LỜI SỐNG (Thứ Năm Tuần 27 TN)

0
143

 

Tin mừng: Lc 11, 5-13

5Người còn nói với các ông: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’; 7mà người kia từ trong nhà lại đáp: ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được ?’ 8Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

9”Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? 12Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? 13Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”


SUY NIỆM

LẼ NÀO CHA CHỐI TỪ! (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)


 

SỰ KIÊN TRÌ (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Căn, SVD)

Kinh nghiệm của ông Gióp cho rằng, nếu đã biết lãnh nhận những điều lành từ Thiên  Chúa thì cũng nên biết đón nhận cả những thử thách. Điều quan trọng là chúng ta có vững lòng tin để trông cậy vào chương trình tình thương của Chúa muốn trên cuộc đời của chúng ta hay không?

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng, yếu tố đầu tiên thúc đẩy người kia chạy tới nhờ bạn giúp đỡ là niềm tin vào sự quảng đại của bạn mình. Nhưng yếu tố quyết định để nhận được sự giúp đỡ lại là sự kiên trì chờ đợi. Thật vậy, dù người bạn có sẵn sàng giúp đỡ nhưng người này không kiên trì chờ đợi cánh cửa kia mở ra thì anh ta sẽ chẳng bao giờ nhận được những ổ bánh.

Trong cuộc sống cũng vậy, tâm lý con người thường mau nản chí, dễ buông xuôi khi họ cứ cầu nguyện hoài mà chẳng được như ý. Đức Kitô khẳng định, “cứ xin sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”. Vậy, nếu chúng ta không buông xuôi niềm tin, không ngã lòng trông cậy thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận ra được ân ban của Thiên Chúa. Quan trọng là chúng ta có trao cho mình cơ hội để lãnh nhận ân ban đó hay chúng ta có sự kiên trì chờ đợi để nhận lãnh ân huệ hay không.

Dẫu rằng, có những điều chúng ta cầu nguyện liên lỉ mà chưa được nhậm lời, nhưng Thiên Chúa là Cha nhân lành, biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta, giống như người cha không trao dao bén vào tay con trẻ. Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta trên con đường ân sủng trong sự Quan phòng của Người một cách tiệm tiến. Điều quan trọng là chúng ta phải biết kiên trì và tín thác vào chương trình của Người.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chậm lại và kiên trì sống tốt giây phút hiện tại. Vì chính giây phút hiện tại là ân ban quí giá nhất mà Chúa đã dành cho chúng con. Amen.