CÁO PHÓ: Ông cố Mátthêu Trương Thích (Thân phụ của Thầy Anrê Trương Quốc Hùng, SVD)

0
671
Bài trướcLỜI SỐNG (Thứ Năm, Tuần 3 TN)
Bài tiếp theoChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm C (Lc 4,21-30)