DẤU LẠ (11/10, Thứ Hai, Tuần XXVIII TN-B)

0
68

Tin Mừng: Lc 11,29-32

Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn; mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ninivê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giôna nữa.”

—– o0o —–

 Suy niệm của tu sĩ F.X. Nguyễn Trung Tâm, SVD

Suốt trong hành trình ba năm rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã thực hiện biết bao nhiêu phép lạ để cho dân chúng thấy và tin vào quyền năng, lòng thương xót của Thiên Chúa mà ăn năn sám hối để được cứu độ. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một “dấu lạ”, đó chính là Chúa Giêsu – Người là “dấu lạ” vĩ đại trong mọi “dấu lạ”.

Tin Mừng thuật lại, dân chúng tụ họp để xin Chúa Giêsu một dấu lạ, nhưng Chúa Giêsu đã từ chối và khiển trách họ: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác… ngoài dấu lạ ông Giôna” (Lc 11,29). Bởi vì lòng chai dạ đá mà họ không nhận ra, không biết chính Người là “dấu lạ” vĩ đại nhất trong mọi “dấu lạ”. Chúa Giêsu đã minh chứng dấu lạ ông Giôna để nói cho dân chúng biết rằng, Người mới là “dấu lạ” vĩ đại và tuyệt hảo nhất. Đồng thời cũng cho họ thấy thái độ cứng lòng tin và không chịu ăn năn sám hối khi so sánh với dấu lạ thời ngôn sứ Giôna. Ngôn sứ Giôna loan báo về cuộc phán xét, dân chúng đã nghe, tin và sám hối nên được cứu độ. Chúa Giêsu chính là “dấu lạ” tuyệt hảo – chính là Đấng Cứu Độ, vai trò của Người ở đây “còn cao trọng hơn ông Giôna nữa”. Thế mà dân chúng đã không nhận ra mà còn đòi dấu lạ khác nơi Người.

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng như dân chúng trong Tin Mừng hôm nay, khi chúng ta luôn đòi hỏi Chúa ban cho điều này điều kia mà chúng ta lại thiếu sự tin tưởng và phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn đồng hành và ban ân sủng của Người cho ta trong suốt hành trình đời sống đức tin mà nào chúng ta có hay?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa là Đấng Quyền Năng, Đấng giàu lòng thương xót để từ đó chúng con biết tín thác nơi Người trong đời sống đức tin của Chúng con.