LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 26 TN-A)

0
81

Bài đọc 1: Ed 18,25-28 |  Bài đọc 2: Pl 2,1-11

Tin Mừng: Mt 21,28-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.


 

Suy niệm:

THI HÀNH Ý CHÚA (Tu sĩ G. B. Nguyễn Tuấn Kiệt, SVD)

Nhiều nhà hiền triết khát khao tìm kiếm ý Thiên Chúa như là cùng đích của cuộc đời. Thi sĩ Dante nói rằng: “Bình an của chúng ta là ở trong thánh ý Thiên Chúa”. Nhưng cũng có lắm kẻ đã được cho biết mà chẳng muốn thi hành.

Nhân vật người con thứ hai trong trình thuật Tin Mừng Mátthêu hôm nay biết ý cha, nhưng đã chẳng chịu đi. Anh ta mau mắn thưa vâng, nhưng chẳng chịu làm. Lời thưa vâng của anh thật vô nghĩa. Đức Giêsu muốn ám chỉ người con thứ hai với các thượng tế và kỳ mục. Họ là những người được nghe và hiểu Lời Chúa mà lại dửng dưng chẳng chịu tin. Bản văn trình bày một yếu tố châm biếm độc đáo: cũng như nhân vật người con thứ hai, các thượng tế và kỳ mục cũng mau mắn trả lời câu hỏi của Đức Giêsu, nhưng lại chẳng làm theo lời Ngài. Vậy thì điều quan trọng đâu phải là thưa “lạy Chúa” hay thưa vâng. Điều quan trọng là thi hành ý Chúa.

Người Kitô hữu chúng ta hôm nay cũng rất có xu thế trở thành “người con thứ hai”. Danh Kitô hữu là những bạn hữu của Đức Kitô, được nghe được hiểu Lời Chúa. Ta được nghe Lời Chúa hằng ngày nhưng lại bỏ ngoài tai, chẳng chịu mang vào đời sống. Nhiều người chỉ giữ đạo khi ở trong nhà thờ, còn ra khỏi nhà thờ thì chẳng thèm sống đạo. Trong Tin Mừng hôm nay, bằng tình tiết châm biếm, Chúa đã trách các thượng tế và kỳ mục không chịu tin. Biết đâu Chúa cũng đang trách cứ thái độ sống đạo hời hợt của Kitô hữu chúng ta, những người tự hào là biết ý Chúa, tin vào Chúa. Tìm kiếm và thi hành ý Chúa là thái độ sống của những người khôn ngoan, bởi: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3,35). Ước chi mỗi người biết thi hành ý Chúa để được xứng đáng là những Kitô hữu đích thực.

Lạy Chúa, “Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con” (Tv 118), xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm và thi hành ý Chúa trong mỗi biến cố của cuộc đời. Amen.


 

HỐI HẬN ĐÚNG! (Lm. GB. Nguyễn Hữu Duy, SVD)

Bài trướcLời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 26 Thường Niên – Năm A
Bài tiếp theoTHIẾU NHI GIÁO XỨ VĨNH TUY VUI TẾT TRUNG THU 2023 CÙNG CHÚA GIÊSU