Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 15 Thường Niên – Năm C

0
516

Bài Ðọc I: Ðnl 30, 10-14

“Lời ở sát bên các ngươi, để các ngươi thực thi”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách Luật này, hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời, để các ngươi có thể nói: ‘Ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe để chúng tôi thực hành được?’ Nó cũng không phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ nói rằng: ‘Ai trong chúng tôi có thể vượt biển, và mang nó về cho chúng tôi, để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy?’ Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 68, 14 và 17. 30-31. 33-34. 36ab và 37

Ðáp: Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh (c. 33).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa, ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhậm lời con vì lòng khoan nhân trắc ẩn, theo lượng cả đức từ bi, xin nhìn đến tấm thân con. – Ðáp.

2) Phần con, con đau khổ cơ hàn, lạy Chúa, xin gia ân phù trợ bảo toàn thân con. Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân. – Ðáp.

3) Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người cơ khổ và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù. – Ðáp.

4) Vì Thiên Chúa sẽ cứu độ Sion, Người sẽ tái thiết thành trì của Giuđa, con cháu của bầy tôi Chúa sẽ thừa hưởng đất này, và tại đây những người yêu danh Chúa sẽ định cư. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Cl 1, 15-20

“Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

Ðức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các Bệ thần hay Quản thần, dù là Chủ thần hay Quyền thần: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể tức là Hội thánh, là nguyên thuỷ và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng, Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người. và Thiên Chúa đã giao hoà vạn vật nhờ Người và vì Người; nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 10, 25-37

“Ai là anh em của tôi?”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em của tôi?” Chúa Giêsu nói tiếp:

“Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: ‘Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông’. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

KHÔNG CỨU SỐNG LÀ GIẾT CHẾT

Lm. Phêrô Lê Trung Phước, SVD

Lời Chúa trong Tin Mừng Luca hôm nay tường thuật cho chúng ta dụ ngôn người Samari tốt lành. Một người thông luật đến hỏi Chúa Giêsu để thử Người là: “Tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Vì đây là một người giỏi luật, nên Chúa Giêsu không đọc luật cho ông, nhưng Chúa Giêsu hỏi ông đã đọc luật thế nào và luật viết gì về điều này? Chính ông đã trả lời: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình”. Mặc dù ông biết như vậy, nhưng vẫn muốn thử Chúa Giêsu một lần nữa để xem Ngài trả lời thế nào. Ông hỏi: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?”. Chúa Giêsu đã kể cho ông dụ ngôn người Samari tốt lành và bảo ông: “Hãy đi và làm như vậy?”

Dụ ngôn này cho biết có một người bị cướp dọc đường, bị đánh nửa sống nửa chết. Một thầy tư tế đi qua: thấy, tránh sang một bên, rồi đi tiếp. Một thầy Lêvi đi qua: thấy, cũng tránh qua và đi luôn. Một người Samari đi qua cũng thấy. Ông dừng lại, lấy dầu xoa bóp, đỡ lên lừa, đưa đến quán trọ, gửi chủ quán tiền và nhờ chăm sóc, đồng thời hứa sẽ trả tiền thêm để tiếp tục chăm sóc cho bệnh nhân. Thầy tư tế, thầy Lêvi, đều là những người đạo đức, thường làm việc cho Chúa và chuyên lo việc đền thờ. Còn người Samari kia là một người ngoại giáo, là người bị giới lãnh đạo tôn giáo và dân chúng Do Thái lúc bấy giờ chê bai và khinh ghét. Cả ba người này đều đang có việc cần, đi qua con đường đó, có lẽ cả ba người này đều bận rộn nhưng thầy tư tế và thầy Lêvi không thể dừng lại một chút, còn người ngoại giáo, bị coi là quân tội lỗi thì dám dừng lại một chút và làm tất cả những gì ông có thể làm, rồi sau đó đi công việc và hứa sẽ quay lại tiếp.

Cuộc sống hôm nay của mỗi người đều có những công việc bận rộn, vội vã. Có thể nói thời giờ là vàng bạc nên khó khăn lắm mới tìm được giờ để đi dự lễ. Còn những việc bác ái thì khó có thể xếp thời gian làm được. Chúa Giêsu dùng hình ảnh người bị cướp đánh nửa sống nửa chết để cho thấy rằng đây là một việc làm cấp cứu, một việc cần gấp, một việc cần sự can đảm để cứu giúp người khác. Và đây cũng là một công việc hoàn toàn do lương tâm định đoạt, làm và không làm là hoàn toàn tự do. Không ai có thể quy tội cho người không làm. Có bao lần trong cuộc đời chúng ta đã chứng kiến những nạn nhân gặp tai nạn trên đường đi, và đã có bao lần chúng ta quan tâm đến nạn nhân đó là ai và đã làm được gì khi chúng ta có thể? Chúa Giêsu nói với chúng ta, người cứu nạn nhân trong Tin Mừng hôm nay chính là người anh em của nạn nhân, theo nghĩa sống Tin Mừng. Chuyện tai nạn xảy ra trên đường đi, có lẽ chúng ta ít gặp, nhưng những trường hợp tương tự, những người chung quanh cần đến chúng ta thì rất nhiều. Dẫn một bà cụ qua đường, đẩy phụ một chiếc xe chở nặng lên dốc khi được kêu giúp, nâng một chiếc xe chở nặng bị té đổ, hay hàng xóm nhờ chút việc. Chúng ta đã làm gì, đã ứng xử giống ai trong ba nhân vật của bài Tin Mừng?

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết sống Tin Mừng ngay trong đời sống thường ngày, biết sống luật yêu thương cụ thể với những người chung quanh, với những người ngay trong gia đình mình và với những người trong cộng đoàn chúng ta và tất cả những người cần đến chúng ta cứu giúp.

 

Bài trướcALBUM THÁNH CA – Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam 2019
Bài tiếp theoThường Niên – Tuần XV – Năm C

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.