Thứ Sáu, ngày 16/08/2019

Lời Chúa + Bài giảng Chúa Nhật 20 Thường Niên – Năm C

Bài Ðọc I: Gr 38, 4-6. 8-10

“Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: “Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này không tìm hoà bình cho dân, mà chỉ tìm tai hoạ”. Vua Sêđêcia phán rằng: “Ðấy nó ở trong tay các ngươi, vì nhà vua không thể từ chối các ngươi điều gì”. Họ liền bắt Giêrêmia và quăng xuống giếng của Melkia con Amêlec, giếng này ở trong sân khám đường, họ dùng dây thả Giêrêmia xuống giếng. Giếng không có nước, chỉ có bùn, nên ông Giêrêmia sa xuống bùn.

Abđêmêlech ra khỏi đền vua và đến tâu vua rằng: “Tâu bệ hạ, những người này chỉ toàn làm những điều ác đối với tiên tri Giêrêmia, họ ném ông xuống giếng cho chết đói dưới đó, vì trong thành hết bánh ăn”. Vậy vua truyền dạy Abđêmêlech người Êthiôpi rằng: “Hãy đem ba mươi người ở đây theo ngươi, và kéo tiên tri Giêrêmia ra khỏi giếng trước khi ông chết”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 39, 2. 3. 4. 18

Ðáp: Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con (c. 14b).

Xướng: 1) Tôi đã cậy trông, tôi đã cậy trông ở Chúa, Người đã nghiêng mình về bên tôi, và Người đã nghe tiếng tôi kêu cầu. – Ðáp.

2) Người đã kéo tôi ra khỏi hố diệt vong, khỏi chỗ bùn nhơ; Người đã đặt chân tôi trên đá cứng, và đã làm vững bước chân tôi. – Ðáp.

3) Và Người đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta; nhiều người đã chứng kiến và tôn sợ, và họ sẽ cậy trông vào Chúa. – Ðáp.

4) Phần con, khốn khổ cơ bần, nhưng mà có Chúa ân cần chăm nom. Người là Ðấng phù trợ và giải thoát con, ôi lạy Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ. – Ðáp.

Bài Ðọc II: Dt 12, 1-4

“Chúng ta hãy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi ta”.

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

Anh em thân mến, cả chúng ta, chúng ta cũng có một đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh, chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Ðức Giêsu, Ðấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất; vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình, Người đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến Ðấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì chưng, trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 12, 49-53

“Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng”.

Ðó là lời Chúa.

Bài giảng chủ đề:

CHỌN CON ĐƯỜNG GIÊSU

Lm. Giuse Võ Lê Thanh Sơn, SVD

Trong Tin Mừng Mátthêu Đức Giêsu mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29). Thế nhưng, trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu lại nói: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng” (Lc 12,51-53). Vậy phải chăng Đức Giêsu tự mâu thuẫn với chính mình? Thưa, theo mặt chữ và lý lẽ thường tình của con người thì mâu thuẫn thật, nhưng theo ẩn nghĩa và khóe nhìn của Thiên Chúa thì hoàn toàn hợp lý.

Để hiểu rõ vấn đề, chúng ta cùng nhìn lại trình thuật của Tin Mừng Gioan. Khi Đức Giêsu làm phép lạ chữa cho anh mù được sáng mắt (Ga 9, 1- 41) thì trong nội bộ nhóm Pharisêu có sự chia rẽ: “Trong nhóm Pharisêu, người thì nói: ‘Ông ta không thể là người của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sabát’; kẻ thì bảo: ‘Một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy?’. Thế là họ đâm ra chia rẽ” (Ga 9,16). Như thế, sự chia rẽ ở đây được hiểu là chia rẽ vì có người tin vào Đức Giêsu là Thiên Chúa và kẻ khác thì không.

Thứ đến, sự chia rẽ mà Đức Giêsu nói đến ở đây là “lối sống khác người” của các Kitô hữu. Điều này được thể hiện rõ trong thư gửi Điônhêtô: “Các Kitô hữu không khác người ta về xứ sở, ngôn ngữ và tập quán trong đời sống. Họ không ở trong những thành phố riêng, không dùng ngôn ngữ lạ thường, cũng không sống một nếp sống khác biệt. Giáo lý của họ không phải do một sự suy tư nào đó, hay do mối bận tâm của những con người ham tìm hiểu nghĩ ra. Họ không bảo trợ một hệ thống triết lý nào do loài người chủ xướng như một số người kia… Danh thơm của họ bị chà đạp, nhưng bằng chứng về đời sống công chính của họ lại được phô bày. Bị nguyền rủa, họ chúc lành; bị đối xử nhục nhã, họ tỏ lòng kính trọng. Khi làm điều thiện, họ lại bị trừng phạt như những kẻ bất lương. Khi bị trừng phạt, họ vui mừng như được sống. Người Do Thái giao chiến với họ như với ngoại bang, còn dân ngoại thì ngược đãi họ, và những kẻ ghét họ không thể nói lý do tại sao lại căm thù họ”.[1]

Sau hết, tiểu sử thánh Anrê Kim Thông là một minh chứng cho sự chia rẽ mà Đức Giêsu nói đến trong đoạn Tin Mừng trên; sự chia rẽ khi tin vào Thiên Chúa và sống theo giáo huấn và đường lối của Ngài. Quả vậy, thánh Anrê Kim Thông có một gia đình hạnh phúc, một đời sống sung túc, một địa vị xã hội được mọi người kính trọng, nhưng ngài không luyến tiếc khi sẵn sàng từ bỏ để lựa chọn làm chứng cho đức tin. Chuyện kể rằng, bấy giờ đang là thời kỳ bắt đạo gắt gao dưới triều vua Tự Đức, khiến cho Giáo Hội Việt Nam, vốn còn non trẻ, bị một phen điêu đứng. Ngài có một đứa cháu tên Bảy Út, tính tình ngang bướng, ăn chơi, trụy lạc. Ngài thương và muốn giúp người này cải thiện đời sống, nhưng thay vì nghe lời, anh ta lại thù ghét, làm đơn tố cáo ngài nhiều điều rất nặng, trong đó có tội chứa chấp Tây Phương Đạo Trưởng và mở đường cho giặc cướp nước. Quan liền cho quân lính đến bắt và dẫn ngài về giam tại tỉnh Bình Định.

Sau khi xét hỏi và khám nhà, không tìm thấy được bằng chứng, họ thả ngài về, nhưng buộc phải đạp qua ảnh tượng mà đi. Thánh nhân trả lời: “Thánh giá tôi kính thờ, tôi thà chịu chết chứ không làm việc quái gở ấy”. Lần khác, các quan dụ dỗ ngài hãy kín đáo chối đạo rồi về xưng tội cũng được. Ngài nói: “Thạch tín là thuốc độc, uống thì chết, song cũng có thuốc giải, nhưng có ai vì thế mà liều mình uống thạch tín bao giờ đâu. Việc chối đạo cũng vậy.” Ngài cấm không cho con cháu dùng tiền mua chuộc quan. Trên đường lưu đày ngài đã trút hơi thở cuối cùng.[2]

Với những gợi ý suy tư trên, chúng ta nhận thấy Đức Giêsu không gây chia rẽ bằng cách cổ võ lòng thù ghét, bè phái, bạo lực, chiến tranh… nhưng những ai tin vào Thiên Chúa và tin vào Ngài sẽ phải đối diện với những chống đối, bách hại và loại trừ từ những kẻ không tin và chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa.

Như vậy, chia rẽ ở đây được hiểu là sự lựa chọn dứt khoát, quyết liệt giữa lối sống thiện lương với gian ác, dối trá; giữa lựa chọn bước đi trong ánh sáng, đường lối của Thiên Chúa hoặc đứng trong bóng tối, ở trong sự cầm giữ của ma quỷ.

Trong tâm hồn mỗi người chúng ta cũng thế, chúng ta luôn bị giằng co, chia rẽ bởi những lựa chọn của lối sống hy sinh phục vụ với lối sống hưởng thụ cá nhân; giữa lối sống khiêm nhường thật sự với thái độ thống trị và quyền lực; giữa lối sống thật thà ngay thẳng với lối sống nịnh bợ dối trá… Dẫu biết rằng bản tính con người yếu đuối, dễ nghiêng chiều về sự dữ nhưng một khi lựa chọn tin Chúa, sống theo đường lối Ngài thì người môn đệ cũng phải sẵn sàng đón nhận những thử thách, những đau thương, cũng phải từ bỏ chính mình để thánh ý Thiên Chúa được thể hiện. Chúng ta phải sẵn sàng trở nên như hạt lúa gieo vào lòng đất, phải chết đi: chết con người cũ là con người tội lỗi để trổ sinh bông hạt là con người lành thánh, là chứng nhân cho tình yêu Chúa giữa lòng đời.

Nói thì dễ nhưng để thực hành thì không hề đơn giản. Vì thế, ngoài nỗ lực bản thân, mỗi người chúng ta cần rất nhiều ơn Chúa. Nguyện Chúa thương nâng đỡ đức tin và ban ơn cho mỗi người chúng ta luôn biết lựa chọn lối sống theo thánh ý Thiên Chúa, vui lòng bước đi trên con đường Thầy Giêsu đã đi.

[1] Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Các Bài Đọc Kinh Sách Mùa Chay và Phục Sinh, Thứ Tư tuần V mùa Phục Sinh, tr. 555-556.

[2] Vncatholic.org, 118 Vị Tử Đạo Việt Nam, http://tinmung.net/CACTHANH/118ThanhTDVN/_TieuSu/Thong_AnreNguyenKim.htm. Truy cập ngày 18/11/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.