LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 3 TN – A)

0
38

Bài đọc 1: Is 8,23b-9,3; Bài đọc 2: 1Cr 1,10-13.17

Tin Mừng: Mt 4,12-17

Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, Người lánh qua miền Galilê. Rồi Người bỏ Nadarét, đến ở Caphácnaum, một thành ven biển hồ Galilê, thuộc địa hạt Dơvulun và Náptali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia nói: Này đất Dơvulun, và đất Náptali, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”

        o0o      

Suy niệm

TỪ BỎ (Tu sĩ Phêrô Phan Thái Hiền, SVD)

Sau khi rời Nadarét, Đức Giêsu đến Galilê. Ngay tại đây, Đức  Giêsu  kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên là ông Phêrô và Anrê; Giacôbê và Gioan. Và lập tức, bốn ông theo Người. Ta hiểu rằng theo ai đó là bỏ lại tất cả phía sau. Vậy bốn môn đệ đã theo Đức Giêsu thì các ông đã từ bỏ những điều gì?

Thứ nhất: công việc. Tin Mừng cho biết bốn môn đệ đầu tiên đều làm nghề đánh bắt cá. Theo các nhà chú giải nghề đánh bắt cá ở Galilê bấy giờ là ngành công nghiệp chính, và những người môn đệ đầu tiên đã sở hữu những phương tiện cần thiết như tàu thuyền và lưới để có thể trở thành ngư phủ. Với nghề này, họ đã có khả năng nuôi sống gia đình của họ. Thế mà, trước lời mời gọi của Đức Giêsu, họ đã mạnh dạn từ bỏ để theo Người, để làm môn đệ của Người.

Thứ hai: gia đình. Nếu so với sự từ bỏ của ông Phêrô và Anrê, thì sự từ bỏ của ông Giacôbê và Gioan có phần quyết liệt và cao hơn. Hai ông không những bỏ chài lưới, mà còn bỏ lại người cha của họ. Vì thế, ta có thể khẳng định rằng hai ông đã đạt tới sự tận căn của sự từ bỏ để theo Đức Giêsu làm môn đệ của Người

Trong cuộc sống, có thể nói hai điều quý giá nhất đối với mỗi người là gia đình và công việc. Nhưng để trở nên môn đệ của Đức Giêsu thì hai điều ấy lại trở nên thấp bé. Vì ơn gọi theo Thầy thì cao cả và đòi hỏi sự từ bỏ nhiều hơn, nó không chỉ giới hạn là công việc đánh cá, nhưng “trở thành kẻ lưới người như lưới cá”. Và mối tương quan ruột thịt không chỉ giới hạn trong một gia đình nhưng nó được mở rộng và mời gọi tất cả mọi người trở nên anh em một nhà mà trong đó chỉ có Thiên Chúa duy nhất là Cha.

Lạy Chúa, theo và trở thành môn đệ của Ngài là từ bỏ tất cả mọi thứ. Xin cho chúng con biết cam đảm để từ bỏ mọi sự và theo tiếng gọi của Ngài cách dứt khoát và tận căn. Amen.