LỜI SỐNG (18/1, Thứ Ba, Tuần 2 TN)

0
80
Photo: guideposts.org

Tin Mừng: Mc 2,23-28

Vào ngày Sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pharisêu liền nói với Đức Giêsu: “Ông coi, ngày Sabát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đavít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.” Người nói tiếp: “Ngày Sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày Sabát.”

—– SUY NIỆM —–

NGÀY SABÁT (Tu sĩ G. B. Nguyễn Văn Huân, SVD)

Bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến việc giữ luật ngày Sabát. Đây là một trong những điều luật quan trọng đối với người Do Thái. Các môn đệ của Chúa Giêsu đã “bứt lúa” trong ngày này và bị những người Pharisêu khiển trách. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu đã dạy cho họ biết ý nghĩa của việc giữ luật ngày Sabát.

“Ngày Sabát được tạo nên cho con người”. Ngày Sabát, là ngày thứ Bảy, theo tiếng Do Thái có nghĩa là ngày nghỉ ngơi. Đối với người Pharisêu, luật giữ ngày Sabát quan trọng hơn là cứu sống một con người. Họ nghĩ giữ luật nghiêm nhặt thì được Chúa thương và được cứu độ. Luật lệ đã trở nên gánh nặng đè trên vai của những người nghèo “thấp cổ bé miệng”. Họ còn thêm những điều không cần thiết vào luật ngày Sabát như được đi mấy dặm, khiêng bao nhiêu kilô…

Khi Chúa Giêsu đến, Ngài đã dạy các môn đệ hiểu rằng: trước hết, ngày Sabát được lập ra vì lợi ích của con người (x. Mc 2,27), nghĩa là con người làm chủ ngày Sabát. Luật ngày Sabát với mục đích là để phục vụ con người và phải đem đến cho con người sự sống dồi dào hơn. Người đã kiện toàn và thổi vào ngày đó một tinh thần mới, đó là nhằm “phụng sự Chúa trong anh chị em, là cứu sống”. Đó cũng là nguyên do giới lãnh đạo và Pharisêu không chấp nhận và tìm cách chống đối Người.

Là Kitô hữu, xin cho mỗi người chúng ta biết ý thức về việc giữ luật ngày Sabát và luôn biết đặt luật tình yêu trên tất cả mọi giới luật. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu và sống đúng tinh thần của ngày Sabát “Ngày Sabát được tạo nên cho con người”. Amen.