LỜI SỐNG (08/12, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng)

0
92

Tin mừng: Lc 1, 26-38

 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

SUY NIỆM

NGƯỜI NỮ KHIÊM NHƯỜNG ( Tu sĩ Phêrô Lê Việt Tân, SVD)

 Hôm nay, Hội Thánh long trọng mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, một đặc ân trọng đại mà Thiên Chúa dành cho Mẹ. Mẹ xứng đáng lãnh nhận phần thưởng này, bởi nếu xưa kia sự kiêu ngạo của Evà đã phá hủy công trình yêu thương của Thiên Chúa, gánh lấy án phạt muôn đời, thì hôm nay sự khiêm nhường của Đức Maria đã khởi đầu công trình cứu độ tuyệt vời của Thiên Chúa.

Khiêm nhường là nhân đức mà Thiên Chúa yêu mến, là điều kiện không thể thiếu “sine qua none” (điều kiện tất yếu) cho những ai tiến bước trên con đường trọn hảo. Vì khiêm nhường, Mẹ đã chấp nhận lời đề nghị “phi lý” và “oái ăm” của sứ thần, bởi Mẹ xác tín rằng “vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể”. Vì khiêm nhường mẹ coi mình là khí cụ

của Thiên Chúa “vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Vì khiêm nhường, Mẹ đã không chú ý gì đến quyền lợi cá nhân mình, chấp nhận đau đớn nhìn con trai duy nhất của mình chết treo trên thập tự. Vì khiêm nhường, Mẹ luôn cầu nguyện liên lỉ với Thiên Chúa, cả một đời sống trong thinh lặng, hằng suy đi nghĩ lại trong lòng những sự việc đã xảy ra, Mẹ cùng các tông đồ cầu nguyện trong ngày lễ Ngũ Tuần. Chính vì thế, Mẹ xứng đáng mang trong cung lòng mình Ngôi Lời nhập thể, Đấng đã khiêm nhường tự hạ đến nỗi mặc lấy thân xác yếu hèn của con người.

Con người ngày hôm nay thường kiêu ngạo tự phụ, tự cho mình là “chân lý”, “vị cứu tinh” cho người khác. Họ còn thực dụng, xem những gì mình làm được là do chính nỗ lực của mình, gạt bỏ Thiên Chúa ra bên ngoài. Họ xem trọng quyền lợi cá nhân, duy lý và tự đắc, không còn chút khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa.

Trong cái thế giới như vậy, người Kitô hữu chúng ta có một “ngọn hải đăng” là Đức Maria, người nữ của khiêm nhường. Xin cho mỗi người chúng ta say mê chiêm ngắm và bắt chước sự khiêm nhường của Mẹ để qua đó kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa.