LỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 32 TN)

0
267

Tin Mừng: Lc 17,1-6

Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.

Anh em hãy đề phòng! Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó.”

Các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, ” nó cũng sẽ vâng lời anh em.

—oOo—

Suy niệm

HÃY ĐỀ PHÒNG! (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

THÀNH NHÂN (Tu sĩ G. B. Đinh Dương Minh Quân, SVD)

Con người sinh ra chưa hẳn là đã trở thành người tốt. Bởi lẽ, bất cứ ai cũng đều phải có nhiều thời gian và nỗ lực lớn lên tới điểm, mà ở đó họ có một nhận thức đầy tràn về bản tính của mình. Và khi đó, ta gọi nó là thành nhân. Và “thành nhân” luôn gắn liền mối tương quan với người khác, bởi lẽ không ai có thể sống cô độc và tự mình lớn lên được. Qua đó, Đức Giêsu mời gọi chúng ta nơi bài Tin Mừng hôm nay: hãy chấp nhận nhau nơi sự vấp ngã, hãy tha thứ và cùng giúp nhau hoàn thiện.

Nơi bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã cảnh tỉnh các môn đệ về sự thật nơi cuộc sống của con người, đặc biệt là các Kinh sư, Pharisêu,… , mà ở đó họ dần bị tha hóa bởi nhiều mối lợi, sự tham lam, và ích kỷ. Họ đã trở nên “cớ vấp phạm” làm cho người dân chán chường, thất vọng và quay mặt với nhau. Qua đó, Đức Giêsu khuyến dụ các môn đệ tránh những lối sống này, hãy yêu thương nhau và cùng giúp nhau phát triển đức tin.

Thật vậy, trong thực tế cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những “cớ vấp phạm” đến từ người khác, và đồng thời, chúng ta cũng có thể trở nên nguyên cớ gây tội cho họ. Nói cách khác, khi sống cùng và sống với nhau, chúng ta sẽ gặp những xung đột, đụng chạm, hay thậm chí là xúc phạm nhau cách nặng nề. Nhưng qua đó, chúng ta nhận ra giới hạn của chính mình, một con người đầy bất toàn và thiếu sót. Và như thế, chúng ta biết rằng, ta cần phải lớn lên trong tình yêu thương với người khác và thành nhân cách thực sự trước mặt Chúa.

Lạy Chúa, xin ban thêm ơn cho chúng con, để chúng con cùng giúp nhau lớn lên trong tình yêu thương đồng loại, và trở nên người hơn trước mặt Ngài. Amen.

 


 

HÃY ĐỀ PHÒNG (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

LỖI PHẠM VÀ THA THỨ (Tu sĩ Phaolô Trần Văn Bằng, SVD)

Lỗi phạm và tha thứ là những hành động thường hằng trong cuộc sống của chúng ta. Con người đầy giới hạn nên lỗi phạm là điều tất yếu. Nhưng Thiên Chúa cũng ban cho ta khả năng tha thứ để mang lại bình an cho mình và cho người khác.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chỉ cho các môn đệ thấy giới hạn của con người là một quy luật: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã.” Tuy nhiên, Ngài cũng răn dạy các môn đệ không được đồng lõa với những cớ vấp ngã ấy “khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã.” Ngài dùng những từ ngữ rất mạnh để cảnh tỉnh họ “thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển còn có lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho người khác vấp ngã.” Mặc dù vậy, đứng trước những sai trái bất công, người môn đệ không được im lặng mà phải biết nói lên tiếng nói của lương tâm: “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó.” Nhưng, phải hành động dựa trên sự quảng đại của con tim “nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”

Trong cuộc sống hằng ngày, không ít lần chúng ta đã trở nên cớ vấp phạm cho những người chúng ta gặp gỡ. Những cử chỉ, hành động, lời nói của chúng ta nhiều khi đẩy người khác rơi vào trạng huống đau khổ của cuộc đời. Con người là con vật có giới hạn, người khác có giới hạn thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi quy luật ấy. Vì thế, chúng ta cần biết mở rộng tấm lòng để tha thứ và trao ban bình an cho người khác bằng vẻ đẹp của tình người.

Lạy Chúa, cuộc sống luôn chứa đựng những đổ vỡ và nguy cơ. Xin cho con biết nghe tiếng nói của lương tâm trước những vấn đề gặp phải để tránh gây bất an cho người khác. Đồng thời, xin cho con luôn nhận ra vẻ đẹp của sự tha thứ, để con biết rộng lượng với người khác hơn. Amen.