Lời Chúa + Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

0
387

THÁNH LỄ CHÍNH NGÀY

Bài Ðọc I: Cv 2, 1-11

“Các vị được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu lên tiếng nói”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói.

Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: “Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”

[Mọi người đều sửng sốt bỡ ngỡ nói với nhau rằng: “Thế này nghĩa là gì?” Nhưng lại có người khác nhạo báng rằng: “Họ đầy rượu rồi”.]

Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: Tv 103, 1ab và 24ac. 29bc-30. 31 và 34

Ðáp: Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất (c. 30).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài quá ư vĩ đại! Lạy Chúa, thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ðịa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. – Ðáp.

2) Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

3) Nguyện vinh quang Chúa còn tới muôn đời, nguyện cho Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa. Ước chi tiếng nói của con làm cho Chúa được vui; phần con, con sẽ hân hoan trong Chúa. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 3b-7. 12-13

“Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích.

Cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do-thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do: tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Ca Tiếp Liên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,

và tự trời toả ánh quang minh của Ngài ra!

Lạy Cha kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;

Ðấng ban ân huệ, Ðấng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến!

Lạy Ðấng an ủi tuyệt vời,

là khách trọ hiền lương của tâm hồn,

là Ðấng uỷ lạo dịu dàng.

Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,

là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.

Ôi sự sáng chứa chan hồng phúc,

xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.

Nếu không có Chúa trợ phù,

trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.

Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,

và chữa cho lành nơi thương tích.

Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,

chỉnh đốn lại chỗ trật đường.

Xin Chúa ban cho các tín hữu,

là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.

Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,

được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ đời đời.

(Amen. Alleluia.)

Alleluia:

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu Chúa, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 20, 19-23

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

THÁNH THẦN ĐẾN BAN BÌNH AN VÀ ĐỔI MỚI DÂN CHÚA

Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn, SVD

Mẹ Têrêxa thành Calcutta kể lại câu chuyện rất cảm động thế này:

Có lần mẹ tới thăm một cụ già neo đơn sống trong một túp lều tối tăm xiêu vẹo, mẹ muốn giúp ông dọn dẹp lại túp lều cho gọn gàng ngăn nắp nhưng ông tỏ ý không cần vì ông đã quen sống như vậy rồi. Mẹ thuyết phục ông rằng ông sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với căn nhà sạch sẽ và ngăn nắp. Và sau cùng, ông cũng bằng lòng để mẹ dọn dẹp lại nhà cửa cho ông.

Trong khi quét dọn mẹ thấy một cái đèn cũ, đẹp nhưng phủ đầy bụi bẩn.

Mẹ hỏi ông: “Có bao giờ ông thắp đèn này không?”

Ông trả lời với giọng chán ngán: “Nhưng thắp đèn cho ai? Có ai bước chân vào nhà này bao giờ đâu. Tôi sống ở đây đã lâu rồi mà chẳng hề trông thấy một ai cả”.

Mẹ hỏi tiếp: “Nếu như các nữ tu đến thăm ông thường xuyên, ông có bằng lòng thắp đèn lên không?”

 Ông vui vẻ đáp dĩ nhiên là có chứ. Và kể từ khi các nữ tu ghé qua nhà thăm ông mỗi chiều, ông bắt đầu thắp đèn và dọn dẹp căn lều cho sạch sẽ hơn.

Ông còn sống thêm hai năm nữa, trước khi chết ông nhờ các nữ tu nhắn tin cho mẹ Têrêxa rằng: “Xin nhắn với mẹ Têrêxa bạn tôi rằng, ngọn đèn mà mẹ đã thắp lên trong đời tôi vẫn còn chiếu sáng. Ðó chỉ là một việc nhỏ, nhưng trong bóng tối cô đơn của đời tôi, một tia sáng đã chiếu lên và vẫn còn tiếp tục sáng mãi”.

Câu chuyện trên đây cho ta thấy rằng, trong sự cô đơn và tăm tối của mỗi người luôn cần được ngọn lửa của niềm tin và tình yêu thương thắp lên để sưởi ấm cõi lòng. Và khi đã được sưởi ấm rồi thì con người sẽ trở nên mạnh mẽ và can đảm bước đi trong cuộc đời.

Các bài đọc Lời Chúa ngày hôm nay cũng cho chúng ta thấy điều đó: Sau khi Đức Giêsu chết, các mộn đệ như những chiếc đèn đã tắt ngủm trong nguội lạnh. Và chính Đức Giêsu Phục Sinh đã đến trao ban bình an, đồng thời thắp lại ngọn lửa yêu thương trong những tâm hồn buồn phiền và thất vọng của các môn đệ. Cũng chính ngọn lửa Thần Khí ấy đã quy tụ và đổi mới các môn đệ, giúp họ trở nên mạnh mẽ trong cùng một niềm tin, một niềm hy vọng duy nhất nơi Đức Kitô Phục sinh, để rồi các ngài đã can đảm ra đi thắp lên ngọn lửa tin yêu và hy vọng cho mọi người.

Bài Tin Mừng theo thánh Gioan cho thấy, Đức Giêsu bước vào căn phòng đóng kín, nơi các môn đệ đang tụ họp trong sợ hãi. Người thổi hơi trên các ông và ban chúc bình an cho họ. Hành động “thổi hơi” là hành động của sự sống. Như Thiên Chúa thổi hơi vào nắm đất sét trong sách Sáng Thế và làm cho con người đầu tiên là Ađam nhận được hơi thở sự sống thế nào, thì Đức Giêsu Phục Sinh cũng thổi hơi trên các môn đệ của Người như vậy. Nhờ đó, họ có thể thi hành những gì mà tự sức mình không thể làm được. Chúng ta biết rằng, khi Đức Giêsu bị bắt và bị giết các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết; họ sống trong cảnh bơ vơ thất vọng, tâm hồn đầy bất an, sống co cụm và sợ hãi. Thế nhưng, Chúa Thánh Thần hiện xuống đã hoàn toàn biến đổi các ông, làm cho các ông trở nên những con người can đảm, thông thái và không còn sợ hãi nữa. Người đã thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn các ông.

Con người chúng ta có những lúc giống như chiếc đèn bị tắt lửa, phải sống trong bóng tối của sự thất vọng và cô đơn, nên cần đến một ai đó có thể thắp lại ngọn lửa của đời mình, như Chúa Phục Sinh đã thắp lại ngọn lửa thần khí cho các môn đệ của Ngài; hay như mẹ Têrêxa và các nữ tu đã thắp lên cho cụ già neo đơn.

Sau cơn bão có tên Hải Yến năm 2013 tàn phá khủng khiếp ở Philippines làm chết cả hàng chục ngàn người, còn những người sống sót thì sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đói rét đủ điều, tôi tình cờ xem được một tấm hình rất cảm động đăng trên facebook, tấm hình chụp cảnh một người phụ nữ ôm tượng ảnh Chuộc Tội đang xếp hàng chờ nhận hàng cứu trợ. Hình ảnh cho tôi thấy rằng trong tột cùng của nỗi đau, con người chỉ còn trông chờ vào Thiên Chúa và sự nâng đỡ của người khác.

Khi Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ, Ngài đã không khiển trách các ông vì sự yếu lòng tin, thay vào đó Người lại ban bình an cho họ. Từ “bình an” của Đức Giêsu quả thật không đơn giản, vì “bình an” là tất cả những gì Đức Giêsu là, và Người là gì thì Người ban cho chúng ta như vậy, vì không ai có thể cho những gì mình không có. Lời chúc bình an này đối với các tín hữu cũng có nghĩa như một sự bảo đảm rằng mọi sự đều tốt đẹp cho linh hồn họ. Vì Đức Giêsu đã trao ban bình an kèm theo đó là quyền tha tội thì giờ đây các môn đệ tiếp tục sứ mạng của Đức Giêsu đó là hòa giải và ban ơn tha tội. Quyền năng mà các ông lãnh nhận được liên kết với Thánh Thần là Đấng thanh luyện và ban sự sống.

Không dừng lại ở đó, trong ngày Lễ Ngũ Tuần mà sách Công Vụ Tông Đồ trình thuật, bắt đầu bằng những “lưỡi lửa” ngự trên đầu các môn đệ đang tụ họp. Theo các nhà chú giải, đặc điểm ngày lễ Ngũ Tuần là ơn ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần ban cho các tông đồ. Thánh Luca khéo léo dùng từ “lưỡi lửa”; vì “lưỡi” dùng để nói và “lửa” là một nét đặc trưng về sự khai sáng của thần khí mà Kinh Thánh rất thường sử dụng. Như vậy, lưỡi lửa là lời nói của các Tông đồ sau này như lửa vừa để tẩy sạch tâm trí người nghe khỏi mọi tư tưởng sai lầm, mà nghe lời Thiên Chúa, vừa để hun đúc trong tâm hồn người nghe lòng tin yêu Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần đến đã đổi mới lòng trí các Tông đồ và Ngài cũng quy tụ mọi thành phần con cái Chúa về một mối hiệp thông duy nhất mà Đức Kitô là đầu và mỗi chúng ta là chi thể của Ngài. Điều này được thánh Phaolô nói đến trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô: “Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, các bộ phận tuy nhiều nhưng vẫn chỉ là một thân thể” (1 Cr 12,12), thì nhờ phép rửa trong Thánh Thần, mà mọi người không còn phân biệt giàu nghèo sang hèn, thôn quê hay thành thị, mọi người đều được mời gọi đồng tâm hiệp nhất với nhau trong tình anh chị em ruột thịt. Không những thế, chính Thánh Thần đã phân định và hoạt động trên từng người với sự thúc đẩy và nhiệm vụ khác nhau, để mỗi người dù là chức vụ nào thì cũng cùng nhắm một mục đích duy nhất là phục vụ Đức Kitô và Giáo Hội.

Sau khi Đức Giêsu về trời, Ngài đã hứa ban Thánh Thần đến với các môn đệ. Chúa Thánh Thần đã đến và Người vẫn luôn hoạt động trong Giáo Hội, trong mỗi tâm hồn con người chúng ta. Ngài soi sáng và đổi mới Giáo Hội bằng nhiều cách. Trong lịch sử Giáo Hội, chúng ta nhìn thấy hành động của Chúa Thánh Thần trong các nhà lãnh đạo Giáo Hội, như Ngài soi sáng cho Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII quyết định khai mở Công đồng Vaticanô II (1962-1965), vào một thời điểm mà chính ngài cũng không nghĩ tới. Và biến cố đó đã “làm mới” lại bộ mặt của Giáo Hội chúng ta.

Trong một xã hội tôn sùng chủ nghĩa vô thần và chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa, người ta tự đề cao khả năng của mình và giá trị của vật chất. Chính sự chọn lựa sai lầm đó đã dẫn đến nhiều hậu quả rất kinh khủng mà chúng ta thường thấy hàng ngày qua phương tiện truyền thông, như: ném xác bệnh nhân xuống sông, giết 2 đứa trẻ chỉ vì một con vịt, ép cung oan cho người vô tội, vợ giết chồng rồi ném xác xuống sông, và tham nhũng tràn lan làm thiệt hại biết bao nhiêu tiền bạc của dân,… Những việc vô lương tâm như vậy chỉ có thể xảy ra trong những con người chối bỏ Thần Khí Sự Thật.

Nhờ bí tích Rửa tội và Thêm sức, chúng ta đã được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Mỗi người tùy theo sức mình mà đón nhận những ơn khác nhau. Chúng ta vừa có bổn phận giữ cho ngọn lửa Thần Khí luôn cháy sáng trong tâm hồn ta, đồng thời cũng giúp thắp lên ngọn lửa ấy trong tâm hồn những người đang sống trong khô khan nguội lạnh. Đó là sứ mệnh cao cả mà chúng ta lãnh nhận qua bí tích Rửa tội và Thêm sức.

Vậy trong Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy mạnh mẽ ra đi làm chứng cho Tin Mừng, cho tình yêu và sự thật bằng chính khả năng mà Thánh Thần ban tặng cho chúng ta. Amen.

 

Bài trướcĐám Tang Không Quan T.ài Thật Cảm Động Của Thầy Dòng Xi-Tô
Bài tiếp theoThường Niên – Tuần VII – Năm B

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.