LỜI SỐNG (2/5, Thứ Hai, Tuần 3, Phục Sinh)

0
338

Bài đọc: Cv 6,8-15

Tin Mừng: Ga 6,22-29

22 Hôm sau, đám người còn ở lại bên kia biển thấy rằng không có thuyền nào khác, duy chỉ có một chiếc, mà Chúa Giêsu không lên thuyền đó với các môn đệ, chỉ có các môn đệ ra đi mà thôi.

23 Nhưng có nhiều thuyền khác từ Tibêria đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. 24 Khi đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu.

25 Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ ?” 26 Chúa Giêsu đáp: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê.
27 Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”.

28 Họ liền thưa lại rằng: “Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa ?” 29 Chúa Giêsu đáp: “Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến”.

 

SUY NIỆM

 

 

LƯƠNG THỰC THƯỜNG TỒN (Tu sĩ Giuse Nguyễn Quang Thoại, SVD)

Cơm bánh hằng ngày chỉ là thứ lương thực mau hư nát, là những đòi hỏi chóng qua của thân xác; nó không giúp mang lại sự sống trường sinh mà chỉ là dấu chỉ cho thứ lương thực thường tồn đem lại sự sống vĩnh cửu.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết ra công làm việc vì thứ lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, bởi Người hiểu rằng cơm bánh chỉ là thứ lương thực mau hư nát, là thứ lương thực nuôi sống thân xác chứ không nuôi sống tinh thần. Bên cạnh đó, Người cũng biết rằng việc hóa bánh ra nhiều chỉ có thể giúp nuôi sống vài ngàn người chứ không thể nuôi sống tất cả nhân loại. Do đó, chính Đức Giêsu muốn con người ý thức được rằng chỉ có những ai được nuôi dưỡng bằng thứ lương thực là Lời Hằng Sống, là chính thân thể Người mới đủ chất dinh dưỡng và mang lại phúc trường sinh đích thật.

Để hiện thực hóa lời mời gọi đó, mỗi người chúng ta cần biết: “tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,29). Tin vào Đức Giêsu không chỉ giúp chúng ta thoát khỏi cơn đói về thân xác mà còn thoát khỏi những cơn đói về tinh thần như là cơn đói hạnh phúc, yêu thương, bình an, cảm thông,… Quả thật, chỉ khi sống trong niềm tin, mỗi người chúng ta mới có thể cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, nhận ra được đâu mới là chìa khóa mở ra cánh cửa tâm linh, cánh cửa Nước Trời.

Lạy Chúa, Lời Chúa là lời hằng sống, Mình Máu Chúa chính là lương thực mang lại phúc trường sinh. Xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức được tầm quan trọng của thứ lương thực thường tồn; thứ lương thực mang lại sự sống đời đời, để qua đó một lòng cậy trông, phó thác trong bàn tay quan phòng của Ngài. Amen.