LÊN ĐƯỜNG CHO SỨ VỤ (18/10, Thánh Luca, lễ kính)

0
111
Photo: Wikimedia Commons

Tin Mừng: Lc 10,1-9

Sau đó, Đức Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.

—oOo—

Suy niệm của tu sĩ Giuse Nguyễn Quang Thoại, SVD

Chúa Giêsu đến thế gian theo ý định của Thiên Chúa Cha để cứu độ con người khi Người nói: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên” (Lc 12, 50). Quả thật, Chúa Giêsu đã mang tình yêu đến thế gian và Ngài muốn bất cứ nơi nào trên hành tinh này cũng đầy ắp tình yêu thương của Ngài.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chọn bảy mươi hai môn đệ và sai các ông ra đi, mang tình yêu và sự bình an của Chúa Giêsu mà bấy lâu các ông đã lãnh nhận đem chia sẻ cho người khác. Qua đó, chúng ta có thể thấy ơn gọi làm con Chúa là ơn gọi quan trọng nhất trong đời sống đức tin Kitô Giáo. Vì thế, chúng ta cần sống đúng với ơn gọi ấy qua việc mang bình an, tình thương và niềm vui đến với những người chúng ta gặp gỡ.

Chúa đã nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10, 2). Quả vậy, giữa cánh đồng rộng lớn với hơn bảy tỉ người, thì hơn bao giờ hết, Chúa cần lắm những con người can đảm lên đường cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Là một Kitô hữu, chúng ta có động lòng trước thao thức của Chúa hay không? Chúng ta có sẵn sàng nối gót thánh Phaolô, can đảm lên đường chia sẻ sứ vụ loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay không?

Lạy Chúa Giêsu, như xưa Chúa đã chọn và sai bảy mươi hai môn đệ ra đi làm chứng cho Chúa. Xin cho cuộc sống của chúng con hôm nay cũng trở nên lời chứng hùng hồn về tình yêu thương và bình an của Chúa. Amen.