LỜI SỐNG (3/5, Thánh Philipphê và Giacôbê TĐ, Lễ kính)

0
104

Bài đọc: 1Cr 15,1-8

Tin Mừng: Ga 14,6-14

Đức Giê-su đáp : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

8 Ông Phi-líp-phê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giê-su trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘ Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha ‘ ? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. 11 Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. 13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. 14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

—– SUY NIỆM —–

TIN ĐỂ THẤY CHÚA (Tu sĩ Giuse Phạm Văn Tịnh, SVD)

Là Kitô Hữu, chúng ta tin Thiên  Chúa luôn hiện diện mọi lúc, mọi nơi và trong tận đáy lòng mỗi người. Thế nhưng, hẳn là không phải ai cũng có được diễm phúc nhìn thấy sự hiện diện của Chúa cách tỏ tường. Có lẽ cũng vì lý do này mà ông Philipphê đã thể hiện nỗi niềm khao khát được thấy Chúa Cha: “xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”.

Để đáp lại sự mong mỏi đó của ông Philipphê, Đức Giêsu đã khẳng định rằng: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” Lời khẳng định minh bạch này của Đức Giêsu tưởng chừng như dễ hiểu nhưng thực tế chỉ có tin vào Đức Giêsu thì các môn đệ mới có thể hiểu được. Đức Giêsu còn nói rằng: “Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm” (Ga 14,12). Thiên Chúa đã cho phép ta bước vào ngưỡng cửa của sự sống thần linh bằng lòng tin của ta vào Con của Người, là Đức Giêsu. Lòng tin ấy không phát xuất từ môi miệng nhưng phát xuất từ cõi lòng luôn biết “tìm” và “khao khát” Chúa, kèm theo những nỗ lực cho cuộc chiến đấu thiêng liêng chống lại những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta luôn biết bám víu vào Chúa và nhận ra rằng chính Chúa là đối tượng duy nhất của niềm tin. Một khi thực hiện được điều đó, ta sẽ được ở cùng, sống với Đức Kitô, được Người hướng dẫn, dạy bảo; nhờ đó ta có thể chu toàn tốt bổn phận của mình trong vai trò là người Kitô hữu sống giữa thế gian này.

Lạy Chúa, đôi khi trong thực tế cuộc sống, con vẫn thường hay lấp lửng, lờ mờ trong sự xác tín vào Người. Xin cho con biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng giây phút của cuộc đời để con luôn được kết hợp mật thiết và nên một với Chúa. Amen.