Thứ Sáu, ngày 25/01/2019

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 3 Thường Niên – Năm C

Bài Ðọc I: Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10

“Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã đọc”.

Trích sách Nơ-khe-mia.

Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật: hôm đó là ngày đầu tháng bảy. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường, trước cửa Nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Esdras đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách; thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Cao Cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, amen. Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều đã đọc. Nơ-khê-mia là tổng trấn, Esdras là tư tế và là thư ký, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: “Ngày hôm nay được thánh hoá dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta; anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc”. Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: “Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày thánh, dâng cho Chúa, đừng buồn sầu; vì niềm vui của Chúa là đồn luỹ của anh chị em!”

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 15

Ðáp: Lạy Chúa, lời Chúa là thần trí và là sự sống (Ga 6, 64b).

Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. – Ðáp.

2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. – Ðáp.

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. – Ðáp.

4) Xin Chúa nhậm những lời miệng con công bố, và sự lòng con suy gẫm trước thiên nhan, lạy Chúa là Tảng Ðá, là Ðấng Cứu Chuộc con. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 12-30 (bài dài)

“Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Nếu chân nói rằng: “Vì tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc thân xác”, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Và nếu lỗ tai nói rằng: “Vì tôi không phải là con mắt, nên tôi không thuộc về thân xác”, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Nếu toàn thân xác là một, thì đâu là thính giác? Nếu toàn thân xác là tai, thì đâu là khứu giác? Vậy, Thiên Chúa đã đặt các chi thể, và mỗi chi thể ở trong thân xác như ý Người muốn. Nếu tất cả đều là một chi thể, thì còn đâu là thân xác? Thật vậy, có nhiều chi thể, nhưng có một thân xác. Con mắt không thể nói với bàn tay: “Ta không cần mi”. Ðầu cũng không thể nói với chân: “Ta không cần các ngươi”. Nhưng hơn thế nữa, các chi thể thân xác xem như yếu hơn, lại cần thiết hơn. Và những chi thể ta coi là ít vinh dự nhất, lại là những chi thể chúng ta đặt cho nhiều vinh dự hơn; và những chi thể thiếu trang nhã lại được ta trang sức hơn, còn những chi thể trang nhã lại không cần như thế: nhưng Thiên Chúa đã sắp đặt thân xác, cho cái thiếu vinh dự được vinh dự hơn, để không có sự bất đồng trong thân xác, mà là để các chi thể đồng lo công ích cho nhau. Nếu một chi thể phải đau, tất cả các chi thể khác đều phải đau lây; hoặc một chi thể được vinh dự, thì tất cả các chi thể cùng chia vui.

Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể của Người, mỗi người có phận sự mình. Có những người Thiên Chúa đã thiết lập trong Hội thánh, trước hết là các tông đồ, rồi đến các tiên tri, thứ ba là các tiến sĩ. Kế đến là quyền làm phép lạ, các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện, quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tiến sĩ ư? Tất cả được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư?

Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc bài vắn này: 1 Cr 12, 12-14. 27

“Anh em là thân xác Chúa Kitô, và là chi thể của Người”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể Người, mỗi người có phận sự mình.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 4, 18-19

Alleluia, alleluia! – Chúa đã sai con đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 1-4; 4, 14-21

“Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận.

Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng:

“Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

GIÊSU – TỔNG THỐNG NƯỚC TRỜI

Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Duy, SVD

Mỗi vị tổng thống hay nguyên thủ quốc gia khi tranh cử, hay khi được bầu đều đưa ra một chương trình hành động, một kế hoạch để điều hành đất nước, nhằm thuyết phục người ta bầu cho mình hay để người ta tiếp tục tín nhiệm mình.

Nếu việc khai mạc sứ vụ công khai của Chúa Giêsu được xem như một sự tuyển chọn để làm tổng thống của Nước Trời, thì quả là Chúa Giêsu cũng đã vạch ra đường lối để điều hành đất nước, để đưa người ta vào trong Vương Quốc Nước Trời của mình. Vậy việc Chúa Giêsu được tuyển chọn và chương trình Ngài đưa ra có gì đặc biệt?

Trước hết, Chúa Giêsu, vị tổng thống của Nước Trời ý thức rằng Ngài không do người phàm bầu chọn, mà là do chính Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi: “vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi …” (x. Lc 4,18). Vì được Thiên Chúa tuyển chọn bằng một nghi thức xức dầu long trọng nên đường lối mà Chúa Giêsu thực hiện là đường lối của Thiên Chúa. Sự tuyển chọn của Thiên Chúa loại trừ bất kỳ sự thiên vị hay chủ quan; đồng thời, bảo đảm cho một đường lối nhất quán và cả sự trung thành tuyệt đối trước sứ vụ được giao phó.

Hơn nữa, vị tổng thống Giêsu không tự mình vạch ra đường lối theo cách chủ quan của mình, theo ý riêng của mình, mà là theo ý của Thiên Chúa nhờ Thần Khí thúc đẩy: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi …”. Chúa Giêsu thực hiện sứ vụ của Ngài theo sự thúc đẩy, hướng dẫn và sức mạnh của Chúa Thánh Thần; đó là con đường của Thiên Chúa, dẫn người ta về với Thiên Chúa. Chính Ngài là con đường, con đường dẫn ta đến sự thật, con đường đưa ta đến sự sống đích thật.

Sau cùng, nội dung đường lối của tổng thống Giêsu được lấy từ chính Kinh Thánh (Is 61,1-2), với những điểm chính như sau:

Một là đối tượng phục vụ:

– Người nghèo: nghèo vật chất, nghèo tình thương, nghèo sức khỏe, nghèo niềm vui …

– Người bị giam cầm, áp bức: do tội lỗi, do sự xúi dục của ma quỷ, do tham lam và đam mê bất chính …

– Mù lòa: mù lòa đức tin, mù lòa vì thất vọng, chán nản, mù loà vì không nhận ra tình Chúa và tình người …

Hai là cách thức phục vụ:

Tổng thống Giêsu phục vụ bằng tình thương và sự tha thứ. Quả vậy, Đức Giêsu đến để công bố một năm hồng ân, nghĩa là một năm đầy tràn ân sủng và phúc lộc của Thiên Chúa. Khi con người nhận ra tình thương và sự tha thứ thì đó là thời gian hồng phúc. Khi con người biết yêu thương tha thứ cho nhau thì đó là thời gian hồng ân, đó là thời gian thánh.

ĐGH Phanxicô đã từng nói: “Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta, chỉ có chúng ta mệt mỏi khi xin ơn tha thứ của Ngài”. Và chúng ta có thể phụ hoạ thêm rằng: Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ cho con người; chỉ có con người mệt mỏi khi không biết tha thứ cho nhau.

Ba là thời gian phục vụ:

Chúa Giêsu được sai đến để phục vụ ngay hôm nay, ngay giây phút này: “Hôm nay ứng nghiệm lời ngôn sứ mà tai quý vị vừa nghe”. Lời Kinh Thánh phải được hiện thực hoá nơi cuộc đời của Chúa Giêsu ngay ngày hôm nay. Vì thế, sứ mạng phục phục vụ những người kém may mắn phải là việc của ngày hôm nay, bắt đầu từ giây phút này, không được chậm trễ, chần chừ hay thoái thác.

Tóm lại, qua bài Tin Mừng hôm nay, theo gương Chúa Giêsu, mỗi chúng ta cũng được Chúa Cha tuyển chọn và mời gọi, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, làm sứ giả tình thương của Chúa cho những người thiếu thốn hơn, kém may mắn hơn, bất hạnh hơn chúng ta. Vì thế, ngay sau thánh lễ này, trên đường về nhà, khi về sống trong gia đình, cộng đoàn, khi gặp gỡ hàng xóm, đồng nghiệp, và biết bao nhiêu người khác, nhất là những người nghèo khổ, bị áp bức hay mù loà, chúng ta hãy là sứ giả cho tình thương của Chúa đối với họ.

Để kết thúc, xin lấy lại lời nguyện trong cuốn “Manna C, Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật Năm C, Chúa Nhật III Thường Niên”: Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Ngài giữa lòng thế giới, trong lòng mọi người. Thế giới hôm nay còn nhiều điểm tối, nhưng vẫn có những đốm sáng rực rỡ: khi con người ngồi lại gần nhau để giải quyết tranh chấp, tìm kiếm hòa bình; khi cả thế giới lo chung một mối lo: bảo vệ trái đất, ngăn chặn sida, tận diệt ma tuý; khi có những người nghèo quan tâm đến những người nghèo hơn; khi trẻ thơ và người già được chăm sóc; khi hàng rào ngăn cách các nước được tháo gỡ; khi không còn nạn kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, màu da; khi những tiến bộ của khoa học kỹ thuật làm cho con người sống hạnh phúc; khi mọi người nhận ra mình là anh em của nhau, liên đới với nhau và chịu trách nhiệm về nhau, sống trên cùng một hành tinh, dưới mái nhà bầu trời. Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho chúng con thấy Ngài nơi nụ cười người ta trao cho nhau trên đường phố, nơi những hy sinh vô vị lợi, và cả nơi những thao thức của ai đó, muốn xây dựng một thế giới huynh đệ hơn. Amen.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *