TIN THÌ SẼ ĐƯỢC (26/6, Thứ Bảy Tuần XII TN)

0
121

Tu sĩ GB. Trần Anh Tuấn, SVD

Bài đọc: St 18,1-15

Tin Mừng: Mt 8,5-17

Khi Đức Giêsu vào thành Caphácnaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi!”, là nó đi, bảo người kia: “Đến!”, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này!”, là nó làm.” Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế. […].

Suy niệm

Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành tên đầy tớ của một viên đại đội trưởng. Chúa không trực tiếp đến gặp người bệnh như thông thường, nhưng Chúa chữa một cách gián tiếp theo yêu cầu của ông. Ngài nói: “Ông tin thế nào thì được như vậy”.

Viên đại đội trưởng trong bài Tin Mừng hôm nay là một người đáng để chúng ta noi theo. Tin Mừng không nói rõ về người này như thế nào, nhưng chắc chắn ông ta là một người ngoại giáo. Vì lòng yêu mến cấp dưới của mình trong cơn bạo bệnh, ông đã không ngần ngại đến gặp Đức Giêsu để xin Ngài chữa lành. Nhờ lòng tin tưởng và phó thác, ông chỉ xin Chúa “nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”.

Chúa Giêsu đã ngạc nhiên về lời yêu cầu ấy. Ngài đã phải thốt lên rằng: “Tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế”. Có lẽ một phần vì ông quá yêu thương người đầy tớ của mình, nhưng đằng khác ông có một lòng tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Đức Giêsu. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã khen ông ta trước những người Do Thái và thực hiện theo lời ông nài xin.

Trong cuộc sống, lắm lúc chúng ta được xem là người “có đạo” nhưng niềm tin lại không bằng người ngoại giáo. Chúng ta giữ đạo chỉ vì sợ bị phạt, sợ không được lên thiên đàng. Nói đúng hơn, là giữ đạo vì luật chứ chưa thực sự giữ đạo vì yêu mến và tin tưởng vào Chúa. Viên đại đội trưởng trong Tin Mừng hôm nay là mẫu gương cho đời sống đức tin để chúng ta noi theo. Bởi khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta sẽ được những ơn lành mà Ngài ban cho.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết cậy trông vào Chúa và luôn tín thác vào quyền năng của Ngài. Nhờ đó chúng con sẽ được đầy dư ân lộc mà Chúa dành cho chúng con. Amen.