LỜI SỐNG (14/5, Thánh Mátthia, Tông đồ, Lễ kính)

0
47

Bài đọc: Cv 1,15-17.20-26

Tin Mừng: Ga 15,9-17

9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

—– SUY NIỆM —–

GIỚI RĂN YÊU THƯƠNG (Tu sĩ Phêrô Đỗ Huy Xuân, SVD)

Giới răn yêu thương mà Thầy Chí Thánh Giêsu đã trao ban vẫn hằng vang vọng trong từng giây phút cuộc đời của mỗi người. Giới răn ấy mời gọi chúng ta sống yêu thương không chỉ những anh em thân cận nhưng còn là tất cả mọi người.

Bài Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay thuật lại cho ta biết việc Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ một giới răn quan trọng: “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Chính Đức Giêsu đã nêu gương trước và giờ Người mời gọi các môn đệ noi theo. Các môn đệ đã bước trọn với Chúa bằng cả đời sống của các ông. Theo Chúa là học lấy nơi vị Thầy của mình những điều tốt và cao cả trong cuộc đời. Chính vì thế các môn đệ đã một lòng gắn bó với Chúa và sống chia sẻ trong tình yêu thương.

Như các môn đệ xưa, mỗi người chúng ta cũng hãy sống yêu thương như Chúa mời gọi và hãy thực hành trong đời sống thường ngày. Yêu thương là chúng ta biết đón nhận nhau trong cuộc sống, dẫu có những khác biệt về văn hoá, tính cách, màu da, cấp bậc… Thể hiện tình yêu, chúng ta sẵn sàng hy sinh và trao hiến cho nhau những gì là tốt đẹp nhất cho nhau trong cuộc sống. Để qua việc đón nhận nhau, chúng ta thực thi tình yêu cao cả mà Chúa mời gọi, từ đó làm cho Tin Mừng của Chúa được lan rộng. Dĩ nhiên, nói bao giờ cũng dễ hơn làm, vì chưng con người vẫn thường thích yêu mình hơn là yêu người. Nhưng Lời Chúa vẫn mời gọi chúng ta hãy dám buông mình để sống yêu thương, vì chính Thầy Giêsu cũng đã dám buông mình để ôm lấy chúng ta trong tình yêu của Người.

Lạy Chúa, yêu thương là giới răn cao cả mà Chúa mời gọi mỗi người chúng con, xin Chúa nâng đỡ những yếu đuối của chúng con để chúng con luôn sẵn sàng thực hiện giới răn mà Chúa mời gọi. Amen.