ARNOLD JANSSEN VỚI HỘI TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN: DUYÊN CẦU NGUYỆN*

0
399

Lm. Giuse Đỗ Nguyên Vũ, SVD (chuyển ngữ)

Lm. Hermann Fischer, SVD (tác giả)**

   Tiếp nối câu chuyện về cuộc đời của vị thánh sáng lập Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, bài này (phần 1) cho thấy sự bén duyên của ngài với Hội Tông đồ Cầu nguyện và nhiệt huyết cầu nguyện lớn lên thật đáng khâm phục…

—O—

Năm 1866, Cha Arnold được bổ nhiệm làm Giám đốc Hội Tông đồ Cầu nguyện của Giáo phận Muenster. Chính Cha Malfatti, S.J., người sáng lập và biên tập viên của tạp chí Messenger of the Sacred Heart of Jesus (Sứ Giả của Thánh Tâm), đã đề cử cha Arnold vào vị trí này. Cha Malfatti sau đó đã chuyển sang làm Giám đốc Hội Tông đồ Cầu nguyện cho nước Đức và Áo-Hungary. Giám mục Johann Brinkmann của Muenster đã chuẩn nhận đề cử này, và vào ngày 1/4/1866, Cha Arnold đã nhận được thư bổ nhiệm của Tổng Giám đốc, Cha Ramiere, S.J., từ Paris. Theo kế hoạch quan phòng của Thiên Chúa, nhiệm vụ mới này đã thêm sức sống mãnh liệt mới cho khuynh hướng tông đồ của cha Arnold.

Người giám đốc mới đã đảm nhận nhiệm vụ mới với nhiệt tâm cao. Arnold thuật lại rằng: “Tôi đã sử dụng tất cả những ngày nghỉ của tôi để cổ vũ hội Tông đồ Cầu nguyện trong Giáo phận Muenster. Tôi hoạt động để tinh thần cầu nguyện tăng lên rộng rãi để người ta có thể dùng việc cầu nguyện hằng ngày (ví dụ như lần chuỗi Mân Côi) để dâng những ý cầu nguyện lên Trái Tim Chúa Giêsu.

Trong quyển Gia nhập Hội Tông đồ Cầu nguyện (Admission to the Apostleship of Prayer), ngài viết: Có các tông đồ rao giảng và cũng có các tông đồ cầu nguyện. Ai rao giảng thì hoạt động bằng giảng dạy và làm gương sáng ảnh hưởng trực tiếp đến người khác; kiểu người thứ hai, cách gián tiếp, thì đón nhận ơn Chúa, trở thành những linh mục tốt và những sứ giả của Thiên Chúa, và mang lại ơn lành nhờ những nỗ lực của họ. Nhưng những người tông đồ tốt nhất là những ai theo gương mẫu Chúa Cứu Thế, Người đã dành suốt đêm để cầu nguyện tha thiết. Sự liên hiệp của hội Tông đồ Cầu nguyện có mục đích làm cho tất cả các tông đồ thành viên cầu nguyện hiệp nhất chính họ với Trái Tim của Đấng Trung Gian là Đức Giêsu Kitô. Trái Tim Người là ngai ngự trị của Thiên Chúa Tối Cao. Từ thân thể Người, Hội Thánh ra đời và các tín hữu được sinh ra trong ân sủng, để Hội Thánh tìm thấy vinh quang và Nước Chúa trải rộng khắp thế gian. Đức Maria là Nữ Hoàng cầu nguyện do sự kết hợp của Đức Mẹ với Chúa trong cầu nguyện và đã cộng tác rất nhiều để mang Đấng Cứu Thế đến với thế giới này. Mặc dù Mẹ chưa bao giờ giảng thuyết, nhưng Mẹ vẫn là nữ vương các tông đồ bằng cầu nguyện và hy sinh đau khổ. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ trên thiên đàng, Giáo hội giúp hoán cải mang về những ai chưa phải là Kitô hữu.

“Hội Tông đồ Cầu nguyện là cách hay để vinh danh Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chúng ta tôn vinh Thánh Tâm nhiều nhất khi chúng ta liên kết chính mình với thiên hướng của Ngài, tuân giữ Lời Chúa: ‘Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu’ (Pl 2,5). Nói cách khác, bằng ơn gọi và theo sức mạnh của chúng ta, khi chúng ta làm điều gì mà được dâng hiến cho Thánh Tâm đúng theo thiên ý Ngài thì đó là những gì Hội Tông đồ Cầu nguyện dạy chúng ta hãy sẵn lòng để khẩn cầu với Thánh Tâm mỗi ngày.”

Cha Janssen đã bước sâu vào tinh thần của Hội Tông đồ Cầu nguyện và hoàn toàn chấp nhận theo những tư tưởng này. Điều này có phần đóng góp không nhỏ của tập sách Tông đồ Cầu nguyện của cha Ramiere. Quyển sách viết về đời sống linh hồn trong ân sủng, về sức mạnh của việc cầu nguyện, về gương mẫu Chúa Giêsu và các thánh của Ngài, về phúc lành vô biên của cầu nguyện để trở nên một người tông đồ hành động. Nhờ việc thành lập cơ sở truyền giáo Steyl, cha Arnold đã trở nên người lãnh đạo dẫn đưa vô số người đến với ơn cứu độ.

Không còn nghi ngờ gì khi nói rằng, nhờ ơn Chúa, việc giới thiệu cha Arnold đến với Hội Tông đồ Cầu nguyện và tinh thần của Hội thật hợp lý cho quan điểm rộng mở của ngài. Ý chí mạnh mẽ và sự từ bỏ quảng đại cho “Thánh ý Chúa Giêsu” (như Arnold bày tỏ), và việc đi theo con đường rao giảng Nước Chúa trên trần gian, mang về những Kitô hữu ly khai, và ơn cứu độ cho những người không phải Kitô giáo—tất cả những điều này—đã đặt nền móng cho sự khai sinh của công việc truyền giáo ở Steyl. Bốn mươi năm cuộc sống vừa qua đã sinh lửa đức ái tông đồ này. Chúng ta có thể hiểu tại sao tấm lòng người linh mục này không được thỏa mãn ở vai trò giáo viên dạy toán và các môn khoa học tự nhiên: Arnold mong tìm đến hoạt động tông đồ.

Nhưng trước hết, ngài phải hoàn toàn trở nên người tông đồ cầu nguyện. Như chính ngài đã nói, nền móng của ngài ở Steyl là hoa quả của cầu nguyện. Ngài uốn mình theo lý tưởng tông đồ mạnh mẽ bằng cách gieo cấy tinh thần cầu nguyện vào. Ngay từ khởi đầu của sự phát triển này, ngài đã nhận ra (như chúng ta vẫn được nghe) rằng những tông đồ tốt nhất là những ai cầu nguyện và cầu nguyện nhiều theo gương Đấng Cứu Thế. Arnold viết, “Chính Đấng Cứu Thế tha thiết mong các tông đồ hướng về cầu nguyện như là suối mạch của mọi hành động. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta làm thế nào để trở nên những tông đồ thực sự. Vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: ‘Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em’ (Ga 15,6).”

Arnold yêu thích cầu nguyện và cầu nguyện nhiều từ khi còn thơ ấu, rồi tình yêu này lớn dần lên. Ngài là linh mục trẻ với lòng mộ đạo gương mẫu. Trong trường cầu nguyện tông đồ, Arnold tràn đầy lửa nhiệt thành cầu nguyện và dâng chính Ngài hợp nhất với Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bằng chứng cho thấy tư tưởng của ngài với quyết tâm: “Vào tất cả các ngày Thứ Sáu trong năm (trừ Thứ Sáu Tuần Thánh), tôi sẽ dâng lễ  mà không nhận bổng lễ để tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôn vinh chức linh mục, tình yêu và nhân đức của Chúa Giêsu. Tôi muốn tôn vinh vẻ đẹp uy nghi, tình yêu và ân sủng của Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần đang ngự trị trong Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nguyện xin Ba Ngôi Chí Thánh gia tăng việc làm, cầu nguyện, và số lượng các tôi tớ của Ngài thông qua ân sủng dồi dào của Thánh Tâm. Thứ hai, tôi cầu nguyện rằng lời cầu nguyện, công việc và đau khổ của các tín hữu—nhất là những ai được chọn giữa dân Chúa (những ai thương tích [stigmatics])—được chúc lành nhờ những huyền nhiệm này bao lâu họ hoàn thành mong ước của Đấng Cứu Thế. Thứ ba, tôi cầu nguyện Đức Chúa, Mục Tử Tối Cao, và Đấng Tình Yêu của các tâm hồn nhiệt thành, hãy làm phong phú các linh mục là những người cam kết giữ truyền thống này (dâng các Thánh lễ ngày Thứ Sáu) bằng các kho tàng của ân sủng và tình yêu lớn hơn, và nhờ đó, Ngài liên kết họ thêm nữa với Thánh Tâm Ngài.”

Hãy chú ý đến việc cha Arnold liên kết việc sùng kính Thánh Tâm với sùng kính Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, và làm thế nào ngài phản ánh sự cư ngụ của toàn thể Ba Ngôi trong Trái Tim Chúa Giêsu và mô hình tốt nhất cho việc cư ngụ của Thiên Chúa trong trái tim Chúa Kitô. Hãy xem làm thế nào Arnold hy vọng sự ứng nghiệm được biểu lộ “những thánh ý của Ba Ngôi Chí Thánh.” Những chủ ý này cho thấy một tâm hồn vĩ đại, lấp đầy những khao khát thẳm sâu và sự nghiêng mình hơn bình thường. Sự nhiệt thành tôn vinh Ba Ngôi Cực Thánh và vì sự thành toàn “những thiên ý của Thánh Tâm trên toàn thế giới” rung lên trong ngài và thôi thúc ngài tìm cách thế thỏa mãn cho sự biểu lộ. Chỉ có con người ngoại thường mới có những lý tưởng như vậy; đó là tinh thần tông đồ thực sự nói qua những quyết tâm này. Nơi đây, chúng ta thấy những dấu hiệu khởi đầu của một cuộc sống lớn hơn hoạt động cho điều mà ngài đã mong muốn một cách không biết được. Khao khát vinh danh Chúa của Ngài và sự truyền bá Thánh Tâm có thể chỉ được thỏa mãn trong những hoạt động sau này.

Khi khao khát hoạt động tông đồ của Arnold trở nên rõ ràng hơn, nghĩa là trong hoạt động tái liên kết những người Tin Lành với Giáo hội Công Giáo và thành lập nhà cho những công việc truyền giáo trên đất nước Đức. Ưu tiên nhất, ngài đã muốn là một tông đồ cầu nguyện để nguyện xin cho những chủ hướng này. Arnold hỏi: “Khi nào thì Giáo hội Công Giáo chiến thắng đạo Tin Lành?” – Arnold đáp:  “Khi hồng ân này được trả lời bằng những lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta hãy bắt đầu xin ơn này trong mỗi Thánh Lễ vì đó là lời nguyện mạnh mẽ nhất trước mặt Thiên Chúa. Là những người Công Giáo, chúng ta nên ý thức rằng điều này chỉ thành tựu nhờ cầu nguyện liên lỉ cho ân sủng ngoại thường này. Những ân sủng vĩ đại phải được nài xin tha thiết.”

(Còn nữa)

Đón đọc: ARNOLD JANSSEN VỚI HỘI TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN: CHỨNG NHÂN

_____________________

[*] Tựa đề bài viết do người dịch đặt.

[**] Trích dịch sang tiếng Việt từ tác phẩm của Hermann Fischer, You Are the Temple of the Holy Spirit. Người dịch chuyển ngữ dựa theo bản dịch tiếng Anh của linh mục Paul LaForge, SVD (Manila, Philippines: Logos Publications Inc., 1996, 1999), trang 11-14.

_________________________

Liên kết nhanh đến các bài trước:

Bài 4. Người linh mục trẻ Arnold: https://ngoiloivn.net/pin_post/nguoi-linh-muc-tre-arnold-janssen/

Bài 3. Con đường học vấn của cha Arnold: https://ngoiloivn.net/uncategorized/thieu-nien-arnold-janssen-con-duong-hoc-van/

Bài 2. Thân mẫu Cha Arnold: https://ngoiloivn.net/pin_post/than-mau-cua-cha-thanh-arnold-janssen-chung-nhan-cau-nguyen/

Bài 1. “Ảnh hưởng của thân phụ…”: https://ngoiloivn.net/pin_post/anh-huong-cua-than-phu-den-linh-dao-cua-cha-thanh-arnold-janssen/