Thường Niên – Tuần XX – Năm B

0
352

Chúa Nhật – Ngày 19 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Bài đọc 1 : Cn 9,1-6

Bài đọc 2 : Ep 5,15-20

Tin Mừng : Ga 6,51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Dothái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

BÀN TIỆC THÁNH THỂ

Các bài đọc hôm nay làm thành một chủ để xuyên suốt và trọn vẹn về lời mời gọi của Thiên Chúa kêu mời mọi người đến “Bàn Tiệc Thánh Thể”, bàn tiệc đem lại ơn cứu độ cho những ai tham dự.

Trong bài đọc I, Đức Khôn Ngoan đã chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn để mời mọi người: “Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế!” (Cn 9,5). Khi thực khách đến tham dự đầy đủ cũng chính là lúc chủ tiệc ra lời khuyên nhủ, tâm sự nhỏ to: “Đừng ngây thơ khờ dại nữa, và các con sẽ được sống; hãy bước đi trên con đường hiểu biết” (Cn 9,6).

Những lời mời gọi này được sáng tỏ cách tiệm tiến hơn trong Tin Mừng thánh Gioan hôm nay. Khi Đức Giêsu tuyên bố: “Chính tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51). Lời này có thể gây chướng tai gai mắt cho bạn, cho tôi và gây ra sự chống đối như người Do Thái xưa đã phản ứng: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông được?” (Ga 9,52). Phải chăng Đức Giêsu chỉ dùng lối nói biểu tượng hay biểu trưng để giảng dạy dân chúng? Câu trả lời là không! Đức Giêsu một lần nữa khẳng định không chỉ thịt mà còn cả máu của Ngài nữa “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết” (Ga 6,54). Chính sự khẳng định của Đức Giêsu đã giúp cho niềm tin của tôi thêm mạnh mẽ hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con lắng nghe được tiếng Ngài kêu mời nơi bàn tiệc thánh thể: “Này là Mình Thầy các con hãy cầm lấy mà ăn. Này là Máu Thầy các con hãy cầm lấy mà uống.” Xin giúp đức tin yếu kém của chúng con để nhận ra tình yêu thương vô biên của Ngài và sống dấn thân hơn với Ngài, với tha nhân.

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Quốc Hưng, SVD

Thứ Hai – Ngày 20 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến si Hội Thánh. Lế nhớ (Tr).

Bài đọc : Ed 24,15-24

Tin Mừng : Mt 19,16-22

Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Giêsu đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.” Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giêsu đáp: “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.” Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

NÊN HOÀN THIỆN THẬT KHÓ

Người thanh niên giàu có trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã làm được điều mà nhiều người khó mà làm được, đó là tuân giữ tất cả những điều răn mà luật truyền dạy. Thế nhưng, những điều tốt mà anh đã làm đó vẫn chưa đủ để anh trở nên hoàn thiện. Nên hoàn thiện khó vậy sao?

Đòi hỏi mà Chúa Giêsu đưa ra cho anh thanh niên để được nên hoàn thiện là “hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo” để đổi lấy phần thưởng Nước Trời. Đây quả thực là điều không dễ dàng chút nào.

Tiền bạc mà anh thanh niên có được là rất nhiều. Đây hẳn là số tiền mà anh đã vất vả lâu nay mới kiếm được. Đây cũng hẳn là số tiền chân chính chứ không phải do anh làm điều gian dối mới có được.

Đức Giêsu đã thực sự mang đến một cú sốc nặng đối với anh. Bởi lẽ, sống ở đời, dù gì đi nữa, tiền bạc vẫn chính là thứ mang đến cho anh cuộc sống đầy đủ, thoải mái, có danh dự, quyền lực… Làm sao một người bình thường có thể bỏ đi một số tiền lớn đang có để đổi lấy một chỗ ở trên Nước Trời chưa xác định?

Tuy nhiên, trong thực tế, Nước Trời là nơi mà người ta chẳng còn cần bất cứ thứ gì ở trần gian nữa. Tiền bạc, danh dự, quyền lực…đều ở lại và chết đi cùng với thế gian. Chỉ những ai dám hy sinh từ bỏ, biết sống yêu thương bằng những việc làm cụ thể thì mới xứng với Nước Trời.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết bám víu vào những giá trị của Nước Trời để con không còn chạy theo những giá trị tạm bợ chóng qua của trần gian nữa.

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Lý, SVD

Thứ Ba – Ngày 21 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Thánh Piô X, Giáo Hoàng. Lễ nhớ (Tr).

Bài đọc : Ed 28,1-10

Tin Mừng : Mt 19,23-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ítraen. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

TINH THẦN TỪ BỎ VÌ NƯỚC TRỜI

Người giàu có khó vào Nước Trời không phải vì họ giàu có, hay vì họ là những con người tội lỗi. Đời sống sung túc là một trong những hồng ân của Chúa, vì thế giàu có không phải là tội lỗi. Trong bài Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu nhắc nhở tất cả chúng ta rằng đừng bao giờ bị ràng buộc vào của cải vật chất.

Ở đây Đức Giêsu nhấn mạnh đến tinh thần khiêm nhường từ bỏ, hy sinh và chia sẻ. Của cải vật chất luôn có một sức hút mãnh liệt khiến cho con người dễ dàng lệ thuộc vào nó. Nó dường như có thể đáp ứng mọi nhu cầu và đời sống hưởng thụ cho chúng ta. Vật chất có thể trở nên vật cản giữa con người với nhau qua sự đố kỵ, ích kỷ và lãnh đạm. Tình yêu thương giữa con người với nhau cũng dần bị thay thế bằng lợi ích và sự tham lam. Và như thế sẽ cản trở chúng ta bước theo làm môn đệ của Đức Giêsu vì Người đã dạy không ai có thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền tài. Chỉ có những ai có tinh thần hy sinh từ bỏ, và đặc biệt đó chính là sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ nhưng ai còn khó khăn, người đó mới xứng đáng được gọi là môn đệ của Chúa, là con cái của Ngài.

Quả thật, con đường đạt được Nước Trời thật không dễ dàng. Mọi thành quả đạt được đều phải có một sự nỗ lực nhất định, và ở đây chính là sự khiêm nhường từ bỏ cũng như chia sẻ cho những anh em có cuộc sống còn thiếu thốn quanh ta.

Lạy Chúa, Ngài biết chúng con còn yếu đuối và dễ bị sa ngã trước bao sự lôi cuốn của thế tục. Tự sức mình chúng con nhận ra rằng mình không thể thắng được. Xin ban ơn sức mạnh để chúng con đủ can đảm từ bỏ những gì là phù phiếm thế gian mà một lòng theo Ngài về đến quê hương đích thật là Nước Trời mai sau.

Tu sĩ Máctinô Nguyễn Hoàng Vũ, SVD

Thứ Tư – Ngày 22 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ (Tr).

Bài đọc : Is 9,1-6

Tin Mừng : Lc 1,26-38

[…] “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét,

người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN NHƯ MẸ

Khi vừa nghe lời chào của sứ thần, Mẹ Maria đã bối rối, lo sợ, nhưng khi hiểu rằng “Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1,28),

Mẹ đã hiểu con đường mà Mẹ phải đi và lời “xin vâng” của Mẹ trở thành lời tuyên xưng đức tin về một Thiên Chúa luôn đồng hành với Mẹ.

Quả vậy, lời sứ thần khẳng định “Đức Chúa ở cùng” vang vọng lại lời ngôn sứ Isaia loan báo về Đấng Emmanuel (Is 7,14). Cũng như tên Emmanuel (Thiên Chúa ở cùng chúng ta) là dấu chỉ bảo đảm sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Ngài trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lời sứ thần nói với Đức Maria khẳng định rằng Thiên Chúa vẫn ở với Đức Maria trong sứ mạng khó khăn mà Ngài trao cho Mẹ. Vì thế, dù con đường trước mắt có thể còn nhiều chông gai, thử thách, lắm khi không thể hiểu, không thể giải thích, nhưng Đức Mẹ tin rằng Thiên Chúa ở cùng Mẹ và chính đó là cơ sở vững chắc cho lời xin vâng của Mẹ.

Tiếng “xin vâng” của Đức Maria là mẫu mực của lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đức tin đó là điều kiện cần thiết để nhận ra thánh ý Thiên Chúa và để thánh ý đó được thực hiện trong cuộc đời con người. Giữa những nghi ngại, âu lo, bối rối, chán nản, thất vọng, gương mẫu đức tin của Mẹ Maria mời gọi con người tìm kiếm và lắng nghe tiếng Thiên Chúa trong những biến cố, những thử thách hàng ngày trong cuộc sống bằng thái độ đức tin như Mẹ và cùng với Mẹ.

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết tuyên xưng đức tin như Mẹ qua tiếng “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng con. Amen.

Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Duy, SVD

 

Thứ Năm – Ngày 23 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).

Bài đọc : Ed 36, 23-28

Tin Mừng : Mt 22,1-14

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. […]

TIỆC CƯỚI, NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

Bài Tin mừng ngày hôm nay nói về câu chuyện nhà vua mở tiệc cưới cho con mình nhưng khách dự tiệc được mời lại không đến. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng, tất cả mọi người đều được mời gọi vào dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Nhưng để xứng đáng có được một chỗ trong bàn tiệc lại là một vấn đề khác.

Có những người được mời gọi nhưng lại không nhận ra hồng ân của Thiên Chúa. Bên cạnh đó có những người tuy nhận ra nhưng lại không biến đổi con người mình để xứng đáng với hồng ân này. Thiên Chúa, Đấng nhẫn nại và yêu thương, luôn sẵn sàng chờ đợi tất cả con cái đang tản mác khắp nơi quay về với Ngài. Vì thế tiệc cưới không bao giờ đóng cửa cũng như không bao giờ kết thúc cho đến khi khách dự tiệc cuối cùng đến. Như hình ảnh người không mặc lễ phục bị đuổi khỏi tiệc cưới, những ai không chịu thay đổi để xứng đáng với hồng ân của Chúa cũng sẽ giống như vậy. Người được gọi thì nhiều, nhưng để được chọn thì lại ít.

Qua bài Tin mừng hôm nay, lời Chúa nhắc nhở mọi người chúng ta rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và chờ đợi tất cả con cái của Ngài quay về. Khi nhận ra được tình yêu và hồng ân của Ngài, chúng ta phải thay đổi để xứng hợp với những gì mà ta được lãnh nhận.

Lạy Thiên Chúa là Đấng luôn nhẫn nại và đầy lòng yêu thương, chúng con là những kẻ yếu đuối và bất toàn, luôn làm phiền lòng Ngài. Xin ban thêm sức mạnh và soi sáng trí hồn chúng con, để chúng con biết nhận ra và thay đổi con người mình, hầu xứng hợp dự tiệc Nước Trời.

Tu sĩ Máctinô Nguyễn Hoàng Vũ, SVD

Thứ Sáu – Ngày 24 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. (Đ).

Bài đọc : Kh 21,9b-14

Tin Mừng : Ga 1,45-51

Khi ấy, ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói: “Đấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét.” Ông Nathanaen liền bảo: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Philípphê trả lời: “Cứ đến mà xem!” Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!” Đức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

HÃY ĐẾN MÀ XEM!

Tin Mừng Gioan thuật lại cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa ông Nathanaen với Đức Giêsu qua sự giới thiệu của ông Philípphê.

Qua cuộc gặp gỡ, ông Nathanaen đã chuyển từ thái độ nghi ngờ đến việc tuyên xưng Đức Giêsu là “Con Thiên Chúa”, và là “Vua Ítraen”.

Trước hết, phản ứng nghi ngờ của ông Nathanaen là thái độ của một người muốn biết rõ, biết chắc và biết dựa trên cơ sở của sự hiểu biết về một người hay về một sự việc. Ông đi từ nghi ngờ: “Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được?” đến hành động lên đường tìm gặp Đấng mình được giới thiệu.

Trước thiện chí đó, Đức Giêsu đã sẵn lòng cho ông thấy Ngài chính là Đấng đáp ứng niềm mong đợi, mơ ước và tìm kiếm của những tấm lòng thiện chí. Được cảm hoá, ông đã biểu lộ một niềm tin mạnh mẽ vào Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Ítraen!”

Hơn nữa, dù đức tin là ân huệ Chúa ban, nhưng Chúa muốn mời gọi chúng ta cộng tác để cho đức tin của mình được lớn mạnh. Nếu bỏ ngoài tai lời giới thiệu của ông Philípphê, làm sao ông Nathanaen có thể gặp Đức Giêsu, tuyên xưng niềm tin và trở thành môn đệ Ngài được?

Mỗi ngày sống là những cơ hội để chúng ta được gặp Chúa qua những anh chị em xung quanh chúng ta. Chỉ khi chúng ta biết “đến mà xem” hình ảnh của Chúa nơi những kẻ nghèo hèn, khốn khổ, bất hạnh, chúng ta mới có thể khám phá ra một Con Thiên Chúa cảm thông với những người bất hạnh, vì Người là “Vua yêu thương”.

Lạy Chúa, xin đánh động tâm hồn và tăng thêm thiện chí cho chúng con, để chúng con đến xem và nhận ra Chúa trong  từng biến cố đời con. Amen.

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Thành Trung, SVD

Thứ Bảy – Ngày 25 – Tháng 8

MÙA THƯỜNG NIÊN – TUẦN XX

Bài đọc : Ed 43,1-7a

Tin Mừng : Mt 23,1-12

Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “rápbi”. Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “rápbi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

ĐẠO ĐỨC GIẢ

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta khuyên người khác nên làm điều này, bỏ điều kia; lời khuyên thì bao giờ cũng dễ hơn là chính mình thực hiện những điều đó. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta hiểu được điều này. Chúa Giêsu chỉ trích lối sống hình thức, sống giả hình của các kinh sư và người Pharisêu khi chỉ biết nói mà không biết làm.

Khi đọc Tin Mừng, chúng ta có cảm tưởng Chúa Giêsu chỉ chú ý đến đời sống chứng nhân hơn là lưu tâm đến lời giảng dạy. Chúa Giêsu không phải không chú trọng đến lời giảng dạy, nhưng Ngài muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực hành. Chính cuộc đời Chúa Giêsu là minh chứng sống động cho điều Ngài đã giảng dạy. Ngài đã thể hiện điều này qua việc phục vụ và hiến dâng mạng sống cho nhân loại bằng tình yêu nhưng không của Ngài. Qua đó, Chúa Giêsu muốn chúng ta cũng phải yêu thương, phục vụ lẫn nhau như Ngài đã sống và nêu gương.

Là người môn đệ bước theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, thông qua việc sống tinh thần yêu thương và phục vụ mọi người như Chúa Giêsu đã làm. Vì thế, chúng ta hãy học nơi Ngài, sống tinh thần bác ái, yêu thương và phục vụ tha nhân như Ngài đã làm gương cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn hướng về Chúa trong mọi lời nói và việc làm của chúng con, để chúng con biết tự khiêm hạ và sống chứng nhân cho Tin Mừng.

Tu sĩ Phêrô Đinh Hứa Quốc Thịnh, SVD

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm B
Bài tiếp theoSự hình thành và ý nghĩa của tên SOCIETAS VERBI DIVINI

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.