Thường Niên – Tuần XXI – Năm B

0
270

Chúa Nhật – Ngày 26 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXI

Bài đọc 1 : Gs 24,1-2a.15-17.18b

Bài đọc 2 : Ep 5,21-32

Tin Mừng : Ga 6,61-70

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu

nói rằng: “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Quả thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói tiếp: “Vì thế, Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Simôn Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” 

BÁM LẤY CHÚA TRONG NHỮNG CÁM DỖ

Sau khi hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Đức Giêsu nói về một thứ bánh mang lại phúc trường sinh; đó chính là Thịt và Máu của Người. Khi nghe điều đó, người ta đã có những phản ứng khác nhau. Có người xầm xì rồi bỏ đi, lại cũng có người tin tưởng gắn bó với Người; đó chính là Nhóm Mười Hai. Điều này được minh chứng qua lời của ông Phêrô: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68).

Lời xác tín của Nhóm Mười Hai qua người đại diện là ông Phêrô cho thấy lòng xác quyết theo Thầy cho đến cùng, dù biết sẽ phải đối diện với những khó khăn, thử thách và chông gai. Lời xác quyết ấy nhắc nhở mỗi người chúng ta về lòng trung thành, kiên tâm và vững bước theo Thầy Giêsu, dẫu cho những vất vả lo toan trong cuộc sống. Hay những khi phải đối diện với cạm bẫy của cuộc sống danh, lợi, thú, chúng ta cũng hãy biết chọn Thầy Giêsu, để Thầy ban ơn giúp sức cho chúng ta vượt qua những cám dỗ ấy. 

Lạy Chúa, chúng con đang phải đối diện với những cám dỗ về danh, lợi, thú. Lắm lúc, chúng con đã để cho những đam mê thấp hèn, những danh vọng ảo huyền, và những suy tính cho những lợi lộc của bản thân trước nhất, mà quên đi những nhu cầu của những người thiếu thốn đang cần hơn chúng con. Xin Chúa biến đổi chúng con, để chúng con luôn biết bám lấy Chúa trong mọi biến cố, mọi thứ thách và ngay cả khi chúng con được thành công. Ngõ hầu, chúng con được bàn tay Ngài dẫn lối, để chúng được sống trong bình an và ân sủng của Ngài.

Thứ Hai – Ngày 27 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXI

Thánh nữ Mônica

Bài đọc : Tx 1,1-5.11b-12

Tin Mừng : Mt 23,13-22

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pharisêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hoả ngục gấp đôi các người. “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: ‘Ai chỉ Đền Thờ mà thề, thì có thề cũng như không; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? […]

GIẢ HÌNH

Trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu nhiều lần dùng từ “giả hình” để nói về cách sống của các kinh sư và những người Pharisêu.

“Giả hình” là sự cố ý tạo nên một hình ảnh sai lệch so với hình ảnh thật. Người giả hình là người mang một bộ mặt khác với con người thật của mình. Đó là người không hành động đúng như bản chất của mình nhưng ngụy tạo để trở thành một người khác.

Chúa Giêsu chê trách các kinh sư và người Pharisêu về thái độ giả hình của họ khi họ cố tỏ ra đạo đức bên ngoài để được khen chê, được lợi lộc vật chất, mà không thật sự khát khao tìm kiếm Nước Trời như là lợi ích đích thực cho họ và cho người khác.

Sự chê trách nặng lời của Chúa Giêsu đối với các kinh sư và người Pharisêu cũng đánh động lòng tôi. Phải chăng những lúc tôi không tìm kiếm Chúa là Đấng Tạo Hóa, không đặt Chúa là tâm điểm và cùng đích của đời mình, mà chạy theo và coi những thụ tạo như là cứu cánh cho đời mình, là tôi đang sống giả hình, đang lừa dối mình?

Phải chăng những lúc tôi không dám sống thật với chính mình, không dám thừa nhận những khiếm khuyết, bất toàn bên trong, mà cố ý tìm cách khỏa lấp bằng sự khoa trương bên ngoài là tôi đang giả hình? Phải chăng những lúc tôi hăng hái, nhiệt thành chỉ để tìm kiếm lời khen ngợi, tung hô, tâng bốc hay chút lợi lộc nào đó là tôi đang giả hình, đang tự lừa dối mình khi đặt đời mình trên những tiếng khen chê của thiên hạ? Phải chăng những lúc tôi chỉ mải mê tìm kiếm tôi ở bên ngoài tôi, là tôi đang giả hình, đang dối lòng khi không dám can đảm nhìn vào bên trong mình để thấy mình, biết mình ngay trong lòng mình?

Lạy Chúa, con tin Chúa đã ở trong lòng con từ thuở nào rồi. Xin cho con biết lặn sâu vào lòng mình để con thật sự gặp được Chúa và thấy rõ bản chất thật của con và xin cho con cản đảm để luôn sống thật với những điều con xác tín. Amen.

Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Duy, SVD

Thứ Ba – Ngày 28 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXI

Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ (Tr).

Bài đọc : 2 Tx 2,1-3a.13-16

Tin Mừng : Mt 23,23-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia.

“Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.

TINH THẦN CỦA LUẬT

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã nặng lời với các kinh sư và người Pharisêu vì thói đạo đức giả. Người cũng lớn tiếng đả phá một nền phụng tự mang nặng tính hình thức, và giữ luật theo mặt chữ chứ không theo tinh thần của luật.

Luật thuế thập phân là để nhắc dân nhớ lại cảnh khốn cùng nơi Ai Cập mà yêu thương lấy những người đói khát, cô nhi quả phụ trong xứ sở (x. Đnl 26,12). Đây chỉ là một điều nhỏ trong bộ luật thánh thiện mà dân Thiên Chúa xưa phải tuân giữ. Nhưng theo thời gian, họ chú tâm nhiều hơn đến điều này mà quên đi những điều quan trọng nhất trong bộ luật là công lý, lòng nhân và thành tín: Dân đã nhiều lần bỏ Thiên Chúa mà chạy theo tà thần, hoặc thờ kính Thiên Chúa chỉ bằng môi bằng miệng mà lòng trí thì xa Người (x.Is 29,13); còn các kinh sư và người Pharisêu thì chất lên vai dân những gánh nặng của lề luật mà chính họ không thèm đụng ngón tay vào (x.Mt 23,4). 

Việc thờ kính Thiên Chúa đã bị những người đứng đầu hướng đến hình thức phụng tự hơn là ý nghĩa của việc phụng tự. Lề luật như một ân huệ Chúa ban để dân được sống thì nay trở thành gánh nặng cho dân vì những người đứng đầu đã bỏ đi mục đích và tinh thần của luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Điều này giải thích lý do tại sao Đức Giêsu đã mắng họ là quân dẫn đường mù quáng.

Lòng nhân và lễ tế, chiều sâu nội tâm và những hình thức bên ngoài, điều nào quan trọng hơn? 

Lạy Chúa, xin cho con biết phân định điều gì là cần thiết hơn cho bản thân con và mọi người để con sống theo đúng đường lối Chúa.

Tu Sĩ Gioan Baotixita Phan Tuấn Thể, SVD

Thứ Tư – Ngày 29 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXI

Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. (Đ).

Bài đọc : Gr 1,17-19

Tin Mừng : Mc 6,17-29

…Một ngày thuận lợi đến: nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hêrôđê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilê. Con gái bà Hêrôđia vào biểu diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.” Vua lại còn thề: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.” Cô gái đi ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì đây?” Mẹ cô nói: “Đầu Gioan Tẩy Giả.” Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: “Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả, đặt trên mâm.” Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức, vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.

THÁNH GIOAN BỊ TRẢM QUYẾT 

Hình ảnh ông Gioan trong bài Tin Mừng hôm nay đáng để cho chúng ta phải suy gẫm. Ông là một con người công minh, chính trực và đám lên tiếng trước những bất công và cường quyền. Cái giá ông phải trả đó chính là mạng sống của chính mình. 

Nhìn lại bản thân, ắt hẳn mỗi người chúng ta phải cúi đầu trước sự can đảm của ông Gioan, bởi chúng ta chưa sống được như ngài. Cho dù là những người tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa và quyết bước theo Ngài, nhưng đời sống của chúng ta thì không như vậy. Vẫn còn đó những dục vọng, thù hận, ghen ghét…thậm chí nhiều lúc chúng ta còn bắt tay và thỏa hiệp với những điều bất chính. Lắm lúc, vì những lợi lộc, vì sự an toàn của bản thân hay là để tránh sự phiền phức, mà chúng ta chọn thái độ im lặng trước bất công và sai trái, chứ chưa nói gì đến việc đứng lên chống lại cái xấu, đứng lên để nói tiếng nói của lương tâm. 

Trình thuật Tin Mừng của thánh Máccô như một lời nhắc nhở chúng ta phải thay đổi thái độ sống. Chúng ta phải chuyên tâm hơn cho sứ vụ của mình, đó là sống theo Lời Chúa. Tránh thái độ sống nửa vời, sống hai mặt. Đặc biệt là sẵn sàng nói lên sự thật, sẵn sàng đứng lên phản bác trước những bất công và sai trái. Cho dù hậu quả mà chúng ta phải gánh chịu là sự ghen ghét, trù dập hay là mất đi những lợi lộc trước mắt. Có như vậy thì ta mới xứng đáng bước theo Đức Kitô, xứng đáng là người môn đệ của Ngài. 

Lạy Chúa, xin Ngài luôn giúp sức và nâng đỡ để chúng con biết can đảm làm chứng cho Chúa trong hoàn cảnh và khả năng của chúng con. 

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Thìn, SVD

Thứ Năm – Ngày 30 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXI

Bài đọc : 1 Cr 1,1-9

Tin Mừng : Mt 24,42-51

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. “Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình […]

SẴN SÀNG VÀ TỈNH THỨC

Con người ngày nay thường mang trong mình sự lo âu, sợ hãi và hay tự nhủ rằng cuộc đời của mình rồi sẽ đi về đâu… Tâm trạng lo lắng đó làm người ta mệt mỏi, và tâm hồn mất đi sự bình an. 

Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay Chúa Giêsu đã nhắc nhở các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta rằng nếu chúng ta muốn được bình an, không sợ hãi trước những sóng gió của cuộc đời thì từng giây từng phút chúng ta phải không ngừng sống trong tư thế sẵn sàng và tỉnh thức. 

Sẵn sàng là chúng ta luôn chuẩn bị mọi sự đâu vào đó và hướng đến những điều tích cực tốt đẹp. Tỉnh thức không có nghĩa là không ngủ mà là ngủ trong sự tỉnh táo. Hơn nữa, chúng ta sống tinh thần sẵn sàng và tỉnh thức bằng cách luôn biết chu toàn phận sự được trao phó, và sống theo lề luật của Chúa dạy. 

Sẵn sàng và tỉnh thức là thái độ của người môn đệ của Chúa. Khi chúng ta ý thức để sống trong tư thế sẵn sàng và tỉnh thức, chúng ta sẽ hướng đến việc dấn thân trọn vẹn hơn và luôn biết thổi hồn vào trong mỗi công việc mình làm; nó làm cho mình ý thức hơn về mọi suy nghĩ, lời nói cũng như những hành động của mình; thấy được con người thật của mình…và rồi bản thân mình sẽ không còn làm những chuyện trái ý, không đi ngược lại với bản chất thực của mình, là con cái của Thiên Chúa. Từ cảm thức đó, chúng ta sẽ nhận thấy tâm hồn mình luôn được bình an; bình an trong Chúa và bình an trên con đường mà chúng ta đang tiến bước.

Lạy Chúa, để sống trong tư thế sẵn sàng và tỉnh thức giữa những bộn bề và mọi lo toan cho cuộc sống của thời đại ngày nay đối với chúng con quả là khó khăn. Xin Chúa trợ giúp và hướng dẫn chúng con, để nhờ đó mà chúng con biết canh tân mỗi ngày để luôn sống trong tư thế sẵn sàng và tỉnh thức.

Tu sĩ Micae Trần Quốc Thạch, SVD

Thứ Sáu – Ngày 31 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXI

Bài đọc :  1 Cr 1,17-25

Tin Mừng : Mt 25,1-13

Hôm ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi!” Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!” Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.” 

TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn về tiệc cưới để dạy cho chúng ta một bài học, là phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng để chờ đợi Chúa đến. Ngày chung cuộc Chúa sẽ đến để phán xét tất cả chúng ta. Ngài đến một cách bất ngờ không ai có thể biết trước được. Chính vì thế chúng ta cần phải tỉnh thức và sẵn sàng. Sự tỉnh thức và sẵn sàng này không phải trong một giây phút mà phải kéo dài trong suốt đời sống của ta.

Dụ ngôn cho chúng ta thấy được có năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại. Đây cũng là hình ảnh tượng trưng cho mỗi người tín hữu. Khôn ngoan và khờ dại ở đây là do cách sống của mỗi người. Chúng ta có biết chọn Chúa là gia nghiệp của đời sống hay ta chọn vui thú của thế gian. 

Tin Mừng hôm nay nhắn nhủ chúng ta hãy như năm cô trinh nữ khôn ngoan chuẩn bị đèn và đầy đủ dầu để đón chú rể. Dầu chính là đời sống đức tin, là đời sống tốt lành của chúng ta. Mỗi người chúng ta có một đức tin riêng. Sự cứu rỗi là riêng của mỗi người, nên không thể có sự vay mượn hay người khác nhượng lại cho ta được. Đức tin của chúng ta không chỉ một ngày, mà đức tin phải được nuôi dưỡng suốt cả đời. Vì thế, chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng lo cho linh hồn bằng cách sống theo gương Chúa Giêsu và thực hiện những điều Chúa Giêsu truyền dạy: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ Con Người sẽ đến” (Mt 24,44).

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn tỉnh thức và sẵn sàng để đón Chúa đến bất cứ giờ nào trong đời sống của chúng con.

Tu sĩ Gioan Đinh Quốc Tĩnh, SVD

Thứ Bảy – Ngày 01 – Tháng 9

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XXI

Bài đọc : 1 Cr 1,26-31

Tin Mừng : Mt 25,14-30

Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! […]

SINH LỜI

Trong lĩnh vực kinh tế, thật không dễ để đầu tư sinh lời. Theo thống kê, thường thì cứ mười công ty mới lập ra, thì may ra chỉ được một công ty sinh lời và tiếp tục hoạt động. Vậy mà trong bài Tin Mừng hôn nay, với tư cách là ông chủ, Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải sinh lời. Phải chăng Thiên Chúa đang đòi hỏi con người một công việc ít có khả năng thành công?

Với sự quan phòng khôn ngoan, Thiên Chúa ban cho mỗi người mỗi ưu phẩm khác nhau. Nhờ chính ưu phẩm này, con người trước hết mưu ích cho chính bản thân, sau nữa là gia đình và xa hơn nữa là đồng loại. Trong làm ăn kinh doanh, bỏ vốn đầu tư, cơ hội thì ít, rủi ro thì nhiều, thua lỗ ắt là chuyện thường tình, không chi đáng trách. Nhưng trong lĩnh vực nhân sinh, một khi đem những ân huệ Thiên Chúa ban tặng mà thi thố, mà phục vụ chắc chắn sẽ sinh ích lợi, không cho người này thì cho người khác, không trong lĩnh vực này thì trong lĩnh vực khác. Ưu phẩm Thiên Chúa ban cũng ví như muối như men, một khi đã dùng ắt sinh công dụng. Vậy thì, Thiên Chúa thật công minh khi lên án những kẻ lười biếng và ích kỷ, vì họ đã chôn cất những tặng phẩm của Người; họ không những phụ tình Đấng ban ơn mà còn thiếu đức ái với những kẻ đang chờ sự giúp đỡ.

Thiên Chúa hứa ban cho những tôi tớ trung thành được hưởng niềm vui của Chúa. Mong sao không ai trong chúng ta đánh mất cơ hội được chia sẻ niềm vui mà Chúa hứa ban cho những tôi tớ trung thành.

 Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng những tài năng Chúa trao mà phục vụ Chúa và tha nhân như những tôi tớ trung thành.

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Toàn, SVD

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm B
Bài tiếp theoÔng cố Giuse Nguyễn Văn Trung, Thân phụ Linh mục Giuse Nguyễn Phát Triển, SVD

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.