Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 28 Thường Niên – Năm B

0
544

Bài Ðọc I: Kn 7, 7-11

“Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Tôi đã ước ao được ban sự hiểu biết, tôi cầu khẩn được thần trí khôn ngoan đến cùng tôi. Tôi lấy sự khôn ngoan làm hơn vương quốc và ngai vàng: Ðem so sánh sự giàu sang với sự khôn ngoan, tôi kể sự giàu sang như không. Tôi cũng không so sánh nó với kim cương, vì mọi thứ vàng đem so sánh với nó thì kể như hạt cát nhỏ bé, và bạc đem để trước nó thì kể như đất bùn.

Tôi yêu quý sự khôn ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, tôi lấy nó làm hơn được sự sáng, vì sự sáng của nó không hề tắt. Tất cả mọi sự tốt lành đều đến cùng tôi làm một với nó, và nhờ tay của nó, tôi được đoan chính không kể xiết.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 89, 12-13. 14-15. 16-17

Ðáp: Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan (c. 14).

Xướng: 1) Xin dạy chúng con biết đếm ngày giờ, để chúng con luyện được lòng trí khôn ngoan. Lạy Chúa, xin trở lại, chứ còn để tới bao giờ? Xin tỏ lòng xót thương tôi tớ của Ngài. – Ðáp.

2) Xin cho chúng con sớm được no phỉ ân tình của Chúa, để chúng con mừng rỡ hân hoan trọn đời sống chúng con. Xin ban niềm vui thế cho những ngày Chúa hạ nhục chúng con, thế cho những năm chúng con mục kích nạn tai. – Ðáp.

3) Xin cho các bầy tôi nhìn thấy sự nghiệp của Chúa, và cho con cháu họ được thấy vinh quang Ngài. Xin cho chúng con được hưởng ân sủng Chúa là Thiên Chúa chúng con, sự nghiệp tay chúng con làm ra, xin Ngài củng cố; xin Ngài củng cố sự nghiệp tay chúng con làm ra. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Dt 4, 12-13

“Lời của Chúa phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi, thấu suốt đến nỗi phân rẽ linh hồn với thần trí, gân cốt với tuỷ não, phân tách tình cảm với ý nghĩ của tâm hồn. Không một tạo vật nào ẩn khuất được trước mặt Chúa; tất cả mọi sự đều phơi trần và tỏ ra trước mắt của Ðấng mà chúng ta phải trả lẽ.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời! – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 10, 17-27

“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!” Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.

{Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.}

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng :

Linh mục Dòng Ngôi Lời

Chuyện kể rằng: Vào thời chiến quốc, một hôm, có người đến dâng cho vua nước Sở một vị thuốc quí có thể giúp người ta trường sinh bất lão.

Viên quan cận thần chận lại hỏi :

– Vị thuốc này có ăn được không ?

– Thưa, ăn được.

Tức thì viên quan ấy giựt lấy bỏ vào miệng. Truyện đến tai vua, ngài đùng đùng nổi giận:

– Đem mà chặt đầu nó đi.

Viên quan chắp tay vái :

– Nghe người dâng thuốc nói là thuốc bất tử lại ăn được, thần mới dám ăn. Thuốc bất tử nghĩa là ăn vào rồi thì không còn có thể chết được. Thế mà vừa nuốt khỏi miệng, thần đã sắp phải chết. Như vậy là thuốc tử. Tại sao người ta lại gọi là thuốc bất tử được?

Vua Sở, lúc bấy giờ, mới ngộ ra là mình bị lừa liền cho chém đầu người dâng thuốc.

Trường Sinh bất lão là giấc mơ của hầu hết con người trên thế gian này. Tuy nhiên, làm thế nào để có được nó thì không ai biết được. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay sẽ chỉ cho chúng ta cách thức làm thế nào để đạt được sự sống vĩnh cửu.

  1. Hai bước cần thiết để có sự sống đời đời làm gia nghiệp

Trước thái độ cung kính và thành tâm của một người khao khát muốn “có được sự sống đời đời làm gia nghiệp”, Đức Giêsu đã không dấu diếm. Ngài từng bước chỉ dẫn cho anh ta biết phải làm như thế nào. Quá trình này cụ thể đối với cá nhân người này gồm 2 bước:

Bước thứ nhất: Người này phải giữ những điều răn như: “Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” Bước này xem ra không là vấn đề với người ấy. Anh đã làm từ lúc còn nhỏ. Điều đó làm cho Đức Giêsu cảm thấy có cảm tình. Ngài nhìn người ấy với ánh mắt trìu mến và “đem lòng yêu mến”.

Bước thứ hai: Người ấy đã đi một bước dài khá tốt. Tuy nhiên, hãy còn một bước quyết định để có thể có được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Bước này lại gồm ba hành động: (1) “Đi bán những gì anh có”; (2) “Cho người nghèo”; (3) “Đến theo tôi.”

Muốn được sự sống đời đời làm gia nghiệp, tức là ở trên quê trời với Chúa, thì phải có kho tàng trên trời cộng với việc “đến theo” Đức Giêsu. Kho tàng trên trời được mua bằng tất cả những gì người ấy đang có và một lòng trắc ẩn đối với người nghèo.

Thật ra, trong bước thứ nhất, Đức Giêsu đã cố tình không nêu hết mười điều răn của Chúa. Hầu hết những điều răn anh ta giữ từ nhỏ đều mang tính thụ động. Ngoại trừ một điều răn mang tính chủ động: “hãy thờ kính cha mẹ”, cũng chỉ mang tính nội bộ gia đình. Theo tác giả William Barclay, những hành vi của người ấy có thể được diễn giải thế này: “Trong cuộc đời tôi chưa hề làm điều gì hại ai”. Thế nhưng câu hỏi thật sự quan trọng hơn là: “Anh đã làm điều gì tốt cho ai với những gì anh đã được lãnh nhận?”.

Người ấy chỉ thiếu một điều nhưng dường như là thiếu tất cả. Nếu đặt điều người ấy thiếu dưới ánh sáng của dụ ngôn “Ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khổ” (Lc 16,19-31) thì sẽ thấy điều anh ta thiếu lớn đến mức nào. Nó có khả năng hủy diệt anh ta mãi mãi.

Bước thứ hai này đòi hỏi người ấy phải thoát ly khỏi những gì mình có, sẵn sàng từ bỏ mọi sở hữu vật chất trần thế. Hơn nữa, người ấy phải chạm đến nỗi đau của người nghèo, phải làm gì đó cho người nghèo. Và cuối cùng là “theo” Đức Giêsu. Với tư cách là môn đệ, người ấy sẽ làm việc của một công dân Nước Trời, vương quốc sự sống vĩnh cửu. Những hành động này diễn tả một sự nối kết tuyệt đối chặt chẽ với Chúa và với tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ. Đó là đòi hỏi nền tảng trong lời rao giảng khai mạc của Đức Giêsu: “hãy hoán cải và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

Dĩ nhiên, người ấy đã không có được sự sống đời đời làm gia nghiệp bởi lẽ người ấy vẫn yêu mến cuộc sống tạm bợ; người ấy không muốn rời bỏ khối tài sản kết xù của mình.

  1. Trở ngại của người giàu trên hành trình vươn đến “sự sống đời đời”

Trước tình cảnh như thế, Đức Giêsu đã nói lên một thực tế lắm phũ phàng: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! (Mc 10,23). Dĩ nhiên, ai cũng biết là Đức Giêsu không khinh chê sự giàu sang, sung túc. Ngài càng không muốn đả phá lòng tin của người Do Thái về hồng ân được sống sung túc. Thực vậy, người Do Thái tin rằng: Người giàu sang là người được Chúa chúc phúc. Điều Đức Giêsu muốn nói đến là sức hút của của cải, tiền bạc. Chúng có khả năng làm cho người ta không còn nghĩ đến Chúa và không cần nghĩ đến tha nhân. Thỏa mãn với những giá trị vật chất người ta không buồn nghĩ đến sự sống đời đời. Coi trọng tiền của, người ta có thể coi nhẹ chân lý, công lý, nhân nghĩa và tha nhân.

Niềm tin vào hồng ân sung túc làm cho các môn đệ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi Đức Giêsu nói như than vãn: Người giàu có vào nước Thiên Chúa còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim (x. Mc 10,25). Đây là một lối nói ngoa dụ với ẩn ý rằng: Người giàu hầu như không thể vào Nước Thiên Chúa được. Các môn đệ có niềm tin vào sự chúc phúc của Thiên Chúa trên những người giàu sang, còn kẻ nghèo khó, bệnh tật thì thiếu sự chúc lành của Chúa. Hơn nữa, người giàu mới có những lễ phẩm tốt đẹp dâng lên Thiên Chúa và có khả năng làm phúc. Với những điều kiện tốt như thế mà khó vào Nước Thiên Chúa thì còn ai có thể được vào?

Mấu chốt, chìa khóa Nước Trời nằm ở nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa có khả năng biến điều không thể thành có thể miễn là con người biết “hoán cải và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Bằng chứng là Đức Giêsu đã công bố ơn cứu độ nhãn tiền cho Giakêu, một thủ lãnh của người thu thuế giàu sụ và là người tội lỗi. Giakêu đã biết dâng của cải của mình cho người nghèo và bồi thường cho những thiệt hại do mình gây ra và quan trọng hơn là ông đã mạnh dạn tìm kiếm và đón tiếp Đức Giêsu vào nhà mình, vào lòng mình (x. Lc 19,1-10).

  1. Viễn ảnh của sự sống đời đời

Trước nghi vấn của thánh Phêrô cùng các môn đệ, Đức Giêsu như mở ra một viễn ảnh của sự sống đời đời mà người ấy muốn nhắm đến. Người ấy đã không bán tất cả những gì mình có mà cho người nghèo và theo Đức Giêsu, nên người ấy sẽ không được nếm trải viễn ảnh của một sự sống đời đời. Còn tất cả những ai dám “bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng” thì ngay đời này sẽ “nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (x. Mc 10,29-30).

Cụm từ “cùng với sự ngược đãi” được xen vào viễn ảnh tươi sáng của một đời sống vĩnh cửu là một lối diễn tả hoàn cảnh thực tế và hiện tại của người môn đệ Chúa Kitô. Hội Thánh thế kỷ thứ nhất đang chịu sự bách hại và các tín hữu qua mọi thời cũng không tránh khỏi những cơn bách hại, ngược đãi như thế.

Dĩ nhiên, không thể hiểu rằng những người dám từ bỏ mọi sự để theo Chúa thì sẽ được giàu sang, phú quý hơn, được sở hữu nhiều nhà cửa ruộng vườn hơn người khác. Viễn ảnh Nước Trời, viễn ảnh của một sự sống vĩnh cửu là viễn ảnh của tình yêu, tình gia đình. Con dân Nước Trời không coi trọng của cải, sẵn sàng bỏ mọi sự làm của chung (Cv 2,44). Biên giới gia đình không còn giới hạn trong tương quan máu huyết, nhưng được mở rộng ra đến vô tận. Những thành viên của Giáo Hội sơ khai xem tất cả mọi người là anh chị em của nhau. Thánh Phaolô gọi Ônêximô là con của mình (Plm10). Ngài xem các công việc ngài thực hiện ở giữa những người Thêxalônica như là người y tá chăm sóc trẻ thơ và người cha khích lệ con mình (1Tx 2,7-12). Ngài gọi mẹ của anh Ruphô là mẹ của mình (Rm 16,13). Xem người khác như người nhà và đến bất kỳ nơi đâu cũng được đón tiếp như người nhà, là viễn ảnh tươi đẹp của cuộc sống người môn đệ Chúa Giêsu. Một lối sống gần Chúa và gần tha nhân nhất là hiện tại bình an và tương lai tươi sáng cho những ai mơ ước “sự sống đời đời làm gia nghiệp”.

 

Bài trướcThánh lễ cầu nguyện cho Bán đảo Triều Tiên
Bài tiếp theoThường Niên – Tuần XXVIII – Năm B

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.