LỜI SỐNG (3/2, Thứ Năm, mồng 3 Tết Nhâm Dần)

0
155

Tin Mừng: Mt 25,14-30

“Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! ” Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.”Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! ” Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! ” Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

SUY NIỆM

NÉN BẠC HAY … CỤC NỢ? (Tu sĩ Giuse Phạm Công Minh, SVD)

Thiên Chúa luôn yêu thương và ban cho mỗi người những nén bạc khác nhau. Con người cần có thái độ thế nào trước những nén bạc Chúa đã ban? Liệu mỗi người chúng ta đã nhận ra và sử dụng nó đúng ý Chúa hay coi nó như là những gánh nặng?

Vì sợ hãi, tên đầy tớ nghĩ ông chủ là người hà khắc, dẫn đến hành động sai trái. Vấn đề ở đây không phải là bao nhiêu nén mà cần phải dùng hết khả năng để sinh lời. Tôi đã nhìn nhận những nén bạc Chúa trao là những tài năng, cơ hội,… hay chỉ là những “cục nợ”? Có lẽ, cái sợ là kẻ cố vấn tệ hại nhất dẫn đến hình ảnh Thiên Chúa bị méo mó, làm cho các tài năng không được khám phá và phát triển. Cuộc đời trở thành một món nợ chứ không còn là hồng ân. Đối với Thiên Chúa thì số lượng không quan trọng bởi Người sẵn sàng bỏ lại chín mươi chín con chiên ở lại trên núi để đi tìm cho được một con chiên lạc, và khi tìm được rồi thì Người vui mừng vác lên vai.

Mặt khác, Thiên Chúa thấu suốt từng người một nên Người biết cần cho ai bao nhiêu nén. Chúa luôn khuyến khích, âm thầm tạo cơ hội cho ta tự do “làm lời” cho chính cuộc đời mình. Vậy, khi nhận ra tình yêu và ân ban của Người, điều quan trọng là ta cần biết cám ơn và “làm lời nén bạc”, hơn là lười nhác, ghen ghét khi thấy người khác có nhiều hơn mình? Vì thế, nhiệm vụ của tôi trong cuộc đời là khám phá và trân trọng những gì Chúa đã trao, để tìm cách sinh ích cho mình và cho người khác. Đó chính là cách để chúng ta sống đẹp lòng Chúa là ông chủ của đời mình.

Lạy Chúa, ngày đầu xuân, chúng con cám ơn Chúa về những gì Ngài đã thương ban cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con luôn biết nhận ra, trân quý và hăng say làm việc để nén bạc đời mình sinh lời theo như Thánh ý Ngài. Amen.

Bài trướcLỜI SỐNG (1/2, Thứ Ba, mồng 1 Tết Nhâm Dần)
Bài tiếp theoƠN GỌI (6/2, CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – C)