Lời Chúa + Bài giảng Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (24-6) – Năm A

0
729

Bài Ðọc I: Gr 1, 4-10

“Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi, Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc”. Và tôi đã thưa lại: “A, a, a, lạy Chúa là Thiên Chúa, con đâu có biết ăn nói, vì con còn con nít”.

Nhưng Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi đừng nói: “Con là con nít”, vì ngươi sẽ đi đến với những kẻ Ta sẽ sai ngươi đi, ngươi sẽ nói mọi điều Ta sẽ truyền dạy ngươi nói. Ngươi đừng sợ họ, vì Ta sẽ ở với ngươi để bảo vệ ngươi”. Chúa phán như thế.

Và Chúa giơ tay sờ miệng tôi mà nói với tôi rằng: “Ðây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi. Ðây hôm nay Ta ban quyền cho ngươi trên các dân tộc và trên các vương quốc, để ngươi lật đổ và đập phá, phân tán và tiêu diệt, xây dựng và vun trồng”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15 và 17

Ðáp: Từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ con (c. 6b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời. Theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con; xin ghé tai về bên con và giải cứu. – Ðáp.

2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Ðá tảng, là chiến luỹ của con. Lạy Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác. – Ðáp.

3) Bởi Ngài là Ðấng con mong đợi, thân lạy Chúa; lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa; từ trong thai mẫu con, Chúa là Ðấng bảo vệ con; con đã luôn luôn trông cậy vào Chúa. – Ðáp.

4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ, thực con không sao mà kể cho cùng. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể những sự lạ của Ngài. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Pr 1, 8-12

“Chính ơn cứu rỗi này là đối tượng các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, anh em yêu mến Chúa Giêsu Kitô, dù không thấy Người, và anh em tin Ngài, dù bây giờ anh em cũng không thấy Người, bởi anh em tin, anh em sẽ được vui mừng vinh quang khôn tả, vì chắc rằng anh em đạt tới cứu cánh của đức tin là phần rỗi linh hồn.

Chính ơn cứu rỗi này là đối tượng các tiên tri đã nghiên cứu và tìm hiểu, khi các ngài tiên báo về ân sủng dành cho anh em: các ngài đã tìm xem coi trong thời gian nào, hoặc hoàn cảnh nào Thần Trí của Ðức Kitô chỉ cho các ngài biết phải tiên báo những khổ nạn và những vinh quang kế tiếp dành cho Ðức Kitô. Các ngài được mạc khải cho biết rằng các ngài không phải phục vụ chính mình, mà là cho anh em, trong những gì đã được loan truyền cho anh em hiện nay, do những kẻ rao giảng Tin Mừng với sự trợ giúp của Thánh Thần từ trời được sai xuống, Ðấng mà các thiên thần cũng ước ao nghiêng mình chiêm bái.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 1, 7; Lc 1, 17

Alleluia, alleluia! – Ông đến để chứng minh về sự sáng; để chuẩn bị cho Chúa một dân tộc hoàn hảo. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 5-17

“Vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Dacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth. Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.

Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương, đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương. Bấy giờ thiên thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Giacaria thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.

Nhưng thiên thần nói với ông rằng: “Dacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elisabéth vợ ngươi sẽ sinh hạ cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Gioan. Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc con trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men; sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Êlia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị sẵn sàng”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

CÁC NHÂN ĐỨC CỦA THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Lm. Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng, SVD

Hôm nay toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng lễ Sinh Nhật Thánh Gioan. Trong phụng vụ của Giáo Hội thì ngoại trừ Đức Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria, chỉ còn có thánh Gioan Tẩy giả là vị thánh được mừng vào ngày sinh nhật, ngày sinh ra nơi trần thế; còn tất cả các đấng thánh khác đều mừng vào ngày sinh nhật trên trời, tức là ngày lìa cõi thế.

So với nhiều người được nhắc trong Kinh Thánh thì thánh Gioan Tẩy Giả là người có lý lịch rõ ràng nhất: tên cha tên mẹ, nguyên quán, tên tuổi ai đặt cho, ngài sống ra sao và chết cách nào cũng được ghi chép rõ ràng. Thật vậy, theo tường trình trong Tin Mừng của thánh Luca, thánh Gioan Tẩy Giả là người đã được thánh hiến từ trong dạ mẹ, trở nên ngôn sứ của Thiên Chúa. Ngài đã làm tròn sứ mệnh của mình và chết một cách anh hùng vì sứ mệnh của mình.

Có lần Chúa Giêsu đã công khai nói với dân Do thái: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy giả” (Mt 11,11).Khi nhìn về cuộc đời của thánh Gioan Tẩy giả, chúng ta thấy nơi ngài có mấy điểm nổi bật:

  1. Đơn sơ

Cách Kinh Thánh tả về ngài không có gì hấp dẫn: ăn mặc thì hết sức đơn sơ, ăn uống thì khổ cực, chỗ ở thì nay đây mai đó. Nhưng đó lại là người được Chúa chọn dọn đường, là đấng giới thiệu Chúa Cứu thế cho mọi người. Hơn nữa, Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy dầu đơn sơ hèn mọn như thế nhưng người ta theo ngài rất đông và sẵn sàng sám hối theo lời ngài chỉ dạy.

  1. Khiêm tốn

Khi có người thắc mắc về ngài, họ hỏi ngài có phải là Đấng Cứu thế hay không, thì ngài đã tự nhận mình một cách rõ ràng, không úp mở: tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, là kẻ dọn đường cho Chúa. Ngài cũng tự nhận mình hèn mọn thấp kém, đến nỗi không đáng cởi dây giày cho Đấng Cứu Thế (x. Mc 1,7; Lc 3,16; Ga 1,27).

  1. Can đảm

Vì không thể chấp nhận đời sống vô luân của vua Hêrôđê, khi ông vua này công khai sống với vợ anh mình là bà Hêrôđiađê, thánh Gioan đã mạnh mẽ tố cáo tội lỗi đó cho dù biết rằng làm như thế là hết sức nguy hiểm cho tính mạng. Cuối cùng ngài đã anh dũng chết vì việc phản đối này.

Chúng ta có thể tóm gọn cuộc đời của thánh Gioan Tẩy giả trong một câu: một người đã sống và chết cho sứ vụ mình cách trọn vẹn.

Mừng lễ sinh nhật thánh Gioan cũng là dịp chúng ta nhìn lại đời sống của mỗi người chúng ta.Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, được trở nên con Chúa trong lòng Giáo Hội, mỗi một chúng ta cũng được trao ban sứ vụ ngôn sứ.

Chúng ta làm ngôn sứ của Chúa trong thời đại chúng ta đang sống như thế nào và giới thiệu Chúa ra sao cho những người sống quanh chúng ta? Có lẽ nhiều khi chúng ta cũng ao ước một Giáo Hội thật hoành tráng, cơ sở to lớn, những cuộc rước sách phải thật tưng bừng…

Nhiều tu sĩ, nhiều linh mục ngày nay cũng có cùng suy nghĩ như thế và còn cho rằng để việc truyền giáo được hiệu quả phải đi xe con đời mới, áo quần phải thật bảnh bao, đẳng cấp thì việc truyền giáo mới thành công tốt đẹp được… Thực tế buồn là nhiều vị đã sống và thi hành sứ vụ mình như thế.

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa giúp chúng ta biết sống noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Thiên Chúa, qua cách sống đơn sơ khiêm nhường và can đảm. Xin Chúa giúp chúng ta biết nhỏ đi với những tính hư tật xấu của mình và để Chúa Kitô lớn lên trong ta và trong mọi người.

 

Bài trướcVIDEO BẢN TIN NGÔI LỜI (#2)
Bài tiếp theoThường Niên – Tuần XII – Năm A

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.