LỜI SỐNG (Chúa Nhật 15 TN – C)

0
210

Tin mừng: Lc 10, 25-37

25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” 26 Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?”

27 Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. 28 Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.

29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” 30 Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.

31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.

33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.

35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?”

37 Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.

SUY NIỆM

NGƯỜI THÂN CẬN (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

 

LUẬT YÊU THƯƠNG (Tu sĩ Giuse Nguyễn Quang Thoại, SVD)

Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp” (Lc 10,25). Có lẽ câu hỏi của người kinh sư cũng chính là nỗi thao thức của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta khao khát có được sự sống đời đời và chúng ta cũng biết mình cần phải làm những gì để có được điều đó.

“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi” (Lc 10,27). Mến Chúa hết lòng nghĩa là với cả trái tim của ý chí và tự do; hết linh hồn nghĩa là linh hồn ta luôn hướng lên Chúa trong lời cầu nguyện, qua các giờ kinh, thánh lễ cũng như các việc bổn phận; hết trí khôn chính là việc ta thể hiện tình yêu Thiên Chúa với tất cả sự ý thức của mình. Tất cả những điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta cần phải biết đặt tình mến Chúa lên trên tất cả, cần phải có một niềm tin kiên trung vào Thiên Chúa, sẵn sàng phó thác linh hồn và tâm trí ta cho Người để từ đó Thần Khí Thiên Chúa luôn hoạt động trong ta và ta thuộc trọn về Người.

“Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình” (Lc 10,27). Vậy ai mới là người thân cận của ta? Người thân cận chính là tất cả những người xung quanh chúng ta. Người muốn chúng ta yêu thương anh chị em mình, coi tất cả mọi người như chính mình để từ đó ta sẵn sàng sống vì người khác. Thế nhưng, yêu người như chính mình vẫn chưa đủ, bởi nó mới chỉ dừng lại trên mối tương quan hỗ tương: “Điều con muốn người khác làm cho mình thì hãy làm cho người ta” (Mt 7,12). Ở đây, Chúa Giêsu còn muốn chúng ta bước xa hơn nữa, đó là dám yêu tha nhân hơn cả chính mình, đây cũng chính là con đường mà Chúa Giêsu và các thánh tử đạo đã đi qua.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết “yêu như Chúa đã yêu” là yêu thương tha nhân cách vô vị lợi, không so đo tính toán để chúng con được nên giống Chúa hơn và xứng đáng là con thảo của Ngài. Amen.

Bài trước[VIDEO] TÌM HIỂU DÒNG TRUYỀN GIÁO NGÔI LỜI (SVD) với NHỊP SỐNG CỘNG ĐOÀN TRIẾT HỌC TẠI SÀI GÒN
Bài tiếp theoCHIA SẺ TIN MỪNG (Chúa Nhật 15 Thường Niên – C)