LỜI SỐNG (Thứ Bảy, Tuần 3 TN)

0
47

Tin mừng: Mc 4,35-41

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người.

37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.

Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?” 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.

40 Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ?” 41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”

—– o0o —–

Suy niệm

LÒNG TIN? (Tu sĩ Antôn Nguyễn Ngọc Khánh, SVD)

Lòng tin là gì? Phải chăng là sự thấu hiểu sâu sắc, xác quyết vững vàng và phó thác trọn vẹn về một chân lý? Chân lý trong bài Tin Mừng hôm nay đó là sự hiểu biết và phó thác hoàn toàn trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Hôm nay, thánh Máccô tường thuật về phép lạ của Thầy Giêsu khi dùng lòng tin mà ngăm đe gió và truyền cho sóng phải im bặt trên Biển Hồ. Ta nhận thấy rằng, để một phép lạ hay lời cầu xin được thành tựu, cần hai yếu tố: quyền năng Thiên Chúa và niềm tin của con người. Yếu tố đầu không còn là vấn đề, vì Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban ơn cứu giúp con người vì tình thương vô biên của Ngài. Vì thế, yếu tố quyết định thành tựu hay không nằm ở phía con người: con người có đủ niềm tin hay không. Thật vậy, với lòng tin, con người sẽ có đủ sức mạnh và khôn ngoan để chèo chống con thuyền đời mình trước mọi “trận cuồng phong nổi lên”. Trong đức tin, mọi sự đau đớn, bệnh tật sẽ được cứu chữa: “Lòng tin của con đã cứu chữa con” (Mt 9,22). Cùng với lòng tin, con người sẽ vững vàng phó thác mọi sự ngõ hầu bình an trước những lo toan, sợ hãi và bi kịch của thời thế. Đặc biệt, với lòng tin, con người đầy tội lỗi có thể lãnh nhận ân sủng tha thứ của Thiên Chúa. Như vậy, qua đức tin, với đức tin và trong đức tin, con người sẽ sống cách trọn vẹn nhất nhân vị mà Thiên Chúa đặt để cho mỗi người.

Ước gì ngang qua Lời Chúa và nhờ lời chuyển cầu của thánh Tôma Aquinô mà chúng ta mừng kính hôm nay mỗi người có thể hun đúc, tôi luyện và thực hành cho mình một lòng tin đầy mạnh mẽ vào quyền năng của Thiên Chúa. Ngõ hầu, mọi người sẽ có một cuộc sống an vui, hạnh phúc và có giá trị ngay đời sống hiện tại của mình.

Lạy Chúa, xin giúp cho mỗi người chúng con có thể hình thành cho mình một lòng tin không chút hoài nghi vào lòng thương xót và quyền năng của Ngài. Amen.