SỐNG CÔNG CHÍNH (13/10, Thứ Tư, Tuần XXVIII TN)

0
59

Tin Mừng: Lc 11,42-46

42Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. 43Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.”

45Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!” 46 Đức Giêsu nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

—oOo—

Suy niệm của tu sĩ Phêrô Vũ Đức Thắng, SVD

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã không ngần ngại lên tiếng khiển trách sự giả hình của những người Pharisêu và việc lạm dụng quyền lực của các nhà thông luật. Bởi họ có thái độ thích khoe khoang về sự công chính. Họ giả bộ công chính bên ngoài còn bên trong thì gian xảo, chèn ép và áp bức đối với người dân bần cùng.

Chúa Giêsu đã chỉ cho những người Pharisêu và những nhà thông luật về việc sống công chính bao gồm sống công bình và yêu mến Thiên Chúa. Nói cách khác, sống công chính phải được xây trên nền tảng tình yêu và phát xuất từ chính tình yêu Thiên Chúa chứ không phải bằng sự giả hình.

Những lời quở trách của Chúa Giêsu đối với những người Pharisêu và những người thông luật khi xưa, âu cũng là lời nhắc nhở chúng ta hôm nay. Lời Chúa hôm nay, mời gọi chúng ta sống đạo cách thành thực, chân thành với Chúa, ngay thẳng với mọi người chung quanh và cả với chính mình nữa. Như vậy, mỗi người trong bậc sống của mình là tu sĩ – linh mục hay giáo dân không được sống giả hình, đặc biệt những người lãnh đạo trong Giáo Hội. Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài huấn dụ ngày 20/11/2015, đã cảnh báo các chủ chăn những người có bổn phận rao giảng Lời Chúa sống đúng với những gì mình đã công bố, nghĩa là sống công chính nếu không nó sẽ là lời lên án mạnh mẽ nhất.

Lạy Chúa, Chúa  là  cội  nguồn  của  sự công chính và bác ái. Xin soi sáng và hướng dẫn lương tâm chúng con, để chúng con biết sống một cách lương thiện và công bằng mà không xúc phạm hay làm tổn thương đến những người anh em khác. Qua thái độ sống lương thiện và chân thật đó, chúng con làm chứng tá cho tình yêu và sự hiện diện của Chúa trên trần gian này. Amen.