LỜI SỐNG (11/1, Thứ Ba, Tuần 1 TN)

0
120

Tin Mừng: Mc 1,21-28

21 (Đến thành Capharnaum), ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. 22 Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.

23 Đang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên 24 rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông ? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao ? Tôi biết ông là ai: là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. 25 Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi, và ra khỏi người này!” 26 Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy.

27 Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái chi vậy ? Đây là một giáo lý mới ư ? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”. 28 Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa.

—– o0o —–

SUY NIỆM

UY QUYỀN CỦA LỜI (Tu sĩ G. B. Nguyễn Văn Đồng, SVD)

Với tín hữu Công Giáo, ngoài Thánh Thể thì Lời Chúa luôn là trung tâm của đời sống đức tin. Bởi vậy, trong các gia đình, cuốn Kinh Thánh luôn được đặt ở những vị trí trang trọng nhất. Bởi vì các Kitô hữu ý thức được rằng Kinh Thánh là Lời đến từ Thiên Chúa và có một uy quyền đặc biệt.

Thứ nhất, uy quyền đặc biệt của Lời là xua trừ ma quỷ. Điều này được trình thuật trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu “ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh.” Bởi vậy mọi người ở đó “kinh ngạc” về uy quyền của Lời từ miệng Đức Giêsu truyền ra. Trong sa mạc khi chịu ma quỷ cám dỗ 40 đêm ngày thì Người cũng dùng Kinh Thánh để chống trả và chiến thắng ma quỷ. Hơn nữa, Lời Chúa còn có uy lực tăng sức mạnh cho đời sống thiêng liêng và chứa đựng tất cả chỉ dẫn linh thiêng cần thiết cho đời sống Đức Tin. Là những Kitô hữu đang sống trong thời đại mà sự dữ và “thần ô uế” luôn rình rập khắp nơi, chúng ta không thể không dùng Lời Chúa như là công cụ của sự thánh thiện để lướt thắng những cám dỗ.

Lời dạy của Đức Giêsu có uy quyền vượt trên tất cả, và không mấy chốc Người trở nên nổi tiếng, bởi vì Người chính là Ngôi Lời Thiên Chúa. Song song với lời dạy đó là đời sống chứng tá của Người. Mọi việc Người làm minh chứng cho điều Người đã nói. Điều này mời gọi mỗi chúng ta ý thức được tầm quan trọng của Lời Chúa, từ đó không chỉ yêu mến, mà còn đem Lời đó ra thực hành trong đời sống. Nhờ vậy, người khác nhìn vào đời sống của mỗi chúng ta như thấy được sự hiện diện đầy uy quyền của Ngôi Lời.

Lạy Chúa, Lời Người có uy quyền vượt trên mọi sự, xin dạy chúng con biết yêu mến, hăng say học hỏi và thực hành Lời Người hàng ngày, nhờ đó đời sống và sứ vụ của chúng con luôn được trợ giúp bởi uy quyền của Chúa. Amen.