Thông điệp Cha Tổng Quyền P. Budi Kleden, SVD nhân dịp sinh nhật 146 năm của Dòng Ngôi Lời

0
324

Ngày 8/9/2021

Thưa Quý anh em SVD, Quý Sơ, Quý Bằng hữu, Quý CTV Truyền giáo và Thân quyến quý mến!

Vào tháng 8, tôi đã ở Papua New Guine để tham gia cử hành 125 năm Dòng Ngôi Lời hiện diện tại đây. Giờ đây, tôi đang ở Thụy Sỹ để cùng với các anh em chúng ta cử hành 100 năm sống và truyền giáo giữa người Thụy Sỹ. Việc cử hành như thế này được tổ chức ở những nơi khác nữa trong các Tỉnh Dòng/Miền Dòng/Giáo Điểm của Dòng Ngôi Lời để kỷ niệm việc hiện diện truyền giáo mang tính xây dựng tại những nơi đó.

Những dịp như vậy lôi cuốn chúng ta đến với sự ngưỡng mộ và biết ơn đến kinh ngạc vì sự  dũng cảm, dấn thân, sự rủi ro và hy sinh đã làm nền móng của sứ vụ truyền giáo. Với ý nghĩa thành tựu, những thực hành hướng nội này dạy chúng ta những bài học, giúp chúng ta học thêm những gì cần làm để trở nên những người môn đệ truyền giáo đang biến đổi.

Tại PNG, người ta tổ chức một hội nghị chuyên đề để đánh dấu kỷ niệm 125 năm hiện diện. Câu hỏi định hướng cho tất cả những bài thuyết trình là: “Chúng ta đã mang ánh sáng đến PNG trong suốt 125 năm này chăng?” Những chuyên gia từ nhiều lãnh vực đã làm chứng cho việc hiện diện truyền giáo mang lại khởi sắc của những tu sĩ SVD giữa người dân PNG. Trong khi làm nổi bật làm thế nào ánh sáng của Ngôi Lời mạnh dạn xua tan những thực tế tăm tối của cuộc sống, những chứng tá này cũng đã nhấn mạnh sự khai sáng mà chúng ta nhận được thông qua người dân PNG. Biểu hiện niềm vui đức tin của họ giữa những thăng trầm của cuộc sống là một tín hiệu ánh sáng cho chúng ta.

Chúng ta đang cử hành 146 năm khai sinh của Dòng Ngôi Lời. Bằng lòng biết ơn, chúng ta có thể nói rằng Hội Dòng được củng cố nhờ sứ vụ được thực thi qua những thành viên SVD, những tổ chức, những cộng tác viên, những bằng hữu và những CTV giáo dân. Chúng ta là khí cụ mang ánh sáng của Chúa đến với cuộc đời của nhiều người. Sự hiện diện có hiệu quả và những khởi xướng truyền giáo đặc trưng đã làm nên sự khác biệt trong một số phạm vi. Hơn nữa, Hội Dòng của chúng ta được phúc lành chan chứa của Thiên Chúa nhờ có nhiều người thiện chí và dấn thân. Đức tin của chúng ta được đào sâu, trái tim đong đầy, mắt mở ra và tâm trí rộng mở vì chứng tá của người dân. Chúng ta dâng hiến chính mình cho việc phúc âm hóa, đồng thời chúng ta cởi mở và khiêm tốn để người khác phúc âm hóa chúng ta.

Kỷ niệm 146 năm ngày thành lập khớp nối với bước chuẩn bị bước đầu của Tổng Tu Nghị. Khởi sự cho những chuẩn bị, chúng tôi mời gọi các Tỉnh Dòng/Miền Dòng/Giáo Điểm hãy chia sẻ 3 mối quan tâm và đề xuất một chủ đề cho Tổng Tu Nghị thứ XIX. Chúng ta đã bước đến giai đoạn giữa của việc điều hành tổ chức chung. Vào bước đầu của việc điều hành tổ chức, chúng tôi đã tập trung vào 3 điểm: (1) đào sâu linh đạo, (2) đào tạo, và (3) sự cộng tác.

Linh đạo của chúng ta là được bám rễ vào Ngôi Lời nhập thể. Do đó, Lời Chúa là trung tâm của đời sống và sứ vụ. Chúng ta là người sống gần gũi với Lời Chúa. Sự gần gũi thực sự với Lời Chúa sẽ mang chúng ta đến gần hơn với người dân. Bằng tâm trí rộng mở, chúng ta chia sẻ niềm vui, đau khổ, và những mối quan tâm của người dân, đặc biệt là những người rốt hết, người nghèo, người bị gạt ra bên lề xã hội, và những người tị nạn.

Đào tạo là quá trình cả đời người. Mục đích của đào tạo là lớn lên trong sự kết hợp với Ngôi Lời Nhập Thể và trong cộng đoàn truyền giáo gồm những thành viên đến từ các nền văn hóa và dân tộc khác nhau. Chúng ta cần phải tha thiết trưởng thành, khiêm nhường học hỏi, và mạnh dạn thay đổi. Việc đào tạo giúp chúng ta học, trưởng thành là những con người, đào sâu linh đạo Ngôi Lời, có được kiến thức cần thiết, và phát triển những kỹ năng cơ bản cho cuộc sống và sứ vụ.

Sự cộng tác của chúng ta bắt đầu từ bên trong, giữa những anh em SVD. Việc cam kết dấn thân của chúng ta có được hướng theo tinh thần làm việc nhóm và tôn trọng những khởi xướng của những anh em mình không? Làm việc với Quý Sơ SSpS và SSpSAP, những CTV giáo dân, giáo hội địa phương, những hội dòng, các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có thể chỉ trở nên thực tế khi có tinh thần cộng tác đích thực.

Vào dịp cử hành này năm ngoái, tôi đã nói với anh chị em giữa lúc đại dịch. Không may, chúng ta vẫn còn “chung thuyền”. Chúng ta thương nhớ 44 anh em SVD đã không chống chọi được với dịch bệnh. Một số họ còn trẻ, số khác thì đang giữ những trách nhiệm chủ chốt và quan trọng. Chúng ta chia sẻ nỗi đau của những tỉnh dòng vì sự qua đời đột ngột của một số thành viên. Đối với những anh em SVD, Quý Sơ, Quý thân quyến, cộng tác viên và bằng hữu bị ảnh hưởng do virus này, và những ai thương khóc người thân yêu đã qua đời, xin cho ánh sáng hy vọng tiếp tục làm cho tất cả nên mạnh mẽ.

Xin chúc mừng ngày thành lập Dòng Ngôi Lời đến Quý anh em SVD, Quý Sơ, Quý Bằng hữu, Quý CTV Truyền giáo và Thân quyến, và xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. P. Budi Kleden, SVD, Bề Trên Tổng Quyền

(Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD chuyển ngữ)

September 8, 2021

Dear Confreres, Sisters, Friends, Mission partners and Relatives,

In August, I was in Papua New Guinea to participate in the celebration of the 125 years of the SVD presence in the country. Now I am in Switzerland, joining our confreres in the centennial celebration of our life and mission among the Swiss people. Celebration of this sort is organized elsewhere in our PRMs to commemorate our constructive missionary presence in those places.

Such occasions draw us to an awe-inspiring admiration and gratitude for the courage, commitment, risk and sacrifice that went into the foundation of a mission. With a sense of achievement, these introspective exercises teach us lessons that help us learn what more we need to do as transforming missionary disciples.

In PNG, a symposium was organized to mark the celebration. The guiding question for all the presentations of the symposium was: ‘Did we bring light to PNG during these 125 years?’ Experts from different backgrounds gave testimony to the illuminating missionary presence of the SVDs among the people of PNG. While highlighting how the light of the Divine Word ventured to dispel the darker realities of life, these testimonies also underlined the enlightenment we have received through the people of PNG. Their joyful expression of faith amidst all the difficulties they faced, is a beacon of light for us.

We are celebrating the 146th anniversary of our Society. With gratitude, we can say that the Society is fortified in its mission carried out by its members, institutions, collaborators, friends, and lay partners. We have been instrumental in bringing God’s light into the lives of many people. Our efficacious presence and characteristic missionary initiatives have made a difference in several spheres. At the same time, the Society has been richly blessed by the Lord through many people of goodwill and commitment. Our faith has been deepened, our hearts filled, our eyes opened and our minds widened because of the testimony of the people. We give ourselves for evangelization, and we are open and humble to be evangelized by the people.

The observance of the 146th foundation day coincides with the initial preparation of the General Chapter. Initiating the preparations, we have asked the PRMs to share three concerns and propose one theme for the 19th General Chapter. We also arrive at the midterm of the general administration. At the beginning of the present administration, we decided to focus on three points: First, deepening our spirituality; second, formation; and third, collaboration.

Our spirituality consists in our being rooted in the incarnate Word of God. Therefore, the Word of God should be the center of our life and mission. We are people living in close relationship with the Word of God. Genuine closeness to the Word will bring us closer to the people. With open hearts and minds, we share the joys, pains and concerns of the people, especially the last ones, namely, the poor, the marginalized, and the refugees.

Formation is a lifelong process. It aims at growing into unity with the Incarnate Word and into the missionary community comprising of members coming from different national and cultural backgrounds. We need the eagerness to grow, humility to learn, and the courage to change. Our formation helps us learn and mature as human persons, deepen our spirituality, acquire necessary knowledge, and develop essential skills for our life and mission.

Our collaboration starts from within, among the confreres. Is our commitment guided by the spirit of teamwork and respect for the initiatives of our fellow confreres? Working with the Sisters – SSpS and SSpSAP, lay mission partners, local church, other congregations, governments, and non-governmental organizations can only become real when there is a true spirit of collaboration.

On the same occasion last year, I addressed you amidst the pandemic. Unfortunately, we are still in the same boat. We mourn for our 44 confreres who succumbed to the pandemic. Some of them were young, and others were holding significant and essential responsibilities. We share the pain of some provinces because of the unexpected deaths of a considerable number of members. To the confreres, Sisters, relatives, collaborators, and friends, who have been affected because of this virus, and who mourn the loss of their loved ones, may the light of hope continue to strengthen you all.

Dear Confreres, Sisters, Friends, Mission partners and Relatives,

Happy Foundation Day and God’s blessings to us all.

P. Budi Kleden, SVD
Superior General

Nguồn: http://svdcuria.org

Bài trước8/9: SINH NHẬT MẸ MARIA, SINH NHẬT DÒNG NGÔI LỜI (8/9/2021), VÀ…
Bài tiếp theoChú giải Tin Mừng Chúa Nhật XXIV TN B (Mc 8,27-35)