Ngày 19/06 – CHÚA THÁNH THẦN THỰC HIỆN NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU

0
79

Tin Mừng Gioan nói với chúng ta điều rất thú vị về Chúa Thánh Thần: “Gió muốn thi đâu thì thổi. Bạn nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu tới và đi đâu. Điều tương tự cũng xy ra với tất cả những ai đã được sinh ra bởi Thần Khí” (Ga 3,8).

Khi để cho Chúa Thánh Thần hành động, chúng ta cảm nghiệm điều gì đó trong cuộc sống, nhưng ta không thể diễn tả, cũng không thể kiểm soát được. Chúng ta không thể thấy trước mọi thứ mà Ngài có thể làm nơi ta, cũng như không thể cân đo đong đếm được. Vượt ra tất cả sự kiểm soát của ta, Ngài luôn khiến ta ngạc nhiên.

Bởi vì Ngài có thể hành động giữa niềm vui hay giữa nỗi buồn; Ngài có thể ban tặng cho ta cảm xúc lớn lao, nhưng cũng có thể làm công việc ta làm có ý nghĩa từ sự khô khan của chúng ta. Ngài có thể đưa chúng ta đến những nơi mà chúng ta chưa từng tưởng tượng ra, nhưng cũng có thể làm những điều kỳ diệu giữa một thói quen và bình thường. Ngài hành động hoàn toàn tự do và chúng ta không thể đặt điều kiện cho Ngài hoặc yêu cầu Ngài làm theo cách này hay cách khác. Hãy để Ngài làm những gì Ngài muốn, bởi vì chắc chắn đó sẽ là điều tốt nhất cho chúng ta.

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

*Nguồn: ĐGM.  Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.