LỜI SỐNG (Chúa Nhật, Tuần 2 MV-B)

0
125

Bài đọc 1: Is 40,1-5.9-11 ; Bài đọc 2: 2Pr 3,8-14

Tin Mừng: Mc 1,1-8

1 Khởi đầu Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: 2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. 3 Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.

5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7 Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

Suy niệm

SỐNG KHIÊM NHƯỜNG (Tu sĩ Antôn Trần Văn Lai, SVD)

Thánh Phêrô đã khuyên nhủ rằng: “Anh em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (1Pr 5,5). Quả thực, khi biết sống khiêm nhường, con người mới có thể trưởng thành trong ơn nghĩa của Thiên Chúa. Hình ảnh Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng hôm nay là một minh chứng sống động.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta mường tượng hình ảnh một con người đơn sơ và khiêm nhường, bước đi trong hoang địa và kêu gọi mọi người sám hối để được ơn tha tội, đó là hình ảnh của ông Gioan Tẩy Giả. Ngay từ lúc được thành hình trong dạ mẹ, ông Gioan đã được Thiên Chúa chọn làm vị tiền hô, đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Dẫu được dân chúng xem trọng và “mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến”, ông Gioan vẫn kiên vững trong sứ vụ. Ông đã khiêm nhường quả quyết: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Mc 1,7). Quả thực, ông Gioan Tẩy Giả đã luôn tự hạ, sống theo Lời Chúa để cho Đức Kitô được lớn lên. Ông trở nên mẫu gương khiêm nhường cho con người mọi nơi, mọi thời.

Sống trên đời, ai cũng muốn mình được đề cao, được tôn vinh giữa đám đông. Cũng vì lẽ đó, lắm khi, chúng ta để cho cái tôi bành trướng, muốn mọi người phải quy hướng về mình, cho mình là trung tâm điểm. Chúng ta quên mất rằng mọi điều con người có là do ân ban nhưng không của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa mới là tâm điểm, là đích đến của cuộc đời chúng ta. Vì thế, mọi việc chúng ta làm đều nhằm vinh danh Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Người được thực thi như mẫu gương của Gioan Tẩy Giả trong Tin Mừng hôm nay. Ý thức điều đó, mỗi người hãy nỗ lực sống khiêm nhường để Lời Chúa được lớn mạnh trong tâm hồn.

Lạy Chúa, Ngài là Đấng chúng con tôn thờ và yêu mến trên hết mọi sự. Xin Chúa cho chúng con luôn biết sống khiêm nhường và hiền lành như Chúa mời gọi. Amen.


 

Bài trướcChú Giải Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Vọng, Năm B (Mc 1,1-8)
Bài tiếp theoLỜI SỐNG (Thứ Hai, Tuần 2 MV)