LỜI SỐNG (21/5, Thứ Bảy, Tuần 5 Phục Sinh)

0
265

Bài đọc: Cv 16,1-10

Tin Mừng: Ga 15,18-21

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”

Suy niệm: 

CON ĐƯỜNG GIÊSU (Tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Căn, SVD)

Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em… (Ga 15,20). Chưa gặp thập giá, chưa nên giống Đức Kitô. Là người môn đệ của Đức Kitô, muốn nên giống Người và đạt được vinh phúc Thiên Đàng với Người thì phải đi trên con đường Người đã đi.

Đức Kitô đã đến thế gian, đã sống trọn kiếp người giống như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Người đã nếm trải mọi thăng trầm trong cuộc sống, chịu khó khăn thiếu thốn, chịu sự hiềm khích ghét ghen và cuối cùng bị giết chết một cách trần trụi trên thập giá. Dưới con mắt người đời, đó quả là một sự thất bại ê chề và đáng hổ thẹn. Nhưng đối với Thiên Chúa, chính lúc con người tưởng nghĩ đó là thất bại lại là lúc Công Trình Cứu Độ được viên mãn; chính lúc bị giết chết lại là lúc Người tiêu diệt thần chết và phục hồi cho nhân loại phẩm giá cao quý vốn có của mình.

Chúng ta chỉ có thể đến được với Chúa Cha ngang qua Chúa Giêsu. Và Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta một con đường tưởng chừng nghịch lý nhưng lại là con đường đưa đến sự sống đời đời – con đường kinh qua đau khổ của thập giá. Dám sống, dám yêu, dám bị ghét, dám bị hiểu nhầm vì Nước Trời là một thách đố mà nếu không có ơn Chúa thì với sức riêng mình, con người không thể nào làm được. Cho nên, người nào tin tưởng, tín thác và bền chí đến cùng thì mới đạt được phần thưởng mà Người đã dọn sẵn cho họ ở phía cuối cuộc lữ hành mà thôi.

Lạy Chúa Giêsu, theo Chúa là chọn con đường hẹp và chông gai, xin Chúa thêm ơn bổ sức để con biết kiên định đến cùng trong cuộc chiến cam go dai dẳng này; để ngày sau, con được liệt vào hàng những người được Chúa chọn. Amen.

 

MANG DANH THẦY ( Tu sĩ Phaolô Trần Khắc Công, SVD)

V iệc ta mang danh một ai đó sẽ tạo nên giữa ta và người đó một mối tương quan đặc biệt. Cũng vậy, khi ta mang danh Giêsu, giữa ta và Giêsu cũng có một mối tương quan mật thiết: ta chấp nhận cuộc sống như Người và có trách nhiệm làm cho danh của Người ngày càng rạng rỡ, vinh quang hơn.

Mang nơi mình danh của Thầy Giêsu, ta cũng chấp nhận một cuộc sống như Thầy. Cuộc sống mà Thầy đã trải qua đó là cuộc sống của khinh khi, chối bỏ, đau đớn, thập giá. Thầy bị đối xử làm sao, trò cũng bị như vậy. Trong cuộc sống, người tín hữu chúng ta vẫn thường bị kỳ thị, loại trừ. Thế gian loại trừ chúng ta không vì cá nhân ta cho bằng là vì danh Giêsu nơi chúng ta: họ chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy. Chấp nhận những sự chống đối thù nghịch của thế gian là chúng ta đang chứng thực cái danh mà mình đang mang: danh Thầy Giêsu.

Mang nơi mình danh của Thầy Giêsu, chúng ta cũng có trách nhiệm làm cho danh đó được rạng rỡ, vinh quang hơn. Thực tế nhiều khi ta chưa sống đúng với danh Giêsu nơi mình. Chúng ta chưa sống đúng với ơn gọi và phẩm giá của người Kitô hữu. Không những không làm cho danh Thầy được rạng rỡ hơn, nhiều khi ta còn làm cho danh đó bị lu mờ, hoen ố đi. Để cho danh Thầy Giêsu được vinh quang hơn, thiết tưởng cần phải sống “chính danh”, nghĩa là làm cho cái “danh” và cái “thực” thống nhất với nhau. Ai sống trong bậc nào, hãy sống “chính danh” trong bậc đó: giáo sĩ sống đúng với căn tính giáo sĩ, tu sĩ sống đúng với căn tính của tu sĩ và giáo dân sống đúng với căn tính của giáo dân. Sống chính danh trong bậc sống của mình, mọi người sẽ làm cho danh Chúa được vẻ vang, rạng rỡ hơn.

Lạy Chúa! Xin cho chúng con là những người được mang danh Ngài biết sống như Ngài đã sống; đồng thời cũng biết góp phần làm cho danh Ngài được vẻ vang, vinh quang hơn. Amen.