Ngày 26/06 – KHI SỐNG THIẾU VẮNG CHÚA THÁNH THẦN

0
202

Nơi nào tôi không để cho Chúa Thánh Thần hiện diện, tôi cảm thấy mình là người tạo ra những cảm xúc và thực tại. Vì vậy, tôi tạo ra một thế giới cá nhân nơi Chúa Thánh Thần không thể vào, như thể đó là một khu vực duy nhất của riêng mình, nơi tôi tin rằng mình tự do.

Nhưng tôi không nhận ra rằng, nếu tôi đưa Ngài ra khỏi một điều gì đó, cuối cùng tôi sẽ đi vào sự yếu đuối, chết chóc và thất bại, bởi vì chỉ nơi Ngài mới có sự sống đích thực.

Sự tự do sai lầm đó không gì khác hơn là một thứ nô lệ đưa tôi đến sự chết. Khi tôi sống ngoài sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài, thì từng chút một sẽ trở thành nguồn của sự đau khổ, lo lắng, hao mòn và hạnh phúc sẽ dần dần giảm đi.

Ví dụ, khi một người cố gắng thoát ra khỏi nhựa sống nơi Chúa Thánh Thần và chìm đắm trong những đam mê của riêng mình, thì anh ta chẳng khác gì một kẻ tha hóa, anh ta sử dụng phụ nữ như một động vật, chỉ để tìm kiếm khoái cảm mà không còn cảm nhận được tình yêu.

Như vậy, nếu tôi xây dựng hạnh phúc của mình với Chúa Thánh Thần, nếu tôi cho phép Ngài hướng dẫn sự tự do của tôi và chữa lành tôi khỏi cảnh nô lệ, tôi càng ngày càng tự do, mỗi lần như thế tôi có thể làm chủ cuộc đời mình hơn, mà không bị chi phối bởi nỗi buồn ẩn giấu, những nỗi thống khổ, sự vô cảm, căng thẳng, mệt mỏi và những khát vọng ám ảnh,…

_______________________

Vui lòng mua sách “5 PHÚT CỦA CHÚA THÁNH THẦN” tại Nhà sách Đức Bà Hòa Bình để ủng hộ việc truyền giáo… [Bấm vào đây]

*Nguồn: ĐGM.  Víctor Manuel Fernández, Năm Phút của Chúa Thánh Thần, Lm. GB. Trịnh Đình Tuấn dịch, NXB. Đồng Nai, 2020.