Ngày 4/4 – VINH DANH THIÊN CHÚA BA NGÔI

0
762

“Con thờ lạy Ba Ngôi cực thánh, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Con tôn thờ Ngài mặc dù tâm trí con không thấu hiểu mầu nhiệm tình yêu của Ngài.

Con ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa của con và khát khao được vào trong sự kết hiệp kỳ diệu của Ba Ngôi.

Vinh danh! Vinh danh! Vinh danh! Tất cả lời chúc tụng của trái tim con đều hướng về Ngài, lạy Thiên Chúa của con.

Vinh danh Chúa Cha, vinh danh Chúa Con, vinh danh Chúa Thánh Thần bây giờ và cho đến muôn đời.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Con khẩn cầu Ngài nâng tâm hồn con lên để con tôn thờ Thiên Chúa Cha, để con khám phá với lòng tri ân rằng Ngài là [Chúa cùng với] Chúa Giêsu cũng là [Chúa] của con.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy giữ gìn con để con được ở trong vòng tay Hiền Phụ và để con được Ngài yêu thương, được nghỉ ngơi trong sự hiện diện thánh thiện của Ngài. Amen.”

 

 

 

Bài trướcNgày 3/4 – THÁNH Ý CHÚA CHO CUỘC ĐỜI TÔI
Bài tiếp theoCHÚA SỐNG LẠI VỚI BIẾN CỐ CUỘC ĐỜI – Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh