng riêng của Dòng Ngôi Lời, Kính Đấng Sáng Lập Dòng, cha thánh Arnold Janssen]

Tin mừng: Ga 1,1-5.9-14.16-18

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.

10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.

11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.

14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có.

18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa

và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

_____________

Suy niệm

ÁNH SÁNG NƠI ĐỨC KITÔ (Tu sĩ Giuse Mai Văn Dương, SVD)

Đời sống con người là một cuộc giằng co giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiên đàng và hỏa ngục. Hai thực tại này luôn đối lập nhau và không thể dung hòa. Ánh sáng thì đem lại cho ta sự thật và sự sống, còn bóng tối đem lại cho ta sự ngờ vực và bất an. Vì thế, ta cần loại trừ bóng tối để vươn tới ánh sáng của sự thiện, là Đức Giêsu Kitô.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan diễn tả cho ta một chân trời mới được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô, Người là con Thiên Chúa xuống thế làm người, mang thân phận con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Người là sự thật và là sự sống. Hơn nữa, Người còn là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người là ánh sáng của an bình, ân sủng và cứu độ. Ánh sáng của Người bừng lên giữa đêm đen, đẩy lùi bóng tối và soi sáng cho nhân loại bước đi trong tội lỗi lầm lạc. Thế nhưng, con người ngày nay lại ưa chuộng bóng tối hơn ánh sáng.

Theo kinh nghiệm thiêng liêng, nhiều khi ta rất sáng mắt nhưng không sáng lòng; thấy sự việc nhưng không thấy sự thật. Lý do là mình bị đóng khung và cứng lòng theo một lối sống bó hẹp; hay vì tự ái, thành kiến; hay vì ghen ghét và đam mê mà ta không dám mở lòng đón nhận ánh sáng được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tin nhận Đức Giêsu Kitô là ánh sáng thật, ánh sáng của sự thiện, của tình bác ái và bao dung nhân hiền. Nơi Người, chúng ta sẽ cảm thấu được ý nghĩa của cuộc sống và khổ đau.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài là con Thiên Chúa, là sự thật và là sự sống. Xin soi sáng và hướng dẫn để chúng con nhận ra Ngài là nguồn ánh sáng vĩnh cửu để tiến bước. Amen.